14 czerwca o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Bardach odbyło się drugie tego dnia zebranie sołeckie. Mieszkańcy Miechęcina, nie mający jeszcze własnej świetlicy, korzystali z gościnności sąsiedniego sołectwa. Było to ostatnie wyjazdowe zebranie mieszkańców Miechęcina, ponieważ w październiku planowane jest oddanie do użytku nowo wybudowanej świetlicy w centrum miejscowości.

Ten fakt będzie pierwszym ogromnym wyzwaniem dla nowo wybranego sołtysa, Rafała Kisiela. Nowy sołtys Miechęcina, wraz z radą sołecką w składzie: Anna Lesiak, Sylwia Lesiak i Beata Kisiel, staną przed poważnym sprawdzianem związanym z uruchomieniem nowej świetlicy, na którą społeczność sołecka czekała wiele lat.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Bożeny Czerniewskiej. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

Zebranie sołectwa Miechęcino było dziesiątym spotkaniem w pierwszym tygodniu zebrań w gminie Dygowo, z planowanych łącznie siedemnastu.