Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 we Wrzosowie było w dalszym ciągu w cieniu obostrzeń sanitarnych.  Uczniowie wszystkich klas spotkali się z wychowawcami klasach, jedynie pasowanie pierwszaków na uczniów odbyło się na sali gimnastycznej i miało uroczysty charakter.

Dzień dzisiejszy był również pierwszym dniem pracy nowej dyrektor szkoły – Ewy Baran, która przywitała się z uczniami w poszczególnych klasach, a następnie przewodniczyła ceremonii pasowania na ucznia. Na uroczystości obecni byli rodzice pierwszaków ,wójt Grzegorz Starczyk oraz zaproszeni goście.

Wrażeniami z pierwszego dnia podzieliła się dyrektor Ewa Baran