Zebranie sołeckie mieszkańców Łykowa

Zebranie sołeckie mieszkańców Łykowa

W dniu wczorajszym mieszkańcy Łykowa uczestniczyli w zebraniu sołeckim z przedstawicielami Gminy Dygowo. Spotkanie z udziałem 12 osób z sołectwa odbyło się w świetlicy we Wrzosowie. Dojazd zapewniła gmina. Gminę Dygowo reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk, sekretarz Dorota Gruchała, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski i radny

Robert Jaruzel. Spotkanie rozpoczęli policjanci z posterunku w Dygowie, którzy omówili swoje zadania na terenie gminy oraz  zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po zmierzchu.  Chętnym policjanci wręczyli opaski odblaskowe. Ze strony Gminy wójt zaprezentował wyniki audytu finansowego i zasady przydzielania środków z funduszu integracyjnego. Przedstawił plany związane z powołaniem przedszkoli funkcjonujących cały rok oraz omówił  nowe zasady wycinki drzew oraz zachęcił do korzystania z możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Tradycyjnie główne tematy sygnalizowane przez mieszkańców to remont drogi gruntowej w miejscowości ,  funkcjonowanie straży gminnej ,konieczność  budowy świetlicy  i oświetlenia  na przystanku przy drodze wojewódzkiej oraz utrzymanie czystości w kontekście osób kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Uzgodniono z sekretarz gminy  zasady obiegu dokumentów w przypadku nieobecności sołtysa. Pojawił się także apel mieszkańca do mieszkańców Łykowa o aktywność przy organizacji miejscowych i gminnych imprez.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.


Drukuj