Jak minął rok w ... sołectwie Stojkowo ?

Minął rok od objęcia funkcji sołtysów w gminie Dygowo.  Od zaangażowania  sołtysa zależy aktywność jednostek pomocniczych, czyli sołectw. To on i rada pobudzają zaangażowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności wsi. Zapytam sołtysów i członków rad sołeckich jak minął rok  sołectwie, czym mogą

się pochwalić , jakie mają problemy i jakie plany na przyszłość. Moim pierwszym rozmówcą był sołtys Stojkowa –Henryk Baran.