AGDekor z Dygowa, Radom Sołeckim oraz Urzędowi Gminy w Dygowie. To był jeden z najbardziej udanych Dni Dziecka w świetlicy w Jazach z którego niezwykłych atrakcji skorzystało 35 dzieci.
Tekst: świetlica w Jazach