• Budowa Diamentowej postępuje ,ale nie bez problemów

  Inwestycja gminna w Dygowie – przebudowa ulicy Diamentowej – systematycznie zmienia oblicze. Krajobraz osiedla spowijają jeszcze na przemian, w zależności od pogody, tumany kurzu lub błota, ale jedna z najważniejszych prac – kanalizacja deszczowa, jest już ukończona. Aktualnie wykonawca układa krawężniki jezdni od strony ulicy Kołobrzeskiej. Wykonane prace uwidoczniły szereg problemów związanych z wysokością zaprojektowanej drogi w stosunku do istniejących wjazdów i dojść zabudowanych posesji.

  Taki stan rzeczy uwidacznia, że projekt drogi nie jest spójny z rzeczywistością jaką są istniejące posesje.

  W dniu dzisiejszym na placu budowy był obecny wójt Grzegorz Starczyk, projektant , kierowniczka działu inwestycji urzędu gminy oraz przedstawiciele wykonawcy. Szukano optymalnych rozwiązań problematycznych miejsc.

 • Budowa odwodnienia w ramach inwestycji drogowej w Dygowie

  W ramach przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie projekt przewiduje nową sieć odwodnieniową wszystkich odcinków. Wykonawca robót- firma Tauber Polska wykonała już włączenia nowo budowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego systemu odwodnienia w ulicy Barcińskiej i Kołobrzeskiej. Film poniżej obrazuje wykonywane prace przy budowie odcinka deszczówki od strony drogi wojewódzkiej nr 163.

  Dygowo-ulica-diamentowa-inwestycjaFot. Zbigniew Drewniak

  Dygowo-ulica-diamentowa-wojt-gminy-dygowo-

  Dygowo-ulica-diamentowa

   

 • Ciężki sprzęt drogowy na Diamentowej w Dygowie. Kiedy remont drogi?

  W dniu dzisiejszym po raz kolejny wyrównano nawierzchnię szutrową gminnej ulicy Diamentowej. Równiarka drogowa równała i profilowała nawierzchnię a ośmiotonowy wał drogowy ją ustabilizował. Wygląda dobrze, ale wiadomo ,że po deszczach nierówności i dziury wrócą. Mieszkańcy Diamentowej liczą na remont z prawdziwego zdarzenia. Kiedy to nastąpi? W perspektywie najbliższych tygodni Gmina Dygowo złoży kolejny wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o dofinansowanie remontu ulicy. Rząd przeznaczy w tym roku 174 miliony złotych na budowę i remont dróg gminnych i powiatowych w województwie zachodniopomorskim. W praktyce środki są, tylko pozostaje problem czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Ostatni złożony we wrześniu 2018 roku nie zakwalifikował się do dofinasowania. Wartość kosztorysowa remontu ulicy to prawie dwa miliony złotych. Biorąc pod uwagę kwotę oraz fakt innych potrzeb inwestycyjnych na terenie gminy można powiedzieć teraz albo nigdy.

 • Czekali i się doczekali. Rusza przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie

  Od poniedziałku 24-go lutego rusza przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. Inwestycja czekała na swój czas pięć lat, głównie przez problemy projektowe oraz finansowanie. Będzie to największa inwestycja Gminy Dygowo w 2020 roku, jej wartość to blisko dwa miliony złotych.

    Wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z mieszkańcami osiedla zlokalizowanego przy tej drodze aby omówić zagadnienia związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Jednym z najważniejszych , był temat związany z dojazdem do posesji w czasie prowadzenia prac.  Inspektor nadzoru inwestorskiego Wiesław Grzywacki omówił aspekty techniczne tego projektu , szczególnie zaś branży drogowej. Następnie wraz z wójtem i kierowniczką inwestycji urzędu gminy Izabelą Płomińską odpowiadali na indywidualne pytania mieszkańców.

 • Diamentowa od drogi wojewódzkiej czasowo zamknięta

  Firma Tauber rozpoczęła roboty na odcinku ulicy Diamentowej od strony ulicy Kołobrzeskiej. Jako pierwsze wykonane będzie włączenie  w istniejącą kanalizację deszczową. Dojazd do posesji całego osiedla możliwy jest tylko od strony ulicy Barcińskiej.

  Dygowo_ulica_Diamentowa_droga_gminna

  Dygowo_ulica_Diamentowa_droga_gminna

 • Dygowo. Wjazd na ulicę Diamentową od Barcińskiej zamknięty

  Firma realizująca inwestycję – przebudowę ulicy Diamentowej  w Dygowie w dniu dzisiejszym wprowadziła tymczasową organizację ruchu na tej ulicy. Dojazd do posesji od ulicy Barcińskiej będzie zamknięty. Mieszkańcy osiedla mogą korzystać tylko z wjazdu od ulicy Kołobrzeskiej.

 • Jest dofinansowanie przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie opublikował listę zatwierdzonych zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Dygowo otrzyma dofinansowanie na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie.

  Diamentowa to jedna z najdłuższych ulic w Dygowie.  Wraz z odnogami stanowi waży trakt komunikacyjny mieszkańców dużego osiedla domów jednorodzinnych.  Od 2016 roku Gmina Dygowo rozpoczęła działania zmierzające do wykonania projektu technicznego ,wygospodarowania środków budżetowych oraz dofinansowania  przedsięwzięcia.

  W roku 2018 Gmina podjęła kolejno trzy próby pozyskania dofinansowania na realizację tej inwestycji z Funduszy Dróg Samorządowych oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety ,ze względu na limity środków finansowych tych programów Gmina nie otrzymała dofinansowania.

  W kwietniu tego roku Gmina złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, który po kilku miesiącach oczekiwania na decyzję został oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do dofinansowania, co potwierdziło opublikowanie w tym tygodniu wcześniej wspomnianej listy zadań.

  Gmina Dygowo posiada Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (decyzja ZRID). Ze względu na długi czas oczekiwania na decyzję wojewody dotyczącą dofinansowania , fizyczną realizację inwestycji przewiduje się na rok 2020.

  Łącznie zostanie przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 787m. W ramach inwestycji zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni z betonu lanego, chodnik z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, odcinek  wodociągu i kanalizacji oraz przebudowa oświetlenia. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2 050 000 złotych a dofinansowanie 950 000 złotych.

  Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.

  Poniżej wywiad z wójtem Grzegorzem Starczykiem dotyczący przebudowy ulicy Diamentowej.

 • Na ulicy Diamentowej w Dygowie ułożono asfalt i oznakowano drogę

  Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie jest na finiszu. W minionym tygodniu wykonawca ułożył ostatnia warstwę mieszanki bitumicznej. Droga została udostępniona dla ruchu. Przy wjazdach  na osiedle strony ulicy Kołobrzeskiej i Barcińskiej zostały ustawione znaki  informacyjne D-40 „strefa zamieszkania”.

  Co to w praktyce oznacza?

  Zasadnicza zasada obowiązującą w takiej strefie to bezwzględne pierwszeństwo pieszych w każdej sytuacji. Oczywiście nie zwalnia to pieszego z obowiązku zachowania ostrożności, jednak na  kierującym pojazdem spoczywa obowiązek zachowania wzmożonej czujności. Ewentualna  kolizja z udziałem pieszego i pojazdu oznacza winę kierowcy.

  Maksymalna prędkość pojazdów "strefie zamieszkania" to  20 km/h.

  W strefie obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego i za  ich złamanie, można zostać ukaranym mandatem. Wszystkie skrzyżowania są równorzędne i o pierwszeństwie decyduje zasada „prawej ręki”.

  Pozostaje jeszcze temat parkowanie w strefie. W strefie zamieszkania wolno parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.  Takie miejsca nie zostały jeszcze wyznaczone.

  Opuszczający ulicę Diamentową i są nformowani znakiem D-41 o końcu„ strefy zamieszkania”.

  ulica-diamentowa-dygowo

  ulica-diamentowa-dygowo

  ulica-diamentowa-dygowo

 • Od 3 sierpnia będą utrudnienia w ruchu kołowym na Diamentowej w Dygowie

  Gmina Dygowo informuje, że w wykonawca zadania, firma TAUBER,  w najbliższym czasie przystąpi do wykonywania nawierzchni betonowej jezdni.

  Planowany termin rozpoczęcia prac od 3 sierpnia 2020 roku. Nawierzchnia będzie wykonywana na kolejnych odcinkach:

  1) od 3 sierpnia 2020 roku – odcinek od budynku Nr 45 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 163;

  2) od 24 sierpnia 2020 roku – odcinek od budynku Nr 41 do budynku Nr 37 oraz odcinek nawierzchni na wysokości budynku Nr 51;

  3) od 7 września 2020 roku – odcinek od budynku Nr 18 do skrzyżowania z ulicą Barcińską.

  W związku z powyższym nie będzie możliwy przejazd pojazdami samochodowymi w w/w terminach na poszczególnych zamkniętych odcinkach drogi.

  Przywrócenie ruchu pojazdów  na powyższych odcinkach będzie możliwe po oddaniu nawierzchni do użytkowania.

  ulica-diamentowa-dygowo

  ulica-diamentowa-dygowo

 • Ostatni etap prac na Diamentowej w Dygowie

  Rozpoczęła pracę firma , która będzie układać nawierzchnię bitumiczną na ulicy Diamentowej w Dygowie. Prace rozpoczną się od strony ulicy Kołobrzeskiej. W pierwszej kolejności ułożona będzie warstwa podbudowy ,następnie warstwa wiążąca 7 cm i warstwa ścieralna 5 cm.

  dygowo

  dygowo

 • Pierwszy beton na Diamentowej w Dygowie

  Wykonawca inwestycji drogowej w Dygowie , wylał betonem pierwszy, 25 metrowy odcinek ulicy Diamentowej.

 • Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. II przetarg ,6 ofert

  W drugim przetargu wpłynęło do urzędu gminy sześć ofert na wykonanie przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie. Wartość trzech ofert mieściła się w kwocie 2.000.000 złotych, które Gmina Dygowo przeznaczyła na to zadanie. Najniższą kwotę – 1.877.035,00 złotych i 84 miesiące gwarancji -zaoferowała firma ze Szczecina. Komisja przetargowa oceni oferty pod względem formalnym i zgodnie z kryteriami specyfikacji dokona wyboru wykonawcy.

  Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 949 520,08 złotych.

 • Przecięcie wstęgi na Diamentowej w Dygowie

  Po siedmiu miesiącach przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie ,mieszkańcy mogą korzystać z nowej infrastruktury osiedla. W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne otwarcie drogi. Symboliczną wstęgą przecinali: Wicewojewoda Zachodniopomorski - Marek Subocz , Radny Województwa Zachodniopomorskiego - Henryk Carewicz, Wójt Gminy Dygowo - Grzegorz Starczyk, przedstawiciele  wykonawcy - Tauber Polska oraz autor projektu.

  Niestety , ze względu na obostrzenia sanitarne uroczystość otwarcia drogi odbyła się w bez udziału mieszkańców.

  Fragmenty wypowiedzi:

  Wicewojewoda Zachodniopomorski - Marek Subocz

  (….) dzisiaj ta ulica Diamentowa, być może tylko i wyłącznie z nazwy Diamentowa. Była takim nieoszlifowanym diamentem, dzisiaj po tym remoncie, po przebudowie droga wygląda zupełnie inaczej. Rzeczywiście fundusz dróg samorządowych przyczynia się do tego, że te samorządy lokalne mogą przebudowywać, remontować drogi.

  (…) Chciałbym podziękować za współpracę i za to, że te środki też trafiają tutaj do powiatu kołobrzeskiego, do gminy Dygowo, gratulacje w stronę Pana Wójta, ale również Posła Hoca, który zawsze mocno wspiera powiat kołobrzeski. Zachęcam Panie Wójcie do składania kolejnych wniosków (…)

  Wójt Gminy Dygowo - Grzegorz Starczyk

  (…) Brakowało tylko infrastruktury drogowej, która właśnie w tym momencie została dostosowana do najwyższych standardów, najwyższych wymogów. Byłoby niemożliwe do zrealizowania tak dużej i tak ważnej inwestycji dla mieszkańców naszej gminy gdybyśmy nie otrzymali wsparcia z budżetu państwa, chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Wojewodzie ,bo środki, które otrzymaliśmy na tę inwestycję w sposób zdecydowany pomogły nam w jej realizacji.

  Dodam, że najpierw wnioskowaliśmy i dostaliśmy z funduszu dróg samorządowych, potem z funduszu inwestycji tzw. covidowych, dzięki tym środkom mieszkańcy ulicy Diamentowej korzystają już z tej drogi na co dzień.(…)

  Radny Województwa Zachodniopomorskiego - Henryk Carewicz

  Stoimy na nowej ulicy Diamentowej, która wskazuje, że środki dróg samorządowych nie trafiają tylko do dużych miast, gdzie rzeczywiście są silne samorządy, ale pokazujemy, że w takiej małej miejscowości jak Dygowo również te środki trafiły.

  Chciałbym z tego miejsca podziękować samorządowi, Panu Wójtowi, całej radzie Gminy, wykonawcom. Mnie się wydaje, że to jest najważniejsze, że wykonawca stanął na wysokości zadania i ta inwestycja została wykonana w czasie i prawidłowo.

  Mieszkańcom chciałbym życzyć żeby ta droga służyła im przez długie lata. Myślę, że oczekiwania tych mieszkańców spełniły się i to jest pokazaniem tego, do czego samorząd służy, to jest służba na rzecz mieszkańców i ta droga pokazuje tę służbę.

  Wartość inwestycji 1.877.035,00 zł

  Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 859.299,50 zł

  Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000 zł

 • Roboty na osiedlu "Diamentowa" w Dygowie z coraz większym rozmachem

  Gminna inwestycja – przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie idzie pełna parą. Aktualnie firma Tauber Polska buduje na osiedlu południowy odcinek drogi - ślepą odnogę zakończoną zatoką.

 • Trwa przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie

  Nieprzerwanie od początku marca trwa inwestycja gmina - przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. Wykonawca rozpoczął główne roboty na odcinku od ulicy Barcińskiej. Wykonane zostało włączenie nowobudowanej kanalizacji deszczowej do głównego kolektora odpływowego, odcinek kanalizacji ,niwelacja terenu , wymiana gruntu. Układane są krawężniki , wjazdy do posesji ,przyłącza odprowadzania wody deszczowej z posesji oraz kanalizacja teletechniczna. Od ulicy Kołobrzeskiej wykonane zostało poszerzenie drogi o powierzchnie wydzielone z prywatnych posesji.

 • Ulica Diamentowa w Dygowie. Zmiana nawierzchni jezdni i harmonogramu układania

  Trwa inwestycja drogowa w Dygowie – przebudowa ulicy Diamentowej. Niestety realizacja wytraciła początkowy impet. Harmonogram wykonania nawierzchni betonowej przedstawiony przez wykonawcę Gminie i mieszkańcom , nie został dotrzymany. Ułożona na kilku odcinkach nawierzchnia betonowa również  nie spełniła wymagań specyfikacji technicznej, została rozebrana.

  Będzie zamiana nawierzchni betonowej na asfalt bez zamiany zmiany parametrów nośności drogi. Początek rozpoczęcia prac związanych z układaniem docelowej nawierzchni to koniec września.

  Szczegóły w materiale wideo.

 • Umowa na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie podpisana

  Gmina Dygowo podpisała umowę na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie.  Wykonawcą inwestycji jest firma Tauber Polska ze Szczecina.  Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec lutego, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe a zakończenie do 31 października 2020 roku. Przebudowa Diamentowej będzie największą  inwestycją gminy w zbliżającym się nowym roku. Wartość wykonawstwa to kwota 1.877.035 złotych.

  Umowę podpisali:  z ramienia Gminy Dygowo wójt Grzegorz Starczyk a ze strony Tauber Polska dyrektor generalny Radek Ordak.

  Zakres zamówienia obejmuje m.in.: budowa drogi o nawierzchni betonowej ,chodnik  z kostki betonowej ,kanalizacja do wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego ,odwodnienie deszczowe, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna linie kablowe energetyczne , oświetlenie drogi, dwa progi zwalniające, dwa .miejsca zieleni.