• 150 tysięcy złotych na Laboratoria Przyszłości w Gminie Dygowo

  W ramach inicjatywy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizowany jest projekt pn. Laboratoria Przyszłości. Z tego programu Gmina Dygowo otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 150 tysięcy złotych. Środki podzielone zostały pomiędzy szkoły gminne.

  Szkoła Podstawowa w Dygowie 60.000,00 zł.

  Szkoła Podstawowa we Wrzosowie 60.000,00 zł.

  Szkoła Podstawowa w Czerninie 30.000,00 zł.

  Dyrektorzy szkół będą mogli wybierać wyposażenie pracowni szkolnych z dostępnych katalogów.

  W  skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

  •   Drukarki 3D z akcesoriami,

  •    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

  •    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

  •    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

  „Laboratoria Przyszłości” to jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 • Absolwenci ósmych klas pożegnali szkołę w Dygowie

  W szkole podstawowej w Dygowie uroczystości zakończenia roku szkolnego podzielone zostały na dwie tury. Jako pierwsze świętowały klasy najmłodsze , następnie siódmoklasiści i absolwenci. Wyróżniający się uczniowie otrzymywali dyplomy, nagrody książkowe i stypendia.

  Absolwenci zgodnie z tradycją złożyli ślubowanie na sztandar szkoły , następnie przedstawiciele klasy przekazali dyrektorowi tablo, które dołączy do galerii w szkolnym holu.

  Na uroczystości pożegnania absolwentów ósmych klas obecny był wójt Grzegorz Starczyk.

 • Dygowo. Egzamin ósmoklasistów z języka polskiego

  Rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. W Szkole Podstawowej w Dygowie do egzaminu z języka polskiego przystąpiło łącznie 34 uczniów z dwóch klas. Uczniowie zasiedli do arkuszy o godzinie 9.00 i  na rozwiązanie zadań mieli 120 minut.

 • Dyrektor szkoły w Dygowie kończy kadencję. Podziękowania od społeczności samorządowej i szkolnej

  Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego społeczność samorządowa i szkolna podziękowała Magdalenie Skonieczka za 12 lat pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie. Jej pięcioletnia kadencja zakończy się 31 sierpnia. Podziękowania przekazali: Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo, Jerzy Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy Dygowo, oraz przedstawiciele instytucji podległych samorządowi: Wioleta Dzwolak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Katarzyna Iwanejko – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Za owocną współpracę podziękowali również przedstawiciele Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Podziękowania przedstawicieli Rady Pedagogicznej skierowane zostały również do Agnieszki Lipczyńskiej, która pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, a której funkcja również zakończy się z końcem sierpnia.

 • Dzień sportu w gminie Dygowo

  Na kompleksie sportowym przy szkole we Wrzosowie odbyła się druga edycja Gminnego Dnia Sportu. W rywalizacji sportowej o charakterze rekreacyjnym  brali udział uczniowie szkół gminnych z Czernina, Dygowa i Wrzosowa. Program sportowy opracowali nauczyciele wychowania fizycznego, przekąski słodkie i grillowe serwowali członkowie rad rodzicielskich ze wszystkich szkół , a nagrody ufundowała Gmina Dygowo. Dla najmłodszych ,w przerwie zmagań sportowych wystąpił iluzjonista. W tym roku na najwyższym stopieniu podium stanęli uczniowie z Czernina. Nagrody wręczył wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

 • Egzamin ósmoklasisty 2023- Dygowo

  23 maja był pierwszym dniem egzaminów ósmoklasistów. Zdający zmierzyli się z językiem polskim. Zmagania z arkuszem CKE rozpoczęły się godzinie 9.00.

  W szkole podstawowej w Dygowie do egzaminów przystąpiło 12 ósmoklasistów. Po raz pierwszy egzaminy z języka polskiego miały miejsce w specjalnie przygotowanej klasie , a nie w sali sportowej.

 • Gminna Olimpiada Sportowa w Dygowie

  Na kompleksie sportowym przy szkole w Dygowie odbyła się Gminna Olimpiada Sportowa. W rywalizacji sportowej o charakterze towarzyskim wzięli udział uczniowie szkół gminnych z Czernina, Dygowa i Wrzosowa. Program sportowy opracowali nauczyciele wychowania fizycznego, przekąski słodkie i grillowe serwowali członkowie rad rodzicielskich ze wszystkich szkół , a nagrody ufundowała Gmina Dygowo, która była patronem wydarzenia.

 • Komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora szkoły w Dygowie

  29 maja rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie. Komisja, składająca się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców i organizacji związkowych, oceniała dwie oferty złożone przez Marcina Górniaka i Tomasza Rusieckiego. Obaj kandydaci spełnili wszystkie wymogi formalne. Po przedstawieniu koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała Tomasza Rusieckiego, którego rekomendowała Wójtowi Gminy Dygowo na nowego dyrektora szkoły. Wójt Grzegorz Starczyk przyjął rekomendację.

 • Nasz świat skurczył się do wielkości ekranu komputera

  Czas pandemii stał się inspiracją do powstania książki , literackiej pamiątki epidemii i kwarantanny, którą napisali uczniowie klasy V i VI Szkoły  Podstawowej w Dygowie, pod kierunkiem Iwony Jaruzel - nauczycielki języka polskiego . Niniejszy materiał jest zapowiedzią wydawniczą z fragmentami tekstów zawartych w książce oraz wyrazem emocji jakie towarzyszą uczniom w trudnym czasie.

 • Nowy Rok Szkolny 2023/2024 rozpoczęty!

  W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie punktualnie o godzinie 9.00 rozbrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2023/24. Od jutra rozpocznie naukę 146 uczniów plus 17 w „zerówce”. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 66 dzieci.

  Na inauguracji roku szkolnego obecny był wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, który życzył uczniom , kadrze pedagogicznej oraz rodzicom wielu sukcesów i wytrwałości. Do życzeń przyłączył się również przewodniczący rady rodziców Paweł Starczyk. Dyrektor szkoły Magdalena Skonieczka  także rozpoczęła od życzeń , następnie przekazała informacje dotyczące wychowawstwa w poszczególnych klasach i dotyczące zmian w gronie nauczycielskim.

  Podczas uroczystości uhonorowano kwiatami nauczycielkę Bożenę Winnik , która po 39 latach pracy w szkole w Dygowie odeszła na emeryturę. Pani Bożena skierowała kilka słów do uczniów. Powiedziała ,że już w 5 klasie podstawówki wiedziała ,że będzie uczyć w szkole. Co ważne, przez wszystkie lata pracy przychodziła do szkoły w Dygowie z radością ,nie miała jednego dnia  by było inaczej.

 • Pierwszy dzień egzaminów ósmych klas. Dygowo

  Do egzaminu z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Dygowie przystąpiło 13 uczniów. Dwadzieścia minut przed rozpoczęciem egzaminu wszyscy zasiedli przy stolikach na szkolnej sali sportowej.  Zdający zostali poinformowani wytycznych bezpieczeństwa CKE, MEiN i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r..

  Ponadto wcześniej zostały przeszukane pomieszczenia szkolne pod kątem zagrożeń alarmem bombowym. Okna , drzwi  zostały oplombowane. Takie działanie w przypadku maili o zagrożeniu bombowym  eliminuje konieczność ewakuacji.

 • Przedstawienie Akademia Pana Kleksa

  Koło teatralne którego członkami są uczniowie klasy 4 przygotowało przedstawienie na podstawie lektury Akademia Pana Kleksa. Występowi towarzyszyła atmosfera radości i wspólnej zabawy . Uczniowie zaśpiewali wspólnie z młodymi aktorami hymn akademii piosenkę o kaczce dziwaczce i przebój o Wyspach Bergamutach . W rolę Pana Kleksa wcielił się Wiktor Starczyk, szpakiem Mateuszem była  Zuzia Politowska, a pozostali uczniowie zagrali rolę uczniów akademii. Widzowie najmłodszych klas otrzymali pamiątkowe piegi ,a losy bohaterów obserwowali na dużym telebimie i w scenkach z teatru lalkowego.

 • Spotkanie szóstoklasistów z koła teatralnego w Dygowie

  W trudnym okresie pandemii koło teatralne uczniów klasy 6 Szkoły Podstawowej  w Dygowie, przygotowało przedstawienie ballady Frie­dri­cha Schil­le­ra „Rę­ka­wicz­ka”  w przekładzie Adama Mickiewicza. Członkowie zespołu  w składzie: Julia  Lewandowska, Julia Laskowska, Nikola Ciepielak, Amelia Gabryszewska, Dominika Klawinowska, Cyprian Suski, Aleksander Marciniak, Bartek Puton  nagrali przedstawienie w trybie zdalnym, które dostępne było na stronie internetowej szkoły.  

  Ostatnim akcentem  pracy grupy teatralnej przed wakacjami była wspólna fotografia i odebranie nagród za pracę w kole. Upominki książkowe  wręczyła opiekunka koła teatralnego Pani Iwona Jaruzel.

  W ubiegłym roku efektem i podsumowaniem działalności koła było wydanie książki - wspomnień i wierszy  z okresu domowej izolacji.

 • Uczniowie klas 1-3 wrócili po feriach zimowych do szkół

  Zgodnie z decyzją ministra edukacji i nauki najmłodsi uczniowie od 18 stycznia rozpoczęli naukę stacjonarną w placówkach szkolnych.

  W szkole podstawowej w Dygowie nauka rozpoczęła się bez przeszkód. Dyrektor szkoły Magdalena Skonieczka poinformowała ,że absencja uczniów nie odbiega od lat tych z ubiegłych. Obostrzenia  sanitarne są na tym samym poziomie jak na początku roku szkolnego. Dodatkowo uczniowie mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a nauczyciele zgodnie z zarządzeniem dyrektora ,przez pierwszy tydzień zajęcia będą prowadzić w maseczkach ochronnych.

   

 • W Dygowie rozdano ósmoklasistom zaświadczenia z wynikami

  Absolwenci 2020  Szkoły Podstawowej w Dygowie otrzymali w dniu dzisiejszym  zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty ,ze względu na sytuację epidemiczną zostały przekazane absolwentom w sposób bezpieczny. Dyrektor szkoły , pani Magdalena Skonieczka wręczyła absolwentom , którzy osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminach ,pamiątkowe statuetki.

  Najwyższe wyniki  Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali:

  1.     Weronika Folcik  j. polski

  2.     Mateusz Dębski   matematyka, j. angielski

  3.     Kornel Bugajczyk   j. angielski

  4.     Maja Szuberska   j. angielski

 • Wolontariuszki w DPS Piotrowice. Wyzwanie, szkoła życia i przygoda

  Uczennice ósmych klas z Dygowa i Wrzosowa od października pracują jako wolontariuszki w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach. Raz w miesiącu odwiedzają pensjonariuszy domu służąc im wsparciem oraz pomocą w realizacji codziennych czynności. To duże wyzwanie dla młodych ludzi i prawdziwa szkoła życia.  Kontakt z ludźmi chorymi otwiera nowe spojrzenie na świat i ułomności ludzkie, to trudna nauka empatii i akceptacji. Zachęcam do obejrzenia materiału w którym dziewczęta opowiadają o swoich pierwszych doświadczeniach w wolontariacie w DPS Piotrowice.

  Uczennice Szkoły Podstawowej w Dygowie - Natalia Wawrzusiszyn, Martyna Iwanicka, Aleksandra Nater, Patrycja Daniel , nieobecna na zdjęciu ,ale biorąca udział w wolontariacie Oliwia Dyjak.

  Uczennice Szkoły Podstawowej we Wrzosowie -Zuzanna Surdyk, Mariona Kajtek , Aleksandra Russ, Amelia Banasiak, Julia Kamińska, Martyna Wójcik.

 • Wyniki egzaminów 8 klas. Jak wypadły szkoły w gminie Dygowo?

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieściła na stronie  wyniki egzaminów ósmoklasisty 2023 w zestawieniu szkół. Poniżej, na podstawie dostępnych arkuszy OKE  opracowane zostały tabele z wynikami trzech szkół na terenie gminy Dygowo – w Czerninie, Dygowie i Wrzosowie.