• Spotkanie wójta z dyrektorami placówek oświatowych gminy Dygowo

  Wójt Grzegorz Starczyk w dniu dzisiejszym spotkał się z dyrektorami szkół gminnych: Jadwigą Puton z Czernina ,Magdaleną Skonieczka z Dygowa i Waldemarem Pankiewiczem z Wrzosowa. Temat rozmów to funkcjonowanie placówek oświatowych w perspektywie strajku nauczycieli i egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów.

 • Sprawy Wójta Gminy Dygowo Zwykłe i Niezwykłe (15)

  W kolejnym odcinku Spraw Wójta poruszone zostały tematy : podwyżka cen energii, dodatki osłonowe, wnioski gminy do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przebudowa ulicy Głównej w Dygowie i ścieżka rowerowa do Ustronia Morskiego.

 • Sprawy Wójta zwykłe i niezwykłe (wideo)

  Bieżące wydarzenia związane z Gminą Dygowo komentuje wójt Grzegorz Starczyk.

 • Święto Samorządu Terytorialnego

  27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Dzień Pracownika Samorządowego. Święto to upamiętnia pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe w III RP  ,które odbyły się 27 maja 1990 roku.

  Wójt Gminy Dygowo  składa najlepsze życzenia wszystkim – byłym i obecnym -  Radnym Rady Gminy Dygowo , pracownikom Urzędu Gminy Dygowo oraz wszystkim mieszkańcom, którzy poprzez udział w wyborach  przyczyniają się do utrwalania idei samorządności.

  wojt-grzegorz-starczykWójt Gminy Dygowo  Grzegorz Starczyk

  Radni Rady Gminy Dygowo w latach 1990-2018

   

   

 • Testy na koronawirusa urzędników Gminy Dygowo negatywne

  Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk  wydał oświadczenie w sprawie przeprowadzonych testów na koronawirusa u części pracowników Urzędu Gminy w Dygowie

 • Umowa na odbiór odpadów komunalnych podpisana

   Podpisanie umowy  z Miejska Zielenią na zadanie  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu gminy Dygowo” to ostatni , przedświąteczny akcent pracy wójta Grzegorza Starczyka.  Miejski Zakład Zieleni, Dróg I Ochrony Środowiska z Kołobrzegu  będzie odbierał odpady komunalne z terenu gminy przez cały 2020 rok.

  Z ramienia MZZDiOŚ w Kołobrzegu umowę podpisał Zenon Malinowski - Prezes Zarządu.

 • Umowa na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie podpisana

  Gmina Dygowo podpisała umowę na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie.  Wykonawcą inwestycji jest firma Tauber Polska ze Szczecina.  Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec lutego, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe a zakończenie do 31 października 2020 roku. Przebudowa Diamentowej będzie największą  inwestycją gminy w zbliżającym się nowym roku. Wartość wykonawstwa to kwota 1.877.035 złotych.

  Umowę podpisali:  z ramienia Gminy Dygowo wójt Grzegorz Starczyk a ze strony Tauber Polska dyrektor generalny Radek Ordak.

  Zakres zamówienia obejmuje m.in.: budowa drogi o nawierzchni betonowej ,chodnik  z kostki betonowej ,kanalizacja do wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego ,odwodnienie deszczowe, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna linie kablowe energetyczne , oświetlenie drogi, dwa progi zwalniające, dwa .miejsca zieleni.

 • W Dygowie rozbłysły dekoracje świąteczne

  Włączenie świątecznych dekoracji na Placu Wolności w Dygowie poprzedziło odliczanie. Niestety , z powodu pandemii , bez udziału mieszkańców gminy Dygowo. Wójtowi Gminy Dygowo , przy odliczaniu wsparcia udzielili synowie.

 • Wójt Gminy Dygowo nominowany do tytułu Osobowość Roku 2022

  Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego „Głosu Koszalińskiego” do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

  Wszystkie informacje o plebiscycie Osobowość Roku 2022 można znaleźć pod adresem: www.gk24.pl/osobowosc

   

 • Wójt Gminy Dygowo rozdał paczki świąteczne dzieciom z gminnych przedszkoli

  Pracowity dzień w roli Mikołaja zaliczył Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk. Wraz z Alicją  pomocnikiem- elfem odwiedzili dzieci wszystkich grup wiekowych w  przedszkolach w Dygowie, Czerninie i Wrzosowie. Wójt wręczył przedszkolakom paczki świąteczne.

  W tym roku , ze względu na pandemię nie odbędzie się tradycyjna zabawa mikołajkowa na Placu Wolności w Dygowie. Dzieci z gminy Dygowo otrzymywały tam paczki. W tym roku , ponad czterysta słodkich upominków dostarczą dzieciom  do domów , wójt oraz pracownicy urzędu gminy.

   Dzieci , które objęte są rodzinną kwarantanną otrzymają je w późniejszym terminie.

 • Wójt odwiedził najstarszych seniorów gminy Dygowo

  Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk wraz z kierowniczką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wioletą Dzwolak odwiedzili najstarszych seniorów zamieszkujących na terenie gminy. Październikowe spotkania z seniorami stały się już tradycją w gminie Dygowo, są okazją do okazania szacunku osobom starszym oraz chwilą oderwania ich od monotonii dnia codziennego i uciążliwości zdrowotnych. To także chwila kiedy seniorzy nierzadko dzielą się swoimi wspomnieniami z których płyną również dobre rady.

  W tym roku wójt odwiedził czternastu seniorów , których data urodzenia to lata dwudzieste ubiegłego wieku. Większość, to Panie, aż dwanaście. Najstarszym wśród dwóch Panów jest Franciszek Wilk ( na zdjęciu) ze Skoczowa, który 30 października skończy 97 lat.

   

 • Wójt podziękował zawodnikom , trenerowi i zarządowi Wrzosa Wrzosowo

  Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk spotkał się przedstawicielami Gminnego Klubu Piłkarskiego Wrzos Wrzosowo. Zakończona 16 listopada runda jesienna piłkarskiej A-klasy była dla drużyny z Wrzosowa bardzo udana. Od początku sezonu 2019/2020 zespół wykazuje progres. Nowy trener i zarząd skutecznie realizują założenia powrotu na wysokie miejsce w tabeli rozgrywek.

  Wójt podziękował drużynie , trenerowi i zarządowi za postawę sportową , zaangażowanie i godne reprezentowanie Gminy Dygowo w pierwszej części sezonu piłkarskiego.

 • Wójta Gminy Dygowo sprawy zwykłe i niezwykłe (11)

  Kolejny odcinek programu z cyklu „Wójta Gminy Dygowo sprawy zwykłe i niezwykłe” nagrany został w nowej scenerii.  Wyremontowana poczekalnia USC sprawdza się doskonale jako sala konferencyjna. Elementem scenerii nie tylko tego nagrania będzie teraz foto ścianka z herbem i grafiką Gminy Dygowo. W rozmowie z wójtem poruszone zostały tematy: protest nauczycieli , zagadnienia związane z strefami oddziaływania wiatraków, planowane remonty dróg oraz budowa PSZOK-u.

 • Wójta Sprawy Zwykłe i Niezwykłe (14)

  W kolejnym odcinku Spraw Wójta poruszone zostały tematy podwyżek opłat za gaz i odpady komunalne oraz inwestycji gminnych - Invest-Parku , domu kultury, przebudowy ulicy Głównej oraz ronda Dygowie, a także budowy nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu „Za szkołą” w Dygowie.

 • Wójta Sprawy Zwykłe i Niezwykłe: szczepienia, „Czyste Powietrze” i inwestycje

  Wójt Grzegorz Starczyk w kolejnym odcinku „Spraw Wójta” przedstawia aktualną sytuację w gminie związaną ze szczepieniami przeciw COVD-19, podsumowuje „Akcję zima”, zapowiada wdrażanie programu „Czyste Powietrze” i relacjonuje stan przygotowań do inwestycji gminnych.

 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na minimalizację negatywnych skutków COVID-19

  Województwo Zachodniopomorskie przekaże grant w wysokości 38 414,25 zł (32 348,64 zł środki Unii Europejskiej ; 6 065,61 zł środki budżetu państwa) na doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół gminy Dygowo mające  na celu minimalizację negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego. Całkowita wartość projektu z wkładem gminy wynosi  40 650,00 zł.

  W ramach projektu zaplanowano indywidualne porady i konsultacje psychologiczne oraz  zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,  warsztaty z zakresu wzmacniania więzi i relacji rówieśniczych,  radzenia sobie z emocjami i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w formie zajęć grupowych. Zakładana liczba godzin 271. Projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego 2021/2022.

  W dniu dzisiejszym  w urzędzie gminy w Dygowie wójt Grzegorz Starczyk podpisał umowę na grant z Województwem Zachodniopomorskim  ,reprezentowanym przez członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  panią  Annę Bańkowską.

  Gmina Dygowo zrealizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE (dalej Projekt) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/149/2021-22 z dnia 30 listopada 2021 r. o powierzenie grantu.

 • Zebranie sprawozdawcze OSP Piotrowice. Wójt: Macie potencjał , jestem Waszym sprzymierzeńcem

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018 miejscowej jednostki OSP. To jednostka o najmniejszym potencjale operacyjnym  w gminie Dygowo mimo ,że może się poszczyć 70 – letnią tradycją w służbie lokalnej społeczności. OSP Piotrowice w 2018 roku wyjeżdżało do akcji tylko sześć razy na dziesięć dyspozycji. Jakie są tego przyczyny? Właściwie tylko jedna – wieloletnie zaniedbania, które przyniosły widoczne skutki. Jednostka nie posiada remizy z prawdziwego zdarzenia. Obiekt , który umownie nazywany jest remizą nie spełnia jakichkolwiek standardów budowlanych , funkcjonalnych i estetycznych. Brak ogrzewania powoduje ,że zbiornik wozu bojowego (Star 200 przejęty w 2017 roku z OSP Wrzosowo) okresie zimowym nie jest napełniany wodą do gaszenia, co w praktyce wyklucza jednostkę z akcji.  Do tego dochodzi całoroczny problem z obsadą wozu bojowego, szczególnie brakuje zmienników kierowcy.  

  Wszystko to można zmienić. Wójt Grzegorz Starczyk na zebraniu stwierdził ,że widzi potencjał w ludziach , którzy tworzą zespół ochotników – strażaków w Piotrowicach i jest ich sprzymierzeńcem. Jeszcze w tym roku Gmina Dygowo wykona dokumentację na budowę strażnicy  na miarę potrzeb jednostki (wcześniejszy projekt jest nie realny do wykonania) oraz poczyni kroki aby znaleźć źródła finasowania i w ciągu trzech lat zrealizować inwestycję. Ponadto wójt zapewnił ,że rozmawia i będzie rozmawiał ze wszystkimi przedstawicielami zarządów jednostek gminnych OSP w gminie na tematy związane z bieżącym doposażaniem w niezbędny sprzęt i umundurowanie.

  Strażacy z Piotrowic przyjęli stanowisko i deklarację wójta z zadowoleniem, aczkolwiek i tak najwięcej zależy od nich samych. Zaangażowanie zarządu i członków OSP w Piotrowicach to jedyny klucz to poprawy gotowości operacyjnej i wizerunku. Chętnych do szeregów OSP nie brakuje.Gmina Dygowo chce wspierać jednostkę pod każdym względem.

   Wracając do zebrania. Zarząd OSP Piotrowice przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok z działalności oraz finansowe.  Odczytana opinia komisji rewizyjnej została pozytywnie przyjęta przez członków jednostki i w drodze głosowania udzielono zarządowi jednogłośnego absolutorium. Po udzieleniu absolutorium dotychczasowy prezes jednostki dh Łukasz Ćwiek zrezygnował z tej funkcji.  Jako przyczynę podał względy osobiste. W takiej sytuacji zgodnie ze stanem prawnym w czasie trwającego zebrania zgromadzeni członkowie musieli wybrać  nowego prezesa. Jedynym zgłoszonym  kandydatem został dh Mateusz Marczyk. W wyniku głosowania został on wybrany jednogłośnie prezesem OSP Piotrowice.

  Zarząd jednostki przedstawił na zebraniu program obchodów 70-lecia OSP Piotrowice , które zaplanowane są na 15 czerwca tego roku. Na uroczystości strażacy z Piotrowic wystawią po raz pierwszy swój poczet sztandarowy.

  Zaproszeni na zebranie: Gmina Dygowo – wójt Grzegorz Starczyk , Emilia Królik , PSP w Kołobrzegu - asp. Paweł Artyński, zarząd gminny OSP reprezentowali druhowie: Marcin Tekiel, Wojciech Rózycki, Szymon Skiba, radny powiatowy Artur Wasiewski.

 • Złote Gody Małżeńskie Pary z Wrzosowa

  Państwo Jadwiga i Wacław Stępień ,zostali odznaczeni medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w gronie najbliższej rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie. Kierowniczka  USC Ewa Kowalczyk odczytała list okolicznościowy, medale w imieniu Prezydenta RP wręczył wójt Grzegorz Starczyk. Wójt złożył jubilatom życzenia oraz wręczył kwiaty i upominek.

  Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat życia w zdrowiu i zadowoleniu, rodzinnego ciepła i miłości bliskich.