Zebranie mieszkańców Stojkowa

Zebranie mieszkańców Stojkowa

Świetlica wiejska w Dygowie była miejscem spotkania Wójta Gminy Dygowo z mieszkańcami Stojkowa w ramach trwających spotkań z sołectwami. Budynek w Stojkowie pełniący  zadania świetlicy jest aktualnie wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.  Na spotkanie przybyło 12 osób Gminę Dygowo reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk,

sekretarz Dorota Gruchała, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski, radni Przemysław Głogowski i Robert Jaruzel. Obecni byli także policjanci z posterunku w Dygowie. Omówili oni swoje zadania i formy kontaktu, następnie odpowiadali na pytania. Mieszkańcy sygnalizowali fakt nagminnego przekraczania dopuszczalnej prędkości w miejscowości oraz przejazdy samochodów o większej ładowności niż dopuszczalna. Policjanci zachęcali do włączenia w zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w miejscowości poprzez korzystanie z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ( red. sprawdziłem działa bardzo dobrze, duży wybór zdarzeń). Aplikacja ta umożliwia sygnalizowanie miejsc niebezpiecznych na  mapie interaktywnej, które  następnie będą sprawdzone  przez Policję. Ze strony wójta mieszkańcy otrzymali informacje o zakończonym audycie finansów gminy, puli środków  w kwocie 1300 złotych przyznanych na inicjatywy sołeckie, funkcjonowaniu szkół i przedszkoli w obliczu reformy oświatowej oraz informacje o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Istotne sprawy poruszone przez mieszkańców poza wcześniej wspomnianymi to konieczność dokończenia budowy chodników łącząc istniejące odcinki w ciąg komunikacyjny, budowa nowej świetlicy i strażnicy OSP ora zabezpieczenie barierką niebezpiecznego  łuku drogi na wylocie do Kukini. Pojawiły się uwagi co do sposobu odśnieżania drogi powiatowej, który powoduje zasypanie chodników, konieczności konserwacji infrastruktury melioracyjnej , przycinki drzew i krzewów przy drogach powiatowych i utrzymania starego cmentarza. Były także poruszone tematy dotyczące ekranów dźwiękochłonnych w kontekście budowy „S6”, która projektowana jest bezpośredniej bliskości Stojkowa oraz interwencji straży gminnej do bezpańskich psów i kotów.