• 11 marca Dzień Sołtysa

  Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa ,Portal GminaDygowo.pl życzy Sołtyskom i Sołtysom sołectw Gminy Dygowo wszelkiej pomyślności ,sukcesów oraz wytrwałości w działalności sołeckiej.

 • Dzień prac społecznych w Stojkowie

  3 lipca z inicjatywy sołtysa Stojkowa odbył się dzień prac społecznych na terenie miejscowości. Wspólnymi siłami wykonano porządki wokół boiska, oczyszczono chodniki, wmurowano słupki do gry w piłkę siatkową. Dzieci, spacerując po wiosce wyzbierały plastiki i  zalegające odpady. To już kolejna taka inicjatywa sołecka, której celem jest dbałość o wizerunek oraz użyteczność miejsc publicznych.

 • Dzień Sołtysa 2019 w Gminie Dygowo. Sentymentalnie w teatrze

  Z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa ,Gmina Dygowo zaprosiła sołtyski i sołtysów  na spektakl „Piosenka jest dobra na wszystko” w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. W muzycznej podróży ze szlagierami „Kabaretu Starszych Panów” ,sołtyskom i sołtysom gminy Dygowo  towarzyszyli wójt Grzegorz Starczyk , przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński oraz sekretarz Dorota Gruchała. W ubiegłym roku Gmina Dygowo zorganizowała wyjazd do filharmonii.

 • Józef Tuz - sołtys Jazów, otrzymał Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego

  W ogrodzie pałacowym w Przelewicach odbyła się Gala Sołtysa 2022. Podczas wydarzenia rozstrzygnięty został wojewódzki  konkurs „Sołtys Roku”. Ponadto uhonorowani zostali zasłużeni sołtysi Pomorza Zachodniego. Jednym z wyróżnionych Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego był Józef Tuz – sołtys miejscowości  Jazy i Jażdże w gminie Dygowo. Pan Józef obowiązki sołtysa pełni już dziewiątą kadencję czyli ponad trzydzieści lat.

  Sołtysem Roku 2022 został Pani Emilia Wołoszyn – sołtyska miejscowości Kowańcz w gminie Karlino.

  Zobacz również:

  II sesja Rady Gminy Dygowo. Podziękowania za 30 lat sołtysowania ( wideo i foto); 5 grudzień 2018

  30 lat pracy na rzecz sołectwa Jazy i Jażdże. Dobry sołtys (wideo) ; 8 grudzień 2018

  Zebranie wiejskie w Jazach. Józef Tuz wybrany sołtysem na dziewiątą kadencję! 22 luty 2019

   

 • Powstaną nowe siłownie plenerowe w gminie Dygowo

  Gmina Dygowo na początku roku zgłosiła do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” , wszystkie gminne sołectwa. Nagrodą w konkursie jest pomoc finansowa w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Grandy otrzymały sołectwa: Skoczów, Stojkowo i Włościbórz. Przyznane środki będą przeznaczone na siłownie zewnętrzne.

  W dniu wczorajszym wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z sołtysami nagrodzonych sołectw celem ustalenia lokalizacji nowych obiektów rekreacyjnych. W Skoczowie siłownia umiejscowiona będzie przy nowobudowanej świetlicy. Ponadto rada sołecka miejscowości na spotkaniu z wójtem podjęła decyzję o przeniesieniu  istniejących urządzeń placu zabaw znajdujących się na uboczu również na teren przy świetlicy.

  Na zdjęciach sołtys, radny Tomasz Krawczyk z radą sołecką u wójta i na budowie świetlicy. Istniejący plac zabaw.

  Podobnie w Stojkowie siłownia powstanie na istniejącym placu zabaw przy nowobudowanej świetlicy.

  Radny Zbigniew Zawadzki i sołtys Marcin Górniak na spotkaniu z wójtem przy nowobudowanej świetlicy w Stojkowie.

  We Włościborzu siłownia plenerowa umiejscowiona będzie na terenie istniejącego placu zabaw. Miejscowość nie ma świetlicy, ale jest już wykonany projekt obiektu i wyznaczony na budowę grunt z zasobów KOWR-u, który znajduje się naprzeciw wspomnianego placu zabaw.

  Sołtyska, wiceprzewodnicząca  rady gminy Lucyna Pokusa na spotkaniu z wójtem przy placu zabaw we Włościborzu

 • Radny Zbigniew Zawadzki wybrany sołtysem Stojkowa

  Świetlica w Stojkowie była po raz pierwszy od chwili oddania do użytku miejscem zebrania sołeckiego. W związku z rezygnacją  Marcina Górniaka z funkcji sołtysa przeprowadzono wybory. Obecni na zebraniu mieszkańcy Stojkowa zgłosili jednego  kandydata na nowego sołtysa, radnego gminnego Zbigniewa Zawadzkiego. Głosowanie ,w którym wzięły udział 32 osoby potwierdziło wybór kandydata na sołtysa Stojkowa.

 • Senator Sztark uhonorowała sołtyski i sołtysów gminy Dygowo

  Senator Grażyna Anna Sztark gościła na dzisiejszej VI sesji Rady Gminy Dygowo. Wizyta związana była z obchodzonym  11 marca Dniem Sołtysa. Pani senator uhonorowała obecnych na sesji sołtysów gminy Dygowo pamiątkowymi listami i wydawnictwem Poradnik sołtysa. Podkreśliła rolę sołtysek i sołtysów jako liderów lokalnych społeczności. Zapowiedziała ustawowe zmiany prawne* mające na celu zwiększenie możliwości funkcjonowania rad sołeckich i sołtysów.  Zmiany między innymi zakładają możliwość zakładania kont bankowych przez radę sołecką.

  *Poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys oraz umożliwienia gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo; wzmocnienia pozycji sołtysa (może uczestniczyć w obradach rady gminy), ustanowienia zasad na jakich sołtysom oracz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej; ustanowienia wynagrodzenia dla sołtysów

  źródło: www.sejm.gov.pl

 • Sołectwo Dygowo podsumowało działalność 2015-2019. Dziękował sołtys, dziękowali sołtysowi

  W Dygowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sołectwa Dygowo w okresie minionej kadencji 2015-2019.  Sołtys Wojciech Galek i rada sołecka zaprosili sympatyków, działaczy , sponsorów , którzy wspierali lub współuczestniczyli w działalności na rzecz społeczności Dygowa. Wśród gości obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, proboszcz parafii Dygowo ks. Piotr Niedźwiadek oraz prezes Banku Spółdzielczego w Białogardzie Ireneusz Górski. Sołtys przywitał zebranych i podziękował im za ogromne wsparcie i włożoną pracę na rzecz sołectwa, która owocowała wieloma sukcesami. Czesława Buława zaprezentowała obszerny czteroletni dorobek sołectwa. Szczególne miejsce w prezentacji zajął dwukrotny udział sołectwa Dygowo w Dożynkach Prezydenckich w Spale , gdzie wystawiony był wieniec dożynkowy. Podkreślony został udział sołectwa w akcjach pomocowych i imprezach rekreacyjnych dla mieszkańców. Prezentację zakończyło stwierdzenie ,że lokomotywą działań sołectwa jest sołtys Wojciech Galek dla którego miniona kadencja to dopiero rozgrzewka przed  kolejnymi wyzwaniami.  Sołtys został uhonorowany pamiątkowym kolażem zdjęć z okolicznościową rymowanką pochwalną , tortem oraz upominkiem.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Łykowa. Wybrano nowego sołtysa

  Mieszkańcy Łykowa spotkali się  na dorocznym zebraniu w świetlicy we Wrzosowie. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Nowym sołtysem Łykowa został, różnicą jednego głosu Przemysław Jacykowski. Do rady sołeckiej weszli: Grzegorz Puzuna i Piotr Cielica.