W świetlicy wiejskiej we Włościborzu zgromadziło się 52 mieszkańców , którzy wybrali nowego sołtysa miejscowości. Po dwóch kadencjach sołtyska Lucyna Pokusa postanowiła już nie kandydować i skupić się na pracy radnej Rady Gminy Dygowo , w której pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Zgłoszono dwie kandydatury: Aleksandra Chudziak i Mateusz Marczyk. W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów  48 do 4 sołtysem Włościborza został Mateusz Marczyk. W skład rady sołeckiej wybrano Aleksandrę Chudziak, Dawida Milewicza i Donatę Nadłonek.

 Zebraniu przewodniczył wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo Jerzego Leszczyńskiego i radnej Lucyny Pokusy. Sekretarzem zebrania była Małgorzata Lejkowska.