Festyn we Włościborzu. Wsparcie akcji „Sztandar dla OSP Piotrowice”

Festyn we Włościborzu. Wsparcie akcji „Sztandar dla OSP Piotrowice”

We Włościborzu odbył się festyn sołecki. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy na zakup sztandaru dla jednostki „za miedzy” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach, która w tym roku będzie obchodzić 70. rocznicę istnienia. W czasie imprezy przeprowadzono aukcje przedmiotów przekazanych przez darczyńców , z której  uzyskane środki w

całości sołtyska Lucyna Pokusa przekazała na rzecz zakupu sztandaru. Licytację prowadził wójt Grzegorz Starczyk.  Również  Rada Gminy Dygowo wsparła inicjatywę. Zebrane przez radę środki ,na ręce zarządu OSP Piotrowice przekazał przewodnicy rady gminy Artur Wasiewski. W czasie trwania festynu trwała także loteria fantowa prowadzona przez strażaków z Piotrowic, której dochód zasili konto OSP.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj