Robert Jaruzel. Spotkanie rozpoczęli policjanci z posterunku w Dygowie, którzy omówili swoje zadania na terenie gminy oraz  zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po zmierzchu.  Chętnym policjanci wręczyli opaski odblaskowe. Ze strony Gminy wójt zaprezentował wyniki audytu finansowego i zasady przydzielania środków z funduszu integracyjnego. Przedstawił plany związane z powołaniem przedszkoli funkcjonujących cały rok oraz omówił  nowe zasady wycinki drzew oraz zachęcił do korzystania z możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Tradycyjnie główne tematy sygnalizowane przez mieszkańców to remont drogi gruntowej w miejscowości ,  funkcjonowanie straży gminnej ,konieczność  budowy świetlicy  i oświetlenia  na przystanku przy drodze wojewódzkiej oraz utrzymanie czystości w kontekście osób kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Uzgodniono z sekretarz gminy  zasady obiegu dokumentów w przypadku nieobecności sołtysa. Pojawił się także apel mieszkańca do mieszkańców Łykowa o aktywność przy organizacji miejscowych i gminnych imprez.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.