Po raz ostatni mieszkańcy Stojkowa spotkali się na wyjazdowym zebraniu wiejskim w Dygowie. Budowa nowej świetlicy postępuje i we wrześniu będzie oddana po wielu latach oczekiwań mieszkańcom. Na spotkanie mieszkańcy Stojkowa przybyli bardzo licznie, obecnych było 36 osób. W związki z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy zgłosili na kolejna kadencję pełniącego te funkcję- Henryka Barana i Marcina Górniaka. W wyniku głosowania nowym sołtysem został Marcin Górniak (głosy 22 do 14). Skład nowej rady sołeckiej: Małgorzata Głogowska, Agnieszka Kubacka i Sandra Madejsza. Wójt w czasie spotkania przedstawił  pakiet ważnych spraw: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.