Siłownia plenerowa w Kłopotowie

Siłownia plenerowa w Kłopotowie

W Kłopotowie przy kompleksie rekreacyjnym powstała nowa siłownia zewnętrzna.  Inwestycję realizowano w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”. Sołectwo Kłopotowo otrzymało dofinansowanie w kwocie 9.790 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 14 452,50 złotych. Różnicę wartości

dopłaciła Gmina Dygowo. Zamontowano cztery urządzenia: wahadła na słupie, prasę nożną pojedynczą na słupie, orbitek i biegacz na słupie.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj