Wybrano nową sołtyskę Gąskowa

Wybrano nową sołtyskę Gąskowa

W Gąskowie odbyły się przedterminowe wybory sołtysa. Dotychczasowa sołtyska , Marzena Bociańska złożyła rezygnację. Od lutego 2019 roku było to jej druga kadencja. Mieszkańcy zaproponowali na nową sołtyskę jedną kandydatkę -Beatę Sobczak, która  w głosowaniu zdobyła zdecydowane poparcie. W Gąskowie uprawnionych do głosowania było 261 osób, obecnych było 40 i tyleż brało udział w głosowaniu. Dodatkowo uzupełniono skład rady sołeckiej o Izabelę Zawadę.


Drukuj