• Budowa PSZOK w Dygowie zakończona

  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie dobiegła końca. Rozpoczęła prace komisja odbiorowa z udziałem przedstawicieli Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  w Karlinie , Gminy Dygowo oraz wykonawcy. Nowo wybudowany obiekt posiada utwardzony plac na którym znajdują się specjalistyczne kontenery magazynowe , waga samochodowa oraz kontener dla obsługi. Teren jest oświetlony i monitorowany całodobowo.  W ramach całego projektu dostarczone będą jeszcze kontenery o różnych pojemnościach  do składowania odpadów. Aktualnie nie jest jeszcze znany termin uruchomienia PSZOK dla mieszkańców gminy Dygowo.

  Dofinansowanie projektu w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2

 • Montaż wagi samochodowej w PSZOK Dygowo

  Specjalistyczna firma produkująca wagi samochodowe dostarczyła i zamontowała swój produkt w nowobudowanym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie.

 • Oferta pracy w PSZOK w Dygowie

  Urząd Gminy w Dygowie poszukuje pracownika ds. obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dygowie

   

  Obowiązki:

  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowanych odpadów,
  • obsługa klienta  PSZOK,
  • współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie pojemników,
  • rozliczanie, weryfikacja i wypełnianie dokumentów dot. zadań w zakresie realizacji usług,
  • obsługa wagi towarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych i terenu PSZOK,
  • praca 3 dni w tygodniu : wtorek, czwartek od 15:30 do 18:30, sobota od 8:00 do 16:00.

  Wymagania:

  • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych ( Excel, Word),
  • wykształcenie min. średnie,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, telefon, itp.),
  • samodzielność,
  • znajomość przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
  • mile widziane doświadczenie w branży gospodarki odpadami,


  Oferujemy:


  - praca na podstawie umowy zlecenia – 15 godzin w tygodniu,

  Oferty należy składać do Urzędu Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, p. nr 8, do dnia 27 sierpnia 2019r.

  Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu Gminy tel. 94 358 41 94, 95 (Sekretarz Gminy Dorota Gruchała)

 • Oswoić PSZOK-a

  Od 8 października ubiegłego roku w Dygowie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy gminy  mogą dostarczyć do punktu wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym poza tymi , które zbierane są do przydomowych pojemników oraz odpadami niebezpiecznymi.

  Jak w praktyce wyglądają trzy pierwsze miesiące funkcjonowania PSZOK-u?

  lość przyjętych oodpadów poszczególnych rodzajów od mieszkańców gminy Dygowo obrazuje  poniższa tabela.

  Porównanie Ilości odpadów odbieranych od mieszkańców roku 2019 z latami poprzednimi obrazuje wykres poniżej.

  Zainteresowanie mieszkańców gminy dostarczeniem do punktu odpadów jest niewielkie w stosunku do funkcjonujących do niedawna zbiórek mobilnych. Wcześniej można było wrzucić do podstawionych w każdej miejscowości gminy praktycznie wszystko, bez segregacji. Do PSZOK-u trzeba odpady posegregowane dowieźć osobiście. Za nadwyżkę wagową wielkogabarytów i odpadów remontowo-budowlanych zmieszanych ,w ramach wyznaczonych limitów na gospodarstwo domowe, trzeba zapłacić. Do tego dochodzi pewna bariera mentalna. PSZOK, skoro już jest, nie „ucieknie”, więc można rzeczy zbędne przetrzymywać dalej na terenie posesji. Kontenery zbiórek mobilnych były dostępne tylko dwie doby i to dwa, trzy razy w roku toteż mobilizacja była niezbędna. Z całą pewnością w ramach porządków wiosennych zainteresowanie gminnym centrum gospodarki odpadami wzrośnie. Pozostaje jeszcze mieć nadzieję ,że wszyscy obiorą kierunek dostarczenia odpadów do PSZOK-u a nie będą szukać alternatywnych rozwiązań.

  Potrzeba czasu aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie był wykorzystywany w pełni swoich możliwości. Po prostu trzeba się z nim oswoić. PSZOK to element systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i nie ma od tego odwrotu. Osiągnięcie rygorystycznych wskaźników recyklingu przez gminę w tym roku i kolejnych latach będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców gminy . Informacja na temat segregacji jest szeroko dostępna i ujednolicona na terenie kraju , pozostaje tylko dobra wola i chęci ,aby odpady trafiały tam gdzie ich miejsce.

  PSZOK to również element kształtowania kultury ekologicznej. Dostarczane do punku posegregowane odpady to początek recyklingu lub bezpiecznej utylizacji. To nic innego jak nasz wkład w dbałość o środowisko.

  Źródło danych: raporty PSZOK_Gmina Dygowo

 • Pierwsze kontenery wyjechały z PSZOK-u w Dygowie

  Z terenu PSZOK w Dygowie Zieleń Miejska z Kołobrzegu odebrała w dniu dzisiejszym pierwsze kontenery z odpadami. Od czasu otwarcia punktu w dniu  8 października zostały zapełnione tylko dwa kontenery z odpadami budowlanymi zmieszanymi i jeden z wielkogabarytami.

 • Ponad 25 ton odpadów z mobilnej zbiórki w Dygowie

  Na terenie gminy Dygowo trwa ostatnia przed uruchomieniem w tym roku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Dygowie mobilna zbiórka tzw. wielkogabarytów, odpadów remontowo-budowlanych i zużytych opon samochodów osobowych. Zgodnie z harmonogramem odbiór wyżej wymienionych zakończył się w 3 marca. Z trzech punktów rozmieszczonych w Dygowie Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska z Kołobrzegu odebrał: 11,48 tony wielkogabarytów, 10,92 tony odpadów remontowo-budowlanych oraz 4,38 tony zużytych opon.  Łącznie daje to ponad 25 ton odpadów ,za które Gmina  Dygowo otrzyma rachunek w kwocie około 21 tysięcy złotych.

   

 • PSZOK w Dygowie będzie czynny również w tygodniu!

  Od 1 lutego obowiązuje nowy harmonogram pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Oodpadów Komunalnych w Dygowie.

 • PSZOK w Dygowie czynny dwa razy w tygodniu

  Od dnia 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dygowie jest czynny:

  - w środy w godz. 16:00 – 19:00,

  - w soboty w godz. 8:00 – 15:00 (przyjmowanie odpadów do godz. 14:30).

  pszok-dygowo

 • PSZOK w Dygowie czynny tylko jeden raz w tygodniu

  Urząd Gminy w Dygowie poinformował,że w środy począwszy od najbliższej tj. 18 listopada PSZOK w Dygowie będzie nieczynny. Punkt będzie funkcjonował tylko w soboty.

   

 • PSZOK w Dygowie otwarty od 9 maja, na razie tylko w soboty

  Urząd Gminy Dygowo informuje, że PSZOK( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej 31 w Dygowie będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-17.00, począwszy od 9 maja 2020 roku.

 • PSZOK w Dygowie rozpoczął działalność

  8 października 2019 roku o godzinie 16.00 oficjalnie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. W pierwszym dniu , w ciągu trzech godzin dyżuru PSZOK odwiedziło i zostawiło odpady trzech mieszkańców.

  Mieszkańcy gminy Dygowo będą mogli oddać w punkcie odpady powstające w gospodarstwie domowym z wyłączeniem tych, które zbierane są w pięciu pojemnikach przy posesjach ,odpadów niebezpiecznych (np. azbest, papa) oraz części samochodowych.

  Gmina Dygowo założyła ,że  w pierwszej fazie funkcjonowania PSZOK będzie czynny trzy razy w tygodniu: wtorek 16.00-19.00, czwartek 16.00-19.00 i sobota 8.00-17.00 ( przyjmowanie odpadów do 16.00). Wszystkie dostarczone do punktu odpady będą rejestrowane przez obsługę. Bezpłatnie można oddać baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, sprzęt elektryczny  AGD i RTV. Na odpady typu: gabaryty, opony ( z wyłączeniem opon ciągników rolniczych), zmieszane odpady z budowy i remontów oraz gruz ceglany ustalone są limity na jedną osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym w ramach wnoszonych opłat rocznych za odbiór odpadów komunalnych. Stawki opłat ponad limit są zamieszczone na fotografii poniżej.

  Ustalone przez Gminę stawki wynikają z kalkulacji opartej na wpływach z opłat od mieszkańców. Do czasu, kiedy funkcjonowała okresowa zbiórka gabarytów i odpadów budowlano-remontowych mieszkańcy nie byli obciążani za nadwyżkę  oddanych odpadów w wyznaczonych punktach gminy. Pamiętamy zalegające przy kontenerach wszelkiego rodzaju odpady w ilości wielokrotnie większej niż pojemność pojemnika. Krótko mówiąc, Zieleń Miejska z Kołobrzegu wystawiała faktury, nierzadko na kilkadziesiąt tysięcy złotych a Gmina płaciła. Co prawda płaciliśmy my wszyscy, ale nie było indywidualnych opłat za nadwyżki.

  Na podsumowanie. System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce będzie cały czas ewoluował a Punty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą jego niezbędnymi elementami. PSZOK w Dygowie organizował i administruje samorząd ,który nie jest wyspecjalizowaną firmą branży gospodarki odpadami, więc potrzeba czasu aby powstał ostateczny regulamin i optymalne opłaty. Szczególnie te ostatnie bardzo zależne są od stawek rynkowych firm zajmujących się odbiorem odpadów z terenu gminy.

 • Toż to (P)SZOK!

  W sobotę 9 maja ,po ponad  półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej stanem epidemii koronawirusa , uruchomiony  został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. Przez cały dzień, od 8.00 do 17.00 punt odwiedziło kilkanaście osób. Łącznie przyjęto 2328 kg odpadów : 339 kg  wielkogabarytowych, 1112 kg zużytych urządzeń elektronicznych, 307 kg zużytych opon oraz 570 kg odpadów budowlanych. Część odpadów mieszkańcy oddali w ramach opłaty zgodnej z limitami, natomiast za pozostałe ilości pobrano opłaty wg. cennika.

  Od czasu uruchomienia PSZOK w październiku ubiegłego roku, była to rekordowa zbiórka. W jeden dzień mieszkańcy gminy Dygowo ,oddali więcej odpadów niż w całym pierwszym miesiącu funkcjonowania obiektu!

  Na zdjęciu PSZOK w Dygowie, zaraz po otwarciu. Oczekujących jeszcze nie było.

 • Wójta Gminy Dygowo sprawy zwykłe i niezwykłe (11)

  Kolejny odcinek programu z cyklu „Wójta Gminy Dygowo sprawy zwykłe i niezwykłe” nagrany został w nowej scenerii.  Wyremontowana poczekalnia USC sprawdza się doskonale jako sala konferencyjna. Elementem scenerii nie tylko tego nagrania będzie teraz foto ścianka z herbem i grafiką Gminy Dygowo. W rozmowie z wójtem poruszone zostały tematy: protest nauczycieli , zagadnienia związane z strefami oddziaływania wiatraków, planowane remonty dróg oraz budowa PSZOK-u.

 • Za 100 dni powstanie PSZOK w Dygowie

  13 marca Gmina Dygowo podpisała z wykonawcą umowa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. Przedsiębiorstwo z Siemyśla ma 100 dni od podpisania umowy na wykonanie inwestycji. Kwota umowy to 626.000 złotych. 85 procent tej kwoty będzie dofinansowane.

  Inwestycja realizowana w ramach projektu  POIS.02.02.00-00-0002/0016 pn. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  Więcej o PSZOK w Dygowie