Festyn w Skoczowie

Festyn w Skoczowie

W Skoczowie miejscowe sołectwo zorganizowało mieszkańcom miejscowości piknik rodzinny.  Organizatorzy przygotowali bogaty program spędzania czasu przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców. Zabawy z animatorami , loteria fantowa i gry za które wszystkie dzieci otrzymały nagrody trwały aż do dwudziestej.  Wieczorem  rozpoczęła się zabawa

taneczna  z DJ-m dla dorosłych.  Nad przebiegiem imprezy czuwał wraz z radą sołecką i społecznikami sołtys i radny Tomasz Krawczyk. Sołtys w trakcie pikniku podziękował  wszystkim sponsorom , którzy wspierali i wspierają letnie pikniki dla mieszkańców. Sołectwo z dumą prezentowało również   nowy nabytek – super grill , który zakupiony został za środki uzyskane z ubiegłorocznego festynu.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj