Wójt spotkał się z mieszkańcami Czernina

We czwartek 26 stycznia w świetlicy w Czerninie odbyło się spotkanie mieszkańców miejscowego sołectwa z wójtem. Poza włodarzem gminy Grzegorzem Starczykiem  na spotkaniu obecni byli sekretarz Dorota Gruchała, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski i radny Janusz Sobusiak. Na zebraniu obecni byli także policjanci z posterunku w Dygowie, którzy podobnie jak w innych miejscowościach przedstawili się mieszkańcom i omówili możliwości kontaktu w przypadku zdarzeń.  Wójt między innymi przedstawił mieszkańcom sytuacje finansową Gminy na podstawie dokumentu końcowego z  audytu finansów. Wiodące tematy ,które poruszali mieszkańcy to planowana inwestycja związana termomodernizacją szkoły, dalsze funkcjonowanie straży gminnej, oświetlenie drogi powiatowej łączącej miejscowość z przystankiem przy drodze wojewódzkiej ,remont drogi od remizy do asfaltu i poszerzenie drogi gminnej gruntowej łączącej Czernin z kolonią.

Drukuj