• Festyn w Kłopotowie

  Mieszkańcy Kłopotowa w dniu wczorajszym uczestniczyli w letnim festynie zorganizowanym przez miejscowe sołectwo. Biesiada połączona z zabawą taneczną trwała od popołudnia  do pierwszej w nocy.  Tradycyjnie gościom serwowano specjały kulinarne sołeckiej kuchni – pierogi i hod dogi. Po raz pierwszy w historii letnich festynów w Kłopotowie odbyła się

 • Festyn w Skoczowie

  W Skoczowie miejscowe sołectwo zorganizowało mieszkańcom miejscowości piknik rodzinny.  Organizatorzy przygotowali bogaty program spędzania czasu przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców. Zabawy z animatorami , loteria fantowa i gry za które wszystkie dzieci otrzymały nagrody trwały aż do dwudziestej.  Wieczorem  rozpoczęła się zabawa

 • Festyn we Włościborzu. Wsparcie akcji „Sztandar dla OSP Piotrowice”

  We Włościborzu odbył się festyn sołecki. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy na zakup sztandaru dla jednostki „za miedzy” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach, która w tym roku będzie obchodzić 70. rocznicę istnienia. W czasie imprezy przeprowadzono aukcje przedmiotów przekazanych przez darczyńców , z której  uzyskane środki w

 • Festyn we Wrzosowie

  We Wrzosowie odbył się letni piknik dla mieszkańców, przygotowany przez miejscowe sołectwo. Imprezę zorganizowano na stadionie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.  Dzieci i dorośli mogli skorzystać z wielu atrakcji plenerowej zabawy dzięki sponsorom indywidualnym i lokalnym firmom. Tradycyjnie zorganizowano loterię fantową i aukcję „w ciemno”.

 • Flaga herbowa Gminy Dygowo na zawodach wędkarskich w Jastarni

  Reprezentacja wędkarzy z gminy Dygowo w składzie Tadeusz Biełooki , Krzysztof Biełooki i Dariusz Lechoszest ,brała udział w zawodach surfcastingowych w Jastarni. Wysokie piąte miejsce zajął Krzysztof Biełooki, pozostali dzielnie walczyli. Szczególne słowa uznania dla seniora Pana Tadeusza.

  Zawody na Półwyspie Helskim były również okazją do pokazania się z flagą herbową Gminy Dygowo. Wykorzystujemy każdą możliwość by promować naszą piękną gminępowiedział Pan Dariusz.

  Surfcasting to wędkowanie z plaży, w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej morza. Charakterystyczne dla tej metody wędkowania  jest wykonywanie dalekich, siłowych wyrzutów.

 • Frekwencja zebrań wiejskich w gminie Dygowo. Statystyka (tabela)

  Od 12 do 22 lutego odbywały się na terenie gminy Dygowo zebrania sołeckie. Mieszkańcy siedemnastu sołectw uczestniczyli w spotkaniach z wójtem ,przewodniczącym rady gminy oraz radnymi. Zainteresowanie zebraniami sołeckimi nie było duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że większości sołectw wybierano sołtysa i radę sołecką. Najlepiej przedstawia to zarejestrowana frekwencja. W 17-stu zebraniach uczestniczyło 625 mieszkańców gminy uprawnionych do oddania głosu na sołtysa i radę. Stanowi to zaledwie 14,17 procent wszystkich uprawnionych w gminie. Największą frekwencję miało sołectwo Stramniczka – 63,83 % a najniższą największe sołectwo Dygowo – 5,43%.

 • Fundament pod przyszłą świetlicę w Sojkowie gotowy

  Budowa świetlico-remizy w Stojkowie przebiega zgodnie z planem. Wykonawca realizujący zadanie wykonał fundamenty pod przyszły obiekt. W dniu dzisiejszym ekipa budowlana kończyła zdejmować deskowanie szalunków. Umowny termin ukończenia inwestycji  wyznaczony jest na wrzesień 2019 roku. Według zapewnień wykonawcy- konsorcjum firm z

 • Gmina Dygowo 2018 w statystyce USC

  Zwyczajem lat poprzednich przedstawiam statystykę roku 2018 Giny Dygowo w liczbach zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie. Tabele i wykresy obrazują zdarzenia – małżeństwa ,urodzenia  i zgony zarejestrowane w USC w roku 2018 oraz porównawczo w latach minionych. Ponadto przedstawiają  statystykę

 • Gmina Dygowo 2019 w statystyce USC (tabele i wykres)

  Statystka ludności oraz zdarzeń w gminie Dygowo w roku 2019 została przygotowana przez Urzędu Stanu Cywilnego w Dygowie. Na podstawie tych danych przygotowałem zestawienia tabelaryczne, które lepiej obrazują sytuację demograficzną na terenie gminy. W uzupełnieniu dodam ,że najpopularniejsze imiona nadawane przez rodziców w roku 2019 to: żeńskie - Julia, Maja i Nadia a męskie Oliwier.

 • Gmina Dygowo 2020 w obiektywie

  Filmowe podsumowanie wydarzeń roku 2020 w gminie Dygowo, jak zwykle publikuję w ostatni dzień mijającego roku. Zapraszam do obejrzenia filmu.

 • Gmina Dygowo 2021 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego

  Miniony rok był kolejnym , w którym statystyki USC Dygowo odnotowały spadek liczy mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w gminie Dygowo na pobyt stały zameldowanych było 5317 mieszkańców. W stosunku do  roku 2020 gmina zmniejszyła się o 56 osób. Na pobyt czasowy zarejestrowane były 132 osoby.

  Odnotowano 42 urodzenia – 17 dziewczynek i 25 chłopców. To również mniej niż w latach ubiegłych: 43-2020 , 46-2019 , 61-2018 , 52-2017. Najpopularniejsze imiona to: dziewczynki- Zofia, Pola, Liliana, chłopcy- Aleksander. W USC Dygowo zarejestrowano również 9 narodzin za granicą (5-2020 , 3-2019 , 11-2018 , 7-2017).

  W USC Dygowo zarejestrowano 20 małżeństw, w tym 12 cywilnych , 6 konkordatowych i 2 zawarte za granicą(10 – 2020 , 34-2019 , 22-2018).

  W roku 2021 odnotowano 90 zgonów, w tym 50 zostało zarejestrowanych w USC Dygowo (80/46-2020 , 72/34-2019  , 84/46-2018).

 • Gmina Dygowo 2022 w obiektywie

  To już piąta osłona kronikarskiego podsumowania wydarzeń , które miały miejsce w gminie Dygowo lub poza jej terenem , ale dotyczyły ich mieszkańców. Blisko  trzysta dokumentów fotograficznych i wideo ,które zostały publikowane na portalu GminaDygowo.pl i kanale YouTube zostały zebrane w filmie „Gmina Dygowo 2022 w obiektywie”. Zapraszam do obejrzenia skrótu z wydarzeń, które były Historią z Tej Ziemi w 2022 roku.

 • Gmina Dygowo 2023 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego

  Liczba ludności w gminie Dygowo systematycznie maleje. Statystki z ostatnich dziewięciu lat pokazują ten fakt. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w gminie Dygowo na pobyt stały zameldowanych było 5268 mieszkańców. W stosunku do  roku 2022 ubyło 27 osób. Na pobyt czasowy zarejestrowanych było 114 osób.

  Odnotowano 35narodzin– 19 dziewczynek i 16 chłopców. W latach minionych statystyka wygląda to następująco: 33-2022, 42-2021, 43-2020 , 46-2019 , 61-2018 , 52-2017. Najpopularniejsze imiona to: dziewczynki- Michalina, chłopcy- Antoni, Jakub. W USC Dygowo zarejestrowano również 5 narodzin za granicą (8-2022, 9-2021, 5-2020 , 3-2019 , 11-2018 , 7-2017).

  W USC Dygowo zarejestrowano 19 małżeństw, w tym 8 cywilnych i 9 konkordatowych oraz  2 zawarte za granicą (17-2022, 20-2021, 10-2020 , 34-2019 , 22-2018).

  W roku 2023 odnotowano 70 zgonów, w tym 32 zostało zarejestrowanych w USC Dygowo (72/35-2022 ,90/50-2021, 80/46-2020 , 72/34-2019  , 84/46-2018).

  ststystyka-usc-dygowo-liczba-mieszkancow-w-gminie-dygowo-usc-dygowo-

 • Gmina Dygowo 789 oczek w dół w rankingu zamożności samorządów

  Tradycyjnie, wspólnota.org.pl opublikowała ranking bogactwa samorządów za rok 2019. Gmina Dygowo niestety zaliczyła potężny spadek dochodów na osobę w 2019 roku. Z miejsca 334 w 2018 roku spadła na 1123 pozycję w rankingu 2019 ( strona 88 pdf).

 • Gmina Dygowo dziękuje lekarzom rodzinnym z Dygowa i Wrzosowa

  Szczepienia przeciw COVID-19 w ośrodkach zdrowia w Dygowie i Wrzosowie na dzień 10 czerwca osiągnęły liczbę blisko 4200. Oczywiście wśród zaszczepionych nie wszyscy to mieszkańcy gminy. Według szacunków stanowią oni 70-80 procent zaszczepionych (na koniec 2020 roku gmina liczyła  5 373 mieszkańców).

  Tak wysoka zaszczepialność w gminnych ośrodkach zdrowie była możliwa dzięki zaangażowaniu lekarzy rodzinnych: Krystynie Woźniak z Dygowa i Jackowi Zaleskiemu z Wrzosowa. Organizowanie harmonogramów szczepień przy dodatkowo ograniczonych dostawach szczepionek wymagało wielu wyrzeczeń i ogromnej pracy. Warto również zaznaczyć ,że gabinety lekarzy w Dygowie  i Wrzosowie przez cały czas pandemii były zawsze dostępne dla mieszkańców gminy. Jest to postawa warta największego uznania.

  Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Dygowo w imieniu mieszkańców gminy podziękowali lekarzom za ten trud. Na początku 22 sesji  Rady Gminy Dygowo wręczyli medykom kwiaty i okolicznościowe grawertony. Więcej w materiale wideo.

 • Gmina Dygowo idzie po swoje do Trybunału Sprawiedliwości UE (wideo)

  Gmina Dygowo do czerwca tego roku była przekonana, że w sprawie opodatkowania wiatraków w 2017 roku wszystko jest oczywiste, czyli gmina nie będzie zwracać operatorom wiatrowym różnicy kwot wynikających z pobranego podatku od nieruchomości na podstawie tzw. ustawy „wiatrakowej”. Świadczyły o tym wcześniejsze korzystne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i wydany w 2019 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący wniosku operatora z kapitałem zagranicznym o interpretację podatkową podstawy opodatkowania wiatraków w 2017 roku przez Gminę Dygowo

  Niestety , sprawy przybrały nieoczekiwany wymiar. Gmina Dygowo otrzymała niekorzystny wyrok NSA wraz z uzasadnieniem ,wydanym w związku ze złożonym przez spółkę Enea z udziałem Skarbu Państwa wniosku o interpretację indywidualną podstawy opodatkowania wiatraków na terenie gminy Dygowo. Gra idzie o kwotę około 4 mln złotych.

  Mamy więc sytuację, w której w tej samej sprawie - wniosku o interpretację indywidualną podstawy opodatkowania wiatraków – zapadły dwa odmienne wyroki w NSA.  Spółka z kapitałem zagranicznym nie podstawy roszczeń zwrotu podatku wobec Gminy Dygowo, natomiast Enea ma takie podstawy.

  Co w tej sytuacji zrobi Gmina Dygowo?

  W materiale wideo wójt Grzegorz Starczyk i radca prawny Marcin Czajkowski  przedstawią dalsze kierunki działania w związku z zaistniałą sytuacją.

  W skrócie wygląda to następująco: Gmina Dygowo przyjęła dwa kierunki działania.

  Pierwszy to: wyrok NSA będzie skarżony. W związku z wyczerpaniem procedur krajowych będzie pisany wniosek ( w ciągu kilku tygodni) do Komisji Europejskiej ,o to aby komisja w imieniu Gminy Dygowo złożyła skargę  do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu. Jako zarzut postawione będą: faworyzowanie spółek skarbu państwa względem spółek prywatnych oraz zarzut pewności prawa.

  Może to być jedna z pierwszych spraw w skali regionu i kraju. Gminę Dygowo będzie reprezentować kancelaria prawnicza  z Warszawy.

  Drugi kierunek to: Wójt Gminy Dygowo będąc organem podatkowym i działając w interesie gminy wyda ponownie indywidualną interpretację podatkową operatorowi. Poprzednia ,uchylona przez NSA, jest obowiązująca, ale według Gminy Dygowo jest niesprawiedliwa i zawiera błędy.

  wojt-gminy-dygowo-wideokonferencjaWideokonferencja z kancelarią prawniczą z Wraszawy. Od lewej: sekretarz gminy Dorota Gruchała, radca prawny Marcin Czajkowski,wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik gminy Sylwia Kot.

 • Gmina Dygowo ma gotowe plany „antywiatrakowe”

  Ustawa z  2016 roku o elektrowniach wiatrowych wprowadziła zakaz zabudowy mieszkaniowej w tzw. strefie wiatrakowej, która na terenie gminy Dygowo wynosi 1,5 km. Jednocześnie ustawa umożliwiła  gminom  przygotowanie i uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tych strefach. W oparciu o tą ustawę gminy mają  czas do 14 lipca 2022 roku na uchwalenie tych planów „antywiatrakowych”, czyli pozwalających na zabudowę , czy też rozbudowę  na terenach znajdujących się w strefach wiatrakowych.

  W chwili obecnej projekty planów dla gminy Dygowo są już uzgodnione z instytucjami zewnętrznymi i są dostępne na stronie bip.dygowo.pl . Jest to etap tzw. wyłożenia do publicznego wglądu .

  Plany są wyłożone są urzędzie gminy od 7 kwietnia do 13 maja. Uwagi do tych planów można składać do 31 maja br..  Uwagi będą analizowane pod kątem przepisów prawnych oraz możliwości planistycznych czy mogą być uwzględnione czy też nie. Ponadto z projektami planów można zapoznać się na stronie internetowej gminy http://bip.dygowo.pl/index.php?id=118216

  >

  Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dygowo: obręb Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo

  Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dygowo: obręb Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice

  Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dygowo: obręb Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy

  Zobacz również:

  Artykuł z 19 lutego  2019 r.. Uwaga ! Wiatraki a warunki zabudowy mieszkaniowej w gminie Dygowo

 • Gmina Dygowo na Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego

  W Przelewicach na terenie kompleksu pałacowego i ogrodu dendrologicznego odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego.  Organizatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach.

  Gmina Dygowo wystawiła na festiwalu stoiska z wyrobami lokalnych przedsiębiorców oraz rękodzieło sołectwa Dygowo. W konkursie Tradycji Kulinarnych Województwa Zachodniopomorskiego udział wzięły gospodynie z Wrzosowa -Ale Babki, Piotrowic- Piotrowiczanki i z Dębogardu. Do kulinarnych zmagań zgłosiło się ponad 40 ekip. Wyróżnienie w konkursie otrzymały panie z KGW z Wrzosowa.

  Podczas festiwalu odbył się również Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, w którym wystąpiły zespoły ludowe z gminy Dygowo - Dygowianie i Dąbrówka. Po osiemnastej w pawilonie ogrodowym odbyła się Gala Sołtysa 2022.

  Reprezentantom gminy Dygowo podczas całego pobytu w Przelewicach towarzyszył wójt Grzegorz Starczyk i przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński.

  Podczas festiwalu dostępny był do zwiedzania pałac i ogród dendrologiczny. Poniżej dostępne są zdjęcia krajobrazowe parku i pięknych oswojonych pawi.

   

 • Gmina Dygowo na trasie rajdu PTTK

  W szkole we Wrzosowie gościli uczestnicy  60. Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego (OWRP) pn. Pomorze Środkowe 2019. Tegoroczna, jubileuszowa edycja zorganizowana jest przez Oddział Gdański PTTK w tym Klub Turystów  Pieszych  ,,Bąbelki”  oraz  Komisję  Turystyki  Pieszej  Oddziału Gdańskiego PTTK z upoważnienia Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.

  W imprezie bierze udział około 260 uczestników. Trasa Solna, na której jest gmina Dygowo trwać będzie łącznie 15 dni i liczy 255 kilometrów. Na terenie gminy Dygowo turyści piesi odwiedzili: Bardy, Czernin, Dygowo i Wrzosowo.

  Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk Spotkał się we Wrzosowie z przedstawicielką OWRP, która wręczyła podziękowanie organizatora za okazaną pomoc.  Gmina Dygowo była instytucją wspierającą wydarzenie.  Zapewniła miejsce biwakowe, zaplecze socjalne w szkole w Dygowie oraz posiłek. Mieszkańcy przygotowali słodki poczęstunek.