• Nocna akcja strażaków w Dygowie

  W nocy strażacy z OSP Dygowo zostali zadysponowani do pożaru w Dygowie przy ulicy Kolejowej. Paliło się pomieszczenie w którym składowane było drewno opałowe. Strażacy po przybyciu na miejsce zastali cały skład objęty ogniem. Ze względu na duże zadymienie działania były prowadzone w aparatach ochrony

 • Nowa inwestycja w Gminie Dygowo

  22 kwietnia 2024 roku, w Urzędzie Gminy w Dygowie, miało miejsce podpisanie umów na realizację inwestycji o nazwie „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo". Inwestycja będzie prowadzona w formule  zaprojektuj i wybuduj. Z ramienia gminy umowę podpisał wójt Grzegorz Starczyk.

  W ramach tej inwestycji, której celem jest poprawa stanu dróg gminnych, przewidziano realizację dwóch głównych zadań:

  Pierwszym z nich jest kompleksowa przebudowa dróg, zakładająca wykonanie nawierzchni z płyt betonowych. Za realizację tego zadania odpowiedzialny będzie Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski z Kołobrzegu. Kwota umowy na ten cel wynosi 2.393.580,00 zł.

  Drugie zadanie obejmuje budowę nowego oświetlenia ulicznego. Do realizacji tego elementu inwestycji wybrano Zakład Oświetlenia Dróg Ryszarda Tomczyka z Karlina, który podpisał umowę na kwotę 1.086.005,13 zł.

  Dodatkowym wsparciem dla gminy w realizacji przedsięwzięcia jest dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 3.305.605,00 zł. To znacząca suma, która pomoże zrealizować cele inwestycji przy minimalnym obciążeniu budżetu lokalnego.

 • Nowa remiza i świetlica w Stojkowie. Marzenia się spełniły

  Mieszkańcy Stojkowa wiele lat czekali na nowa świetlicę i remizę. Obiekty , które im wcześniej służyły nie spełniały już dawno jakichkolwiek standardów dwudziestego pierwszego wieku. Dzień 28 września 2019 roku z całą pewnością przejdzie do historii miejscowości. W tym dniu nastąpiło uroczyste przekazanie nowo wybudowanej świetlico-remizy mieszkańcom Stojkowa. Budynek zaprojektowany przez panią Anetę Mandes-Woźniak jest elegancki i pasujący skalą do miejscowości. Idealnie udało się powiązać jego walory funkcjonalne i estetyczne. Bryła budynku wyraźnie pokazuje ,że jest tam straż pożarna i świetlica.

  Budowa obiektu za trochę ponad milion złotych trwała niespełna rok. Większość kosztów poniosła Gmina Dygowo. Dofinansowania w wysokości 300 tysięcy złotych udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, którego dysponentem była Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka. Inwestycję realizowało konsorcjum firm z Białogardu.

  Otwarcie obiektu miało uroczysty charakter. Głos zabrali: wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, marszałek Janusz Gromek, poseł Marek Hok, radni powiatowi Robert Jaruzel i Artur Wasiewski, prezes gminnych struktur OSP Marcin Tekiel, nadleśniczy Krzysztof Olejnik z Nadleśnictwa Gościno oraz prezes OSP Stojkowo i jednocześnie sołtys Marcin Górniak.

  Remizę i świetlicę oraz figurę św. Floriana poświęcił kapelan powiatowy jednostek OSP ks. Piotr Niedźwiadek. Wstęgę przecinali: najstarszy członek jednostki OSP Stojkowo – Jan Jarosz i najmłodszy – Wojciech Głogowski.

  Zapraszam do obejrzenia materiału wideo z przebiegu uroczystości oraz wypowiedzi jego uczestników.

  Tak było wcześniej

 • Nowa remiza OSP w Dygowie. Wójt i strażacy zapoznali się z projektem koncepcyjnym

  Pomysł budowy nowej remisy OSP w Dygowie nabiera kształtu w koncepcji architektoniczno – budowlanej zaprezentowanej przez pracownię AMANDES ARCHITEKTURA Aneta Mandes-Woźniak z Kołobrzegu. Podczas roboczego spotkania wójt Grzegorz Starczyk i przedstawiciele OSP Dygowo zapoznali się z projektem koncepcyjnym nowej remizy. Uwagi przyszłych użytkowników oraz inwestora są ważnym elementem dopracowania obiektu pod względem funkcjonalnym i możliwości finansowych.

   

 • Nowa sołtyska w Pustarach

  18 czerwca w świetlicy wiejskiej w Pustarach, przy największej jak dotąd frekwencji, bo aż 80 mieszkańców, wybrano sołtysa i radę sołecką. Zebrani mieli do wyboru dwie kandydatury: obecnie pełniącego funkcję sołtysa Krzysztofa Siuciaka oraz Edytę Świder. Zdecydowaną większością głosów 66 do 12 nową sołtyską Pustarów została Edyta Świder. Spośród 6 kandydatur do rady sołeckiej zostali wybrani: Sandra Dziembowska, Krystian Knop, Marta Kuźma.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Żanety Masłowskiej, przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego oraz sołtysa Krzysztofa Siuciaka. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Nowa szata strony GminaDygowo.pl

  Z przyjemnością oddaję do Państwa dyspozycji stronę internetową GminaDygowo.pl w nowej odsłonie. Po czterech latach funkcjonowania portalu strona została odświeżona i zyskała estetyczną szatę graficzną. Ma bardziej czytelną strukturę i lepszą funkcjonalność. Strona dostępna jest na każdym urządzeniu mobilnym. Główny cel zmiany to umożliwienie Państwu szybszego i łatwiejszego dostępu do informacji.

  Marek Kawęcki

 • Nowe atrakcje Parku Rozrywki Pomerania (wideo)

  Z okazji Dnia Dziecka Park Rozrywki Pomerania w Pyszce odwiedziły licznie dzieci z rodzicami i opiekunami. Zarząd parku udostępnił wszystkie atrakcje  ze stałej oferty oraz zorganizował konkursy. Otwarty jest już kompleks sal i korytarzy z wyposażeniem multimedialnym dotyczącym Wikingów. Również nową atrakcją parku jest szybkoobrotowa
 • Nowe atrakcje Parku Rozrywki Pomerania (wideo)

  Z okazji Dnia Dziecka Park Rozrywki Pomerania w Pyszce odwiedziły licznie dzieci z rodzicami i opiekunami. Zarząd parku udostępnił wszystkie atrakcje  ze stałej oferty oraz zorganizował konkursy. Otwarty jest już kompleks sal i korytarzy z wyposażeniem multimedialnym dotyczącym Wikingów. Również nową atrakcją parku jest szybkoobrotowa

 • Nowe harmonogramy pracy świetlic na terenie gminy Dygowo

  Organizacja pracy świetlic wiejskich w czasie pandemii to duże wyzwanie dla Gminy Dygowo. Szczególnie dotyczy to prowadzenia zajęć pozaszkolnych z dziećmi. W tym zakresie Urząd Gminy w Dygowie ,przygotował nowy harmonogram pracy poszczególnych świetlic na terenie gminy.

  Więcej informacji dostępnych jest w materiale wideo poniżej.

 • Nowe pojemniki na odpady i sprzęt komunalny dla Gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym na parkingu przy Urzędzie Gminy Dygowo można było oglądać nowe zasoby gminy do zadań w zakresie gospodarki komunalnej. Szczególne wrażenie robił sprzęt , którym będą wykonywane prace na drogach i innych terenach gminnych.

  Gmina Dygowo zrealizowała zadanie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 95 procent wartości  całkowitej wynoszącej 2 847 837,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł  tylko 142 391,85 zł. 

  W ramach zadania zakupiono:

  13 250 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wartości  1 789 447,00 zł), w tym:

  ·         pojemniki o pojemności 120 litrów – 7 600 sztuk

  ·         pojemniki o pojemności 240 litrów – 5 400 sztuk

  ·         pojemniki o pojemności 1100 litrów – 250 sztuk

  Sprzęt komunalny:

  ·         ciągnik rolniczy (wartość 398 500,00 zł)

  ·         przyczepę rolniczą (wartość 83 200,00  zł)

  ·         kosiarkę (wartość 88 700,00zł)

  ·         ładowacz czołowy (wartość 62 300,00 zł)

  ·         chwytak do palet (wartość 5 450,00zł)

  ·         chwytak do gałęzi (wartość 15 350,00 zł)

  ·         szuflę uniwersalną (wartość 5 500,00 zł)

  ·         rozdrabniacz gałęzi (wartość 47 970,00zł)

  ·         rozsiewacz taśmowy (wartość 96 250,00 zł)

  ·         pług (wartość 24 140,00zł)

  ·         zamiatarkę (wartość 33 750,00zł)

  ·         samochód dostawczy (wartość 197 250,00 zł)

 • Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie

  Zmieniły się stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 miedzy innymi w zakresie składowania odpadów. Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska poinformował Gminę Dygowo ,że ulega zmianie cena za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i ulegających biodegradacji. Opłata za tonę odpadów

 • Nowy harmonogram odbioru odpadów w gminie Dygowo

  Od 12 lipca nowy operator systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo rozpoczyna działalność. W załączeniu artykułu dostępne są nowe harmonogramy obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku.

 • Nowy kierownik Posterunku Policji w Dygowie

  Od 1 marca Posterunkiem Policji w Dygowie dowodzi st. sierż. Damian Sielicki. Od sierpnia 2018 roku pełnił on obowiązki kierownika za oddelegowanego na zastępstwo do Rymania asp. szt. Radosława Więceka. Przez  siedem miesięcy st. sierż. Damian Sielicki zyskał pozytywną ocenę  przełożonych i został awansowany. Dokładnie w dniu dzisiejszym , czyli 12 marca mija sześć lat od kiedy st. sierż. Damian Sielicki pełnieni służbę w policji. Przed objęciem funkcji kierownika pracował w referacie dochodzeniowym. Aktualnie na posterunku w Dygowie pracuje łącznie z kierownikiem czterech policjantów, którzy w weekendy pełnią służbę łączoną z posterunkiem w Ustroniu Morskim.

 • Nowy prawnik w Urzędzie Gminy Dygowo

  od 1 marca obsługę prawną Gminy Dygowo sprawuje firma zewnętrzna – kancelaria z Koszalina. W każdy czwartek od 9.00 do 14.00 radca prawny Marcin Czajkowski będzie  dostępny  w urzędzie gminy, gdzie poza obsługą spraw urzędu  z porad będą mogli skorzystać radni , sołtysi i mieszkańcy z tereny gminy Dygowo.  Mecenas Marcin Czajkowski był obecny po raz pierwszy na dzisiejszej  sesji Rady Gminy Dygowo.

 • Obchody Dnia Niepodległości w Dygowie (foto, wideo)

  W Dygowie odbyły się gminne obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. za Ojczyznę, którą odprawił ks. dziekan Piotr Niedźwiadek. Następnie ,na Placu Wolności wciągnięto flagę państwową na maszt i zaśpiewano hymn państwowy. Delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej - harcerze wójt Grzegorz Starczyk ,przewodniczący rady Jerzy Leszczyński i ks. dziekan Piotr Niedźwiadek oraz wicestarosta Jacek Kuś i radni powiatowi Robert Jaruzel i Artur Wasiewski.

   Obchody tradycyjnie zakończył Bieg Niepodległości na dystansie 1918 metrów. W tym roku wyznaczony dystans można było pokonać według własnych upodobań rekreacyjnych – bieg , rower kije trekkingowe. Zapraszam do obejrzenia filmu i fotografii z obchodów rocznicowych w Dygowie.

 • Obiekty sportowe na terenie gminy Dygowo nie będą udostępnione

  W ramach drugiego etapu ograniczeń związanych z COVID – 19,  od 4 majamogą byćotwierane  takie obiekty sportowe jak: boiska szkolne i wielofunkcyjne, orliki, stadiony sportowe itp.

  Jednakże obiekty otwarte, takie jakie mamy na terenie Gminy Dygowo, które nie mają stałego dozoru, nie mogą zostać udostępnione, gdyż nie jest możliwe spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

 • Obraz Wniebowstąpienia Pańskiego wrócił do kościoła w Dygowie

  Do kościoła parafialnego w Dygowie powrócił na ołtarz obraz przedstawiający Wniebowstąpienie Pańskie.  Przez blisko rok malowidło było poddawane gruntownej renowacji w pracowni konserwatorskiej w Toruniu. Proboszcz zakładał ,że obraz będzie zawieszony na bocznej ścianie w prezbiterium nad wejściem do dawnej zakrystii, jednakże efekt restauracji jest niespodziewany.
 • Odmienione centrum Czernina

  Na początku czerwca w Czerninie zakończono ważną inwestycję gminną, która miała na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie centralnego terenu miejscowości. Projekt ten obejmował przebudowę drogi gminnej oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum Czernina.

  Efekt końcowy inwestycji w Czerninie jest widoczny na załączonych fotografiach. Zdjęcia przedstawiają nowoczesną, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń, która znacząco poprawia komfort życia mieszkańców oraz estetykę miejscowości.

  Inwestycja ta jest dowodem na to, jak ważne są takie projekty dla małych miejscowości. Dzięki nim mieszkańcy zyskują lepsze warunki życia, a sama miejscowość staje się bardziej atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla odwiedzających ją gości.

 • Ogłoszenia duszpasterskie 13.01.2019

  1.Uroczystość niedziela Chrztu Pańskiego.
  - czwartek - modlitwa w intencji powołanych do służby w kościele o godz. 8.00,
  - piątek - rozpoczyna sie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
   - sobota - wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  2. Intencje mszalne. Są  wolne intencje w  kwietniu i maju 2019.
  3. Składam staropolskie „Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę w II niedzielę miesiąca. Na ścianie bocznej naszego kościoła została umieszczona rzeźba głowy Chrystusa cierpiącego. Koszt tej pracy to kwota 3.500 zł.
  4.Polecam prasę katolicką: „G N”.
  5.Spotkania w tym tygodniu: dzisiaj po sumie z rodzicami dzieci klas III. We wtorek o godz. 18.30 spotyka się PZC. W przyszłą niedzielę spotkanie dla rodziców klas II SP po sumie. Zaś o godz. 16.00 spotkanie  w salce na probostwie z osobami, które udają się z końcem czerwca na wycieczkę do Lwowa.
  6. Plan wizyty duszpasterskiej. Kolęda w poniedziałek ( 14.01.) ul. Kołobrzeska, od dawnej Przychodni do nr. 11A ( w kierunku na Czernin).  Kolęda od godz. 15.30. Wtorek (15.01) ul Kołobrzeska od nr. 30 do bloku dawnego SKR włącznie. Kolęda od godz. 16.30.  Środa - (16.01.) ul. Kołobrzeska blok nr 40 do 42. Kolęda od godz. 16.00.  Czwartek ( 17.01.) ul. Kołobrzeska, blok  od nr 44 - 46. Kolęda od godz. 16.00. Piątek (18.01) Stojkowo. Początek od strony Rusowa. Kolęda od godz. 15.30.Sobota ( 19.01.)   Kolonia Gąskowo. Początek od strony Dygowa. Początek kolędy o godz. 10.00. Następnie blok nr 29: A, B, C, D. Godzina 14.00. Niedziela (20.01.) ul Diamentowa. Początek od ul. Barcińskiej. Godzina 15.00.
  6.Wszystkim Parafianom i Gościom życzę udanego tygodnia. Jubilatom i solenizantom składam serdeczne życzenia. Rodziców wraz z małymi Jubilatami urodzonymi w styczniu zapraszam na Mszę św. w ostatnią niedzielę miesiąca.
  7. W minionym tygodniu zmarł śp. Piotr Leonowicz. RiP.