W świetlicy wiejskiej w Kłopotowie mieszkańcy w rekordowej liczbie 62 osób wzięli udział w wyborach nowego sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury, na które oddano głosy w następujący sposób: Piotr Białas otrzymał 39 głosów, dotychczasowy sołtys Dariusz Olenowicz zdobył 8 głosów, a Damiana Czerniewskiego-Pęcaka poparło 16 głosujących.

W skład nowej rady sołeckiej weszli: Damian Czerniewski-Pęcak, Katarzyna Piątkowska oraz Krzysztof Suchatczuk.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Bożeny Czerniewskiej oraz sołtysa Dariusza Olenowicza. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.