Na świetlicy w Jazach odbyło się zebranie mieszkańców. Na najbliższe cztery lata już po raz dziewiąty wybrano sołtysem Józefa Tuz. To najdłużej pełniący tę funkcję sołtys w gminie Dygowo. Gdy w listopadzie ubiegłego roku rozmawiałem z Panem Józefem, nie był pewien czy będzie startował w wyborach, ale zostawił sobie furtę przemyśleniem:  „może taki starszy by się przydał”. Ja się okazało mieszkańcy zdecydowanie poparli tę myśl. Józef Tuz był jedynym kandydatem.  Sołtysa wspomagać będzie rada sołecka w składzie: Jarosław Wanszczyk, Karol Lesiak, Edyta Chudziak i Barbara Kowalczyk. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.