• 29 i 30 września ulica Główna w Dygowie zamknięta!

  Generalny wykonawca przebudowy ul. Głównej w Dygowie Firma STRABAG informuje, że w dniach 29-30 września zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego, odcinek przebudowywanej drogi oraz wszystkie boczne wjazdy z ulic przyległych. W tych dniach będzie układana ostatnia warstwa asfaltu i jakikolwiek ruch pojazdów nie będzie możliwy.

 • Będzie nowy przepust w ulicy Głównej w Dygowie

  Wykonawca przebudowy ulicy głównej w Dygowie sprowadził na plac budowy cztery nowe prefabrykaty  o średnicy  wewnętrznej 1,5 metra , które stanowić będą przepust uliczny potoku Olszynka. Na czas montażu przepustu ulica Główna na tym odcinku będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Wyznaczone zostaną objazdy. Rozpoczęcie prac  , które potrwają około tygodnia planowane jest po 20 czerwca.

   

 • Diamentowa od drogi wojewódzkiej czasowo zamknięta

  Firma Tauber rozpoczęła roboty na odcinku ulicy Diamentowej od strony ulicy Kołobrzeskiej. Jako pierwsze wykonane będzie włączenie  w istniejącą kanalizację deszczową. Dojazd do posesji całego osiedla możliwy jest tylko od strony ulicy Barcińskiej.

  Dygowo_ulica_Diamentowa_droga_gminna

  Dygowo_ulica_Diamentowa_droga_gminna

 • Główna w Dygowie bez napowietrznych linii energetycznych

  Gmina Dygowo podpisała umowę z Energą Operator S.A. na przebudowę sieci napowietrznej wraz z przyłączami do budynków na ulicy Głównej w Dygowie. Napowietrzne linie energetyczne znikną z krajobrazu i zastąpią je linie kablowe. Oświetlenie uliczne będzie wykonane w ramach zadania realizowanego przez firmę Strabag. Roboty energetyczne będą wykonywane równocześnie z pracami drogowymi.

   

 • Gmina Dygowo przebudowała drogę w Jazach i Wrzosowie

  Na dwóch drogach gminnych  gruntowych ,w Jazach (306 m) i Wrzosowie (264 m), w ramach przebudowy, ułożone zostały  płyty żelbetowe.

 • Jest dofinansowanie przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie opublikował listę zatwierdzonych zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Dygowo otrzyma dofinansowanie na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie.

  Diamentowa to jedna z najdłuższych ulic w Dygowie.  Wraz z odnogami stanowi waży trakt komunikacyjny mieszkańców dużego osiedla domów jednorodzinnych.  Od 2016 roku Gmina Dygowo rozpoczęła działania zmierzające do wykonania projektu technicznego ,wygospodarowania środków budżetowych oraz dofinansowania  przedsięwzięcia.

  W roku 2018 Gmina podjęła kolejno trzy próby pozyskania dofinansowania na realizację tej inwestycji z Funduszy Dróg Samorządowych oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety ,ze względu na limity środków finansowych tych programów Gmina nie otrzymała dofinansowania.

  W kwietniu tego roku Gmina złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, który po kilku miesiącach oczekiwania na decyzję został oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do dofinansowania, co potwierdziło opublikowanie w tym tygodniu wcześniej wspomnianej listy zadań.

  Gmina Dygowo posiada Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (decyzja ZRID). Ze względu na długi czas oczekiwania na decyzję wojewody dotyczącą dofinansowania , fizyczną realizację inwestycji przewiduje się na rok 2020.

  Łącznie zostanie przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 787m. W ramach inwestycji zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni z betonu lanego, chodnik z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, odcinek  wodociągu i kanalizacji oraz przebudowa oświetlenia. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2 050 000 złotych a dofinansowanie 950 000 złotych.

  Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.

  Poniżej wywiad z wójtem Grzegorzem Starczykiem dotyczący przebudowy ulicy Diamentowej.

 • Od jutra odcinek ulicy Głównej w Dygowie zamknięty

  W imieniu firmy STRABAG ,wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowy ul. Głównej w Dygowie”, informujemy, że od jutra (23 czerwca) przez kilka najbliższych dni nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdów ul. Głównej w Dygowie, na odcinku przebudowywanego przepustu na cieku wodnym Olszynka.

  Ruch pojazdów będzie kierowany na  ul. Łukową i ul. Ogrodową.

 • Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie zakończona

  Dziś nastąpił końcowy odbiór przebudowy ulicy Głównej w Dygowie. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Inwestycja obejmowała: wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji, budowę chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome oraz renowację zieleni pasa drogowego. W sumie przebudowany został odcinek o długości ponad 0,6 km.

  Łączna wartość inwestycji wyniosła: 6.166.228,37 zł

  Dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3.750.000,00 zł

  Środki własne powiatu – 1.203.114,19 zł

  Dotacja z Gminy Dygowo – 1.213.114,18 zł

  Informacja FB

 • Przebudowano 830 metrów drogi gminnej Czernin - Bardy

  29 listopada oddany został do użytku odcinek przebudowanej drogi gminnej nr 887504Z Czernin- Bardy. Od cmentarza w Czerninie wykonano jezdnię dwukierunkową z żelbetowych płyt drogowych na długości 830 m i szerokości 3,75 m wraz z mijankami oraz poboczem. Wykonane zostały również zjazdy z kruszywa łamanego, wraz z wymianą istniejących przepustów. Wartość zadania to kwota 1.116.000,00 zł brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony gruntów rolnych w wysokości 53,85% kosztów zadania.

  W roku 2022 Gmina Dygowo wykonała łącznie pięć odcinków dróg gminnych z żelbetowych płyt drogowych o długości 1815 metrów i wartości całkowitej 1 899 728,69 złotych. Średnia wartość stumetrowego odcinka drogi to kwota 91 388,76 złotych.

  Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Bańkowska z wójtem Gminy Dygowo, Grzegorzem Starczykiem podczas trwania inwestycji.

   

 • Przepust na ulicy Głównej wykonywany metodą połówkową

  Roboty inżynierskie budowy przepustu na potoku Olszyna w ulicy Głównej  w Dygowie wykonywane są metodą połówkową. Od strony północno-zachodniej wykonano przyczółek skarpowy (średnica 1,85 m) i posadowiono studnię rewizyjną (średnica 2,50 m), wykonane zostały również niezbędne zabezpieczenia kolizji  z rurą gazową i kablem średniego napięcia. Na wykonanej części przepustu udostępniony jest ruch pojazdów.

   

 • Przepust Olszynki na ulicy Głównej w Dygowie gotowy

  Wykonawca przebudowy drogi powiatowej- ulicy Głównej i Kolejowej w Dygowie, zakończył prace konstrukcyjne przepustu potoku Olszynka. Trwają roboty drogowe, układane są krawężniki i kostka betonowa ciągów pieszych.

   

 • Rozpoczęło się asfaltowanie na ulicy Głównej w Dygowie

  Wykonawca przebudowy ulicy Głównej w Dygowie – firma STRABAG, rozpoczął układanie warstwy wyrównującej z masy bitumicznej. W dniu dzisiejszym wykonana zostanie jedna nitka całego odcinka  zakresu robót. W poniedziałek będą kontynuowane prace przy drugiej nitce , a następnie ułożona zostanie na całej nawierzchni jezdni warstwa wiążąca. Prace zaplanowane są do środy. Warstwa końcowa –ścieralna  układana będzie po dwu-trzy tygodniowej przerwie.

 • Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej w Dygowie

  Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie nabrała już tempa. Budowa  nowej kanalizacji deszczowej jest sprawnie i systematycznie wykonywana odcinkami. W miejscach gdzie jest to możliwe wykonawca montuje krawężniki i powstaje chodnik.

   

 • Trwa przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie

  Nieprzerwanie od początku marca trwa inwestycja gmina - przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. Wykonawca rozpoczął główne roboty na odcinku od ulicy Barcińskiej. Wykonane zostało włączenie nowobudowanej kanalizacji deszczowej do głównego kolektora odpływowego, odcinek kanalizacji ,niwelacja terenu , wymiana gruntu. Układane są krawężniki , wjazdy do posesji ,przyłącza odprowadzania wody deszczowej z posesji oraz kanalizacja teletechniczna. Od ulicy Kołobrzeskiej wykonane zostało poszerzenie drogi o powierzchnie wydzielone z prywatnych posesji.

 • Ulica Diamentowa w Dygowie. Zmiana nawierzchni jezdni i harmonogramu układania

  Trwa inwestycja drogowa w Dygowie – przebudowa ulicy Diamentowej. Niestety realizacja wytraciła początkowy impet. Harmonogram wykonania nawierzchni betonowej przedstawiony przez wykonawcę Gminie i mieszkańcom , nie został dotrzymany. Ułożona na kilku odcinkach nawierzchnia betonowa również  nie spełniła wymagań specyfikacji technicznej, została rozebrana.

  Będzie zamiana nawierzchni betonowej na asfalt bez zamiany zmiany parametrów nośności drogi. Początek rozpoczęcia prac związanych z układaniem docelowej nawierzchni to koniec września.

  Szczegóły w materiale wideo.

 • Umowa na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie podpisana

  Gmina Dygowo podpisała umowę na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie.  Wykonawcą inwestycji jest firma Tauber Polska ze Szczecina.  Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec lutego, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe a zakończenie do 31 października 2020 roku. Przebudowa Diamentowej będzie największą  inwestycją gminy w zbliżającym się nowym roku. Wartość wykonawstwa to kwota 1.877.035 złotych.

  Umowę podpisali:  z ramienia Gminy Dygowo wójt Grzegorz Starczyk a ze strony Tauber Polska dyrektor generalny Radek Ordak.

  Zakres zamówienia obejmuje m.in.: budowa drogi o nawierzchni betonowej ,chodnik  z kostki betonowej ,kanalizacja do wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego ,odwodnienie deszczowe, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna linie kablowe energetyczne , oświetlenie drogi, dwa progi zwalniające, dwa .miejsca zieleni.

 • Wielka dziura w centrum Dygowa

  Wykonawca robót przebudowy ulicy Głównej w Dygowie rozpoczął drugą część prac związanych z ułożeniem nowego przepustu potoku Olszynka. Droga na tym odcinku jest zamknięta dla pojazdów, obowiązują objazdy. Wykonywane są głębokie wykopy w celu usunięcia starej infrastruktury i przygotowania pod nowe elementy przepustu, nieprzerwanie pracują urządzenia odwadniające.