W ośrodku kultury w Dygowie odbył się 12. Bal Seniora , którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’. Inicjatywa zapoczątkowana została w 2010 roku przez prezesa stowarzyszenia „Senior” Antoniego Bernatowicza  i ówczesnego wójta Gminy Dygowo Marka Zawadzkiego. Przez minione lata wydarzenie nie odbyło się tylko w 20220  i 2021 roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

 Bal Seniora 2023 , był pierwszym takim wydarzeniem w nowym ośrodku kultury w Dygowie. Nie licząc pierwszych spotkań seniorów w szkole w Dygowie  ,wszystkie jak dotąd odbywały się w wynajętych salach na terenie  Kołobrzegu i Podczela.

Tradycyjnie bal otworzyli: wójt Gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk, przewodniczący Rady Gminy Dygowo – Jerzy Leszczyński, prezes stowarzyszenia „Senior” –Antoni Bernatowicz, kierownik GOPS w Dygowie – Wioleta Dzwolak i po raz pierwszy dyrektor GOKiB w Dygowie – Katarzyna Iwanejko.

Trochę historii:

Bal Seniora 2015 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/651-bal-seniora

Bal Seniora 2016 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/1494-bal-seniora-gminy-dygowo-reportaz

Bal Seniora 2017 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/2126-bal-seniora-2017

Bal Seniora 2018 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/2667-bal-seniorow-gminy-dygowo-foto-wideo

Bal Seniora 2019 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/3218-10-bal-seniorow-z-gminy-dygowo

Bal Seniora 2020 i 2021 nie odbyły się ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

Bal Seniora 2022 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/4542-bal-seniora-2022-gmina-dygowo