Jak minął rok w ... sołectwie Dębogard?

Sołectwo Dębogard -jedno z mniejszych w gminie -jest przykładem aktywności mieszkańców. – Sam sołtys to nic nie zrobi- mówi sołtys Ewa Madej i dodaje - bardzo się cieszę, jestem mile zaskoczona ,że mieszkańcy mnie tak wspierają w tych działaniach. Te słowa są kwintesencją współpracy sołtysa ze społecznością sołecką. Pani Ewa pełni funkcję sołtysa już czwartą kadencję i o swojej pracy mówi - … dla mnie jest to jak zwykle z każdym rokiem nowe wyzwanie i bardzo fajna przygoda. Wartością jest ,być razem, wspólne działanie, można z tego czerpać radość i satysfakcję. Długą listę aktywności sołectwa wypełnia także działalność Zespołu Śpiewaczego „Dąbrówka”, w skład którego wchodzą mieszkańcy Dębogardu. Zespół jest nie tylko reprezentantem- ambasadorem gminy na przeglądach ,festiwalach i uroczystościach ,ale przede wszystkim lokalnym „spoiwem” więzi międzyludzkiej. Zapraszam na rozmowę z panią sołtys Ewą Madej i Haliną Stępień z rady sołeckiej.