Od 2019 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie następują wręcz milowe zmiany. Nowa remiza (zobacz) , lekki samochód pożarniczy oraz wyposażenie ratunkowe wyniosły jednostkę na poziom, o którym poprzednie pokolenia  mogły tylko marzyć. Jednakże brakowało jednego- symbolu cementującego poczucie wspólnoty, braterstwa , honoru i patriotyzmu. Tym symbolem , na miarę 77 lat tradycji (zobacz) jednostki ochotniczej ze Stojkowa, jest sztandar. Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru skupiający społeczność gminy Dygowo i honorowych fundatorów spełnił marzenia strażaków ochotników.

9 września 2023 roku  na placu przy remizie OSP w Stojkowie miało miejsce wręczenie sztandaru zgodnie z ceremoniałem. Akt Nadania odczytała przewodnicząca komitetu Małgorzata Głogowska , po czym  fundatorzy wbijali gwoździe pamiątkowe do drzewca sztandaru i składali podpisy na akcie ufundowania sztandaru i księdze pamiątkowej jednostki. Następnie w zastępstwie  kapelana Związku OSP RP Powiatu Kołobrzeg sztandar poświęcił o. Jarosław Wachowski OMI. Poświęcony sztandar przewodnicząca komitetu przekazała prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, dh Markowi Kowalskiemu, który ceremonialnie wręczył sztandar prezesowi OSP Stojkowo ,dh Marcinowi Górniakowi. Prezes zaprezentował sztandar przed pocztem , następnie wręczył go wypowiadając słowa: strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka. Sztandarowy przejął chorągiew  i odpowiedział: przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy.

Po ceremonii głos zabrali zaproszeni goście (w kolejności):

Anna Bańkowska - Członkini Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego

Artur Wasiewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg

Robert Jaruzel – Radny Powiatu Kołobrzeg

Dh Marek Kowalski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

St. bryg. Krzysztof Makowski - Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski- Starosta Powiatu Kołobrzeg

Grzegorz Starczyk – Wójt Gminy Dygowo

Jerzy Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

Dh Marcin Tekiel – Prezes OSP Dygowo i Zarządu Gminnego OSP

Następnie zarząd OSP w Stojkowie wręczył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się ufundowania sztandaru, zasłużonym członkom jednostki oraz najmłodszym adeptom pożarnictwa. Po oficjalnej części uroczystości był czas na tort i okolicznościową fotografię.