niepełnosprawnością intelektualną stworzyliśmy kolorowy plakat promujący postawy prozdrowotne wśród wychowanków  z nadzieją, że zdobyta wiedza i umiejętności przyniesie efekty również w ich życiu dorosłym. Szczegóły programu.

             Elżbieta Wolska-Grębosz
                                                                                              SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu

                                                                                                                                             

.