Józef Tuz pełnił funkcję sołtysa miejscowości Jazy i Jażdże przez imponujące dziewięć kadencji, począwszy od 19 listopada 1988 roku. Jego długoletnia działalność przyczyniła się do rozwoju i integracji lokalnej społeczności. Jednak 19 czerwca 2024 roku nadszedł moment na zmianę władzy, gdy społeczność sołecka zdecydowała o wyborze nowego sołtysa.

W świetlicy wiejskiej w Jazach odbyły się wybory, w których uczestniczyło 50 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Kandydatami na stanowisko sołtysa byli: Leszek Matczak, Arkadiusz Kowalczyk, Norbert Strąpoć oraz dotychczasowy sołtys Józef Tuz. Wyniki głosowania były następujące:

- Leszek Matczak – 7 głosów

- Arkadiusz Kowalczyk – 20 głosów

- Norbert Strąpoć – 7 głosów

- Józef Tuz – 16 głosów

Największą liczbę głosów zdobył Arkadiusz Kowalczyk, zostając tym samym nowym sołtysem miejscowości Jazy i Jażdże.

Podczas zebrania wybrano również członków rady sołeckiej, do której weszli: Karolina Iwicka, Iwona Pyc i Norbert Strąpoć. Nowa rada sołecka będzie wspierać sołtysa w realizacji jego obowiązków oraz w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Edyty Chudziak  oraz sołtysa Józefa Tuza. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

Wybory te były ważnym wydarzeniem dla społeczności Jazów i Jażdży, symbolizującym demokratyczne podejście do zarządzania miejscowością oraz zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne.