Mikrodotacja dla Społeczników z Czernina

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie w obecności członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anny Mieczkowskiej ,została podpisana umowa na dofinansowanie wspólnej inicjatywy sołectwa i strażaków – budowy boiska rekreacyjnego przy istniejącym placu zabaw. Umowę ze strony realizujących projekt sygnował prezes OSP w Czerninie Janusz Szpytko i Mateusz Wereszczyński ,którym towarzyszyła sołtyska Katarzyna Majcher - inicjatorka i koordynatorka przedsięwzięcia. Wniosek przygotowany przez społeczników z Czernina uzyskał największą liczbę punktów II edycji programu. Mikrodotacja w wysokości 1200 złotych zrealizowana będzie  w ramach Programu Społecznik, który wspierania inicjatywy oddolne poprzez operatora - Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.

Drukuj