Coraz mniej Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Dygowo

Barszcz Sosnowskiego to roślina ,która pochodzi z Kaukazu i do Polski trafiła w latach 60. Jest niezwykle ekspansywna roślina tworzy w miejscu występowania zwarte łany eliminując wszystkie inne gatunki roślin. W sprzyjających warunkach opanowuje ogromne powierzchnie  , eliminując inną roślinność. Na terenie gminy Dygowo zaewidencjonowano około 30 hektarów barszczu. Od kilku lat Gmina prowadzi systematyczne działania zmierzające do eliminacji „gościa” ze wschodu. Przykładowe skuteczne działanie zaobserwować możemy w Pustarach. W miejscu ,gdzie w ubiegłym roku była prawdziwa dżungla barszczu ,dziś pozostały tylko wyschnięte łodygi tych roślin i brak jest nowych wzrostów lub występują w niewielkim stopniu. Należy się spodziewać, że pojedyncze egzemplarze barszczu będą się jeszcze pojawiały przez kilka lat. Jednakże sukcesywnie ich usuwanie wyeliminuje  rozsiewanie się nasion. Zapraszam do obejrzenia materiału wideo w którym możemy zobaczyć ten przykładowy efekt z Pustar i wysłuchać wypowiedzi przedstawicielki Gminy Dygowo- Elżbiety Retyk w sprawie dalszych działań w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego.
Jednocześnie przypominam o zagrożeniach dla ludzi ze strony tej rośliny. Sok tej rośliny zawiera związki chemiczne zwane, które przy silnym nasłonecznieniu pod wpływem ultrafioletu ulęgają przemianom i powstają z nich substancje o silnie parzącym działaniu. Poparzenia powoduje zarówno kontakt z rośliną jak i z jej sokiem.
Należy również pamiętać o tym, że w upalne dni rośliny wydzielają lotne olejki eteryczne, które wdychane w większych stężeniach mogą wywoływać zawroty głowy, wymioty a nawet zaburzenia świadomości. Dlatego należy unikać wszelkiego kontaktu z tą rośliną.