W Świelubiu odbyło się zebranie mieszkańców dotyczące budowy linii światłowodowych na terenie  miejscowości. Przedstawiciele wykonawcy Telekom Optic Sp. z O. O. z Koszalina przedstawili zebranym zalety szerokopasmowego internetu oraz sposób prowadzenia prac i procedurę przyłączenia posesji do sieci. Prace na terenie Świelubia potrwają do końca czerwca i nie wykluczone ,że w lipcu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych łączy. Oczywiście niezbędne będzie podpisanie umowy z wybranym przez siebie operatorem.

Druga część zebrania już bez udziału przedstawicieli firmy poświęcona była  sprawom , które zgłaszali mieszkańcy. Istotne tematy to: ograniczenia zabudowy mieszkaniowej ze względu na strefy oddziaływania wiatraków, niepraktyczna organizacja ruchu wokół placu kościelnego, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przechodzącej przez miejscowość , problem z melioracją terenów KOWR-u w centrum miejscowości oraz wycinka starodrzewia zagrażającego bezpieczeństwu przy drodze powiatowej.

Ze strony Gminy Dygowo obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, sekretarz gminy Dorota Gruchała oraz radny Janusz Rożek.

Gospodarzem spotkania był sołtys Zdzisław Mikulski.