• Budowa świetlicy w Skoczowie – ruszyła procedura przetargowa

  Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Skoczowie. 17 stycznia nastąpi otwarcie ofert. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa została podpisana przez Gminę Dygowo 27 września 2018 roku. Obiekt zostanie wybudowany na działce zlokalizowanej pomiędzy drogą powiatową a gminną na wysokości zatoki autobusowej. Powierzchnia zabudowy świetlicy to 176,33 m2. Koniec inwestycji zaplanowany jest na 31 sierpnia 2019 roku.
  Pełna nazwa projektu z którego pochodzi dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalną" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

 • Budowa świetlicy w Skoczowie zakończona przed terminem

  Mieszkańcy Skoczowa mają powód do zadowolenia. Po wielu latach oczekiwania w centrum miejscowości powstała świetlica. Inwestycja została zakończona z ponad półtoramiesięcznym wyprzedzeniem. Niebawem, również  teren wokół nowego obiektu zostanie zagospodarowany.  Powstanie miejsce rekreacji , odpoczynku i plac zabaw dla dzieci.

  Pierwszymi wrażeniami podzielił się z portalem radny- sołtys Tomasz Krawczyk. Zapraszam do obejrzenia materiału.

  Zobacz również:

  Ruszyła budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie (wideo, dron)

   

 • Drogi i chodniki powiatowe w 2019 roku. Będzie remont drogi w Skoczowie

  W środę 6 marca 2019 roku Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plan inwestycyjny i remontowy dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2019 roku. Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu. Planowane są także duże inwestycje drogowe, współfinansowane ze środków zewnętrznych.

  Rok 2019 to następujące zadania inwestycyjne, drogowe i remontowe w powiecie:

      przebudowa ulicy Szkolnej w Charzynie etap III,

      przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,

     przebudowa drogi powiatowej Kołobrzeg - Grzybowo – przygotowanie pozwolenia na budowę i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (mamy już   opracowaną dokumentację projektową),

      opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Witosa w Kołobrzegu,

      opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Głowaczewo – Karcino (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Kołobrzeg),

      remont drogi w Skoczowie,

      remont ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu,

      dokończenie chodnika na ulicy Borkowskiej w Grzybowie,

      wykonanie peronów autobusowych w Obrotach i Głowaczewie,

      wykonanie chodnika w Bardach etap III,

      wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Skoczowie,

      wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową w Jarkowie,

      remont chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,

      wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w Siemyślu – etap III,

      wykonanie chodnika w Świeciu Kołobrzeskim.

  W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez mieszkańców. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania:

      remonty cząstkowe nawierzchni,

      wymiana oznakowania pionowego,

      odświeżenie oznakowania poziomego,

      montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające),

      podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym,

      wykonanie nasadzeń zastępczych,

      utrzymanie obiektów mostowych,

      naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych,

      profilowanie dróg gruntowych,

      profilowanie poboczy drogowych,

      pomiary ruchu na drogach powiatowych.

 • Dzień Kobiet w Skoczowie

  Z okazji Dnia Kobiet w świetlicy w Skoczowie miejscowe sołectwo zorganizowało przyjęcie dla pań. Gospodarzami  wydarzenia byli: radny- sołtys Tomasz Krawczyk i Szymon Skiba. Na uroczystość zaproszeni byli wójt Grzegorz Starczyk oraz przewodniczący radny gminy Jerzy Leszczyński.

 • Ferma drobiu w Skoczowie? Mieszkańcy są na NIE!

  W dniu wczorajszym, nowo wybudowana i oddana do użytku świetlica w Skoczowie po raz pierwszy była miejscem zebrania. Spotkali się mieszkańcy miejscowości ,przedstawiciel spółki rolnej gospodarującej w Skoczowie oraz doradcy i dostawcy nowoczesnych technologii produkcji drobiarskiej. Temat zebrania ,o które zabiegali mieszkańcy to planowana przez spółkę adaptacja istniejących obiektów inwentarskich na kurniki i związane z tym uciążliwości. Inwestor zakłada chów łącznie 60 tysięcy brojlerów.

  Obecny na zebraniu wójt Grzegorz Starczyk przedstawił ścieżkę postepowania administracyjnego dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia. Poinformował, że aktualnie to postepowanie jest zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport będzie opiniowany przez SANEPID , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i Marszałka Województwa.

  Zaproszeni przez inwestora przedstawiciele branży drobiarskiej odpowiadali na pytania mieszkańców. Głównie dotyczyły one woni towarzyszącej produkcji, przewożenia i składowani obornika, hałasu z paszowników i zwiększonego ruchu ciężkich samochodów zaopatrzenia fermy i odbierających brojlery.

  Ponad godzinne spotkanie nie rozwiało jednoznacznie wątpliwości mieszkańców  w kwestii braku uciążliwości o której zapewniały osoby z branży drobiarskiej. Przeważały głosy niezadowolenia z lokalizacji fermy.

 • Festyn w Skoczowie

  Przy świetlicy wiejskiej w Skoczowie miejscowe sołectwo zorganizowało letni festyn dl mieszkańców.

 • Festyn w Skoczowie

  W Skoczowie miejscowe sołectwo zorganizowało mieszkańcom miejscowości piknik rodzinny.  Organizatorzy przygotowali bogaty program spędzania czasu przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców. Zabawy z animatorami , loteria fantowa i gry za które wszystkie dzieci otrzymały nagrody trwały aż do dwudziestej.  Wieczorem  rozpoczęła się zabawa

 • Granty dla sołectw: Skoczów, Stojkowo i Włościbórz

  W Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu podpisane zostały umowy z gminami-laureatami konkursu „Granty sołeckie 2019" z terenu powiatu kołobrzeskiego. Z gminy Dygowo pomocą finansową w wysokości dziesięć tysięcy złotych nagrodzone zostały sołectwa: Skoczów, Stojkowo i Włościbórz. Środki przeznaczone będą w tych miejscowościach na plenerowe miejsca rekreacji i sportu, popularnie zwane siłowniami. Gminę reprezentowali: wójt Grzegorz Starczyk, skarbnik Sylwia Kot oraz sołtysi: Lucyna Pokusa, Tomasz Krawczyk i Marcin Górniak.

  Stronę Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali członkowie zarządu: Janusz Gromek i  Stanisław Wziątek. Obecni byli również Poseł na Sejm RP Marek Hok, starosta Tomasz Tamborski oraz wicestarosta Jacek Kuś.

 • Gromada sołectwa Skoczów wije wieniec dożynkowy

  Nowa, niedawno oddana do użytku świetlica w Skoczowie jest miejscem w którym panie z sołectwa wiją wieniec dożynkowy. Na głównej sali nieduża , ale dobrze zorganizowana grupa przygotowuje dzieło na tegoroczny konkurs , który będzie rozstrzygnięty w czasie dożynek gminnych.

  Panie wspominały z uśmiechem pierwszy wieniec ,który sołectwo Skoczów wystawiło na dożynkach dziewięć lat wstecz. Było to dzieło w kształcie beczki. Forma ładna , ludzie nawet zdjęcia przy niej robili ,ale niestety komisja uznała ,że nie na temat.

  Dziś gromada wie ,że regulamin konkursu to rzecz najważniejsza i trzeba trzymać się reguł w nim zawartych.

 • Jasełka w Skoczowie

  22 grudnia 2022 roku w świetlicy w Skoczowie dzieci wprowadziły licznie zebranych mieszkańców w świąteczny nastrój prezentując jasełka. Podczas występu nie brakowało łez wzruszenia i radości. Dzieci zostały nagrodzone ogromnymi brawami oraz upominkami od organizatorów, sponsorów i gości.

  Gośćmi wydarzenia byli: wójt Gminy Dygowo -Grzegorz Starczyk, przewodniczący Rady Gminy Dygowo -Jerzy Leszczyński, administrator parafii Wrzosowo- ks. Grzegorz Jagodziński, wiceprezes Stowarzyszenia Senior w Piotrowicach- Robert Jaruzel, sołtys miejscowości Skoczów- Tomasz Krawczyk.

  Wszystkim życzymy Wesołych Świąt!

  Małgorzata Pluta

  Marlena Zdziobło

  Marta Liberacka- Sobczyk

 • Mieszkańcy Skoczowa wybrali nową sołtyskę

  W świetlicy wiejskiej w Skoczowie odbyło się zebranie, na którym mieszkańcy wybrali nowego sołtysa i radę sołecką. Tomasz Krawczyk, który pełnił tę funkcję przez 13 lat, postanowił nie kandydować na kolejną kadencję. Na początku zebrania podsumował swoją działalność, przedstawiając długą listę wydarzeń, które miały miejsce podczas jego kadencji. Jego wystąpienie zostało przyjęte entuzjastycznymi oklaskami zgromadzonych mieszkańców.

  34 osoby obecne na zebraniu jednogłośnie wybrały w tajnym głosowaniu Marlenę Zdziobło na nową sołtyskę, która była jedyną kandydatką. W skład nowo wybranej rady sołeckiej weszły: Sandra Falgowska, Ewelina Kamińska oraz Sylwia Sikora.

  Zebraniu przewodniczył wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Justyny Surdyk oraz ustępującego sołtysa Tomasza Krawczyka. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Mieszkanka Skoczowa w mistrzowskiej grupie tańca nowoczesnego

  Grupa Crash Crew z kołobrzeskiej szkoły Top Toys wywalczyła tytuł Mistrza Polski w kategorii dorosłych na Mistrzostwach Polski Urban Street Dance w Inowrocławiu (taniec uliczny). Były to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy. Wśród tancerzy zwycięskiej grupy jest pani Izabela Skiba – mieszkanka Skoczowa. W rozmowie stwierdziła ,że jest to spełnienie marzeń jej i zespołu. Wieloletnie wyrzeczenia , treningi dwa razy w tygodniu przyniosły radość i satysfakcję z prestiżowego tytułu i otworzyły drogę do startów europejskich. Serdecznie gratulujemy!

 • Nowa farma wiatrowa w gminie Dygowo. Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego

  Gmina Dygowo rozpoczęła procedurę związaną ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „Skoczów” wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. Zielone światło do działań dała Rada Gminy Dygowo 27 października 2023 roku uchwałą XLV/385/23 (zobacz).

  Szczegóły w obwieszczeniu Wójta Gminy Dygowo (zobacz)

 • Otwarcie świetlicy w Skoczowie (wideo, foto)

  27 lipca 2019 roku odbyło się w Skoczowie uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy. Był to wyjątkowy i historyczny dzień dla mieszkańców miejscowości i Gminy Dygowo. Wieloletnie starania o budowę świetlicy zostały zwieńczone spektakularnie. Otoczenie nowoczesnego budynku uzupełnia  parking ,duży teren zielony do wypoczynku, plac zabaw i plenerowa siłownia. Przysłowiową wisienką na torcie jest to ,że kompleks jest położony w samym centrum Skoczowa.

  Realizacja inwestycji, której wartość wyniosła 851 671, 85 złotych możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa w kwocie blisko pół miliona złotych. Na uroczystości otwarcia obecny był Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.

  Obecni byli również: poseł Marek Hok, radni powiatowi Robert Jaruzel i Artur Wasiewski, radni gminni, sołtysi, przedstawiciele firm i instytucji wspierających  sołectwo Skoczów.

  Zapraszam do obejrzenia materiału wideo z wydarzenia.

  Obejrzyj również:

  Budowa świetlicy w Skoczowie zakończona przed terminem

  Ruszyła budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie (wideo, dron)

 • Para ze Skoczowa obchodziła Złote Gody

  Państwo Stefania i Michał Majdan ze Skoczowa obchodzili pięćdziesięciolecie  pożycia małżeńskiego. Dostojni jubilaci zostali uhonorowani w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie medalami Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale w imieniu prezydenta wręczył wójt Grzegorz Starczyk. Tekst okolicznościowy odczytała kierowniczka  USC Ewa Kowalczyk. Wójt  złożył jubilatom życzenia oraz wręczył kwiaty i upominek.

  Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu.

 • Powstaną nowe siłownie plenerowe w gminie Dygowo

  Gmina Dygowo na początku roku zgłosiła do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” , wszystkie gminne sołectwa. Nagrodą w konkursie jest pomoc finansowa w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Grandy otrzymały sołectwa: Skoczów, Stojkowo i Włościbórz. Przyznane środki będą przeznaczone na siłownie zewnętrzne.

  W dniu wczorajszym wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z sołtysami nagrodzonych sołectw celem ustalenia lokalizacji nowych obiektów rekreacyjnych. W Skoczowie siłownia umiejscowiona będzie przy nowobudowanej świetlicy. Ponadto rada sołecka miejscowości na spotkaniu z wójtem podjęła decyzję o przeniesieniu  istniejących urządzeń placu zabaw znajdujących się na uboczu również na teren przy świetlicy.

  Na zdjęciach sołtys, radny Tomasz Krawczyk z radą sołecką u wójta i na budowie świetlicy. Istniejący plac zabaw.

  Podobnie w Stojkowie siłownia powstanie na istniejącym placu zabaw przy nowobudowanej świetlicy.

  Radny Zbigniew Zawadzki i sołtys Marcin Górniak na spotkaniu z wójtem przy nowobudowanej świetlicy w Stojkowie.

  We Włościborzu siłownia plenerowa umiejscowiona będzie na terenie istniejącego placu zabaw. Miejscowość nie ma świetlicy, ale jest już wykonany projekt obiektu i wyznaczony na budowę grunt z zasobów KOWR-u, który znajduje się naprzeciw wspomnianego placu zabaw.

  Sołtyska, wiceprzewodnicząca  rady gminy Lucyna Pokusa na spotkaniu z wójtem przy placu zabaw we Włościborzu

 • Remont drogi do Skoczowa zakończony

  Droga powiatowa do Skoczowa wróciła do właściwego standardu. Zakończony remont nawierzchni asfaltowej i poboczy umożliwia komfortowe i bezpieczne korzystanie przez użytkowników drogi.

  Więcej artykułów:

  Ruszył remont dziurawej drogi do Skoczowa

 • Ruszył remont dziurawej drogi do Skoczowa

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach zamówienia publicznego nieograniczonego wyłonił wykonawcę remontu drogi powiatowej  Strachomino – Skoczów. Odcinek drogi od skrzyżowania Wrzosowo- Mierzyn-Skoczów  do nawierzchni brukowej w Skoczowie zostanie doprowadzony do standardu drogi o szerokości ok. 4,5 m. Od dnia wczorajszego roboty ruszyły pełną parą. Wycięto odrosty przy drzewach oraz zakrzaczenia wzdłuż całego odcinka drogi przewidzianego do remontu. 770 metrów drogi wykonane będzie z dwóch warstw mieszanek mineralno – bitumicznych: warstwy wyrównawczej 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4 cm. Miedzy warstwami ułożona będzie siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych. Ponadto wykonane będą pobocza oraz mijanki z destruktu bitumicznego. Wykonawca ma czas na realizację inwestycji do 30 kwietnia.

 • Ruszyła budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie (wideo, dron)

  W Skoczowie na dobre ruszyła budowa świetlicy wiejskiej. Firma budowlana ze Szczecina aktualnie prowadzi roboty fundamentowe. Obiekt będzie miał powierzchnię zabudowy 176 m2, a teren wokół  406 m2. Wartość inwestycji to kwota 851 671, 85 złotych, a dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 498.631 złotych. Umowny termin zakończenia budowy to 31 sierpnia tego roku.

 • Świetlice na miarę … potrzeb sołectw i możliwości gminy

  Budowy świetlic w Skoczowie i Stojkowie minęły już półmetek. Obiekty długo wyczekiwane przez mieszkańców swoją bryłą już wpisały  w krajobraz miejscowości. Budynki nieduże , ale skrojone na miarę. Przestrzeń i funkcjonalność obliczona jest na potrzeby  mieszkańców a koszt utrzymania na możliwości Gminy Dygowo. Oba obiekty będą oddane do użytku mieszkańców z końcem lata ,początkiem jesieni.

  W materiale wideo rozmowa z wójtem Grzegorzem Starczykiem na temat prowadzonych inwestycji świetlicowych obecnych i przyszłych.

  Świetlica Skoczów Stojkowo - więcej artykułów:

  Otwarcie ofert na budowę świetlicy w Skoczowie 

  W listopadzie rusza budowa świetlicy w Stojkowie

  Stara świetlica i remiza w Stojkowie przeszła do historii. Idzie nowe