• „Fundamenty” w Dygowie niebawem przejdą do historii. 6 ofert na budowę nowego obiektu

  Gmina Dygowo po raz pierwszy prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy internetowej miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych. Do ogłoszonego przetargu pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”. Zgłosiło się sześciu oferentów , w tym jedno konsorcjum czterech firm. Najniższą ofertę w kwocie 7 300 000 złotych  złożył Sebastian Iwicki ,Usługi Remontowo Budowlane z Bardów. Komisja przetargowa Urzędu Gminy w Dygowie po sprawdzeniu ofert ogłosi wyniki.

 • 500 tysięcy złotych dofinansowania na budowę świetlicy w Kłopotowie

  21 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podał do publicznej wiadomości listę obejmującą 35 wniosków ,które otrzymały pomoc finansową.

  Gminie Dygowo przyznano dofinansowanie w kwocie 500.000 zł  na realizację budowy świetlicy w Kłopotowie.

  Dofinansowanie pochodzi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” .

   Gabaryty i parametry świetlicy w Kłopotowie będą podobnie jak w Skoczowie i Włościborzu.

  klopotowo-swietlica-

 • Będą miejsca spotkań w Stojkowie i Stramniczce

  8 lipca Gmina Dygowo podpisała umowę o dofinansowanie budowy miejsc spotkań w Stojkowie i Stramniczce. Inwestycja w kwocie 94.839 zł będzie dofinansowana ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego, poprzez LGD „Siła w Grupie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” .

  Zakres obejmuje: altany z wyposażeniem (stoły i ławy), miejsce na ognisko, stanowisko grillowe, ławeczki, lampy oświetleniowe oraz utwardzenie terenu. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu.

  Umowę na te inwestycje podpisali:  Anna Bańkowska - Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Grzegorz Starczyk -Wójt Gmin Dygowo.

 • Będzie nowa remiza w Dygowie. Podpisano umowę na projekt

  Pracownia Amandes Architektura Aneta Mandes-Woźniak z Kołobrzegu wykona dokumentację projektową nowej remizy w Dygowie.  Inwestycja planowana jest na terenie gminnym znajdującym się przy drodze wojewódzkiej przy zabytkowym budynku ,obecnie wyłączonym z użytkowania.

  Ponadto pracownia wykona projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego ,który będzie w sąsiedztwie przyszłej remizy. Dokumentacje projektowe obu inwestycji wykonane będą w tym roku.

  Umowy podpisali urzędzie gminy: wójt Grzegorz Starczyk i architekt Aneta Mandes-Woźniak.

  Pracownia Amandes Architektura wykonała już na zlecenie Gminy Dygowo projekt remizo-świetlicy w Stojkowie, obiektu kultury w Dygowie oraz sali sportowej przy szkole w Czerninie.

 • Będzie rondo w Dygowie!

  Realna koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 163 (ulica Kołobrzeska) z drogą powiatową 3324Z ( ulica Barcińska i ulica Główna)  w Dygowie pojawiła się na początku 2018 roku. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął prace projektowe przebudowy drogi nr 163 na odcinku Białogard-Kołobrzeg.  W założeniach projektowych w  Dygowie zlokalizowano skrzyżowanie z ruchem okrężnym, które kolidowało z zabytkowym pustostanem dawnego domu kultury. Gmina Dygowo rozpoczęła starania o rozbiórkę obiektu. Niestety Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władne by wydać taką decyzję, nie zgodziło się skreślić budynku z listy zabytków. Trzy wnioski gminy i trzy decyzje negatywne ministerstwa. Koncepcja budowy ronda upadła. Na marginesie mówiąc  remont drogi wojewódzkiej na odcinku Białogard – Kołobrzeg też się nie rozpoczął.

  Kolejna szansa na budowę ronda w Dygowie pojawiła sią gdy Gmina Dygowo otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie decyzję (16 września 2021 r.) o skreśleniu z listy zabytków dawnego domu kultury. Decyzję wydano w konsekwencji zdarzeń , które miały miejsce 3 lipca. W zabytkowym obiekcie wybuchł pożar , którego skutkiem była konieczność rozebrania obiektu w czasie akcji ratowniczej ( niestabilne ściany zewnętrzne). 7 października na 25. Sesji Rady Gminy Dygowo wójt Grzegorz Starczyk przedstawił radnym projekt zagospodarowania terenu przy zbiegu ulicy Kołobrzeskiej i Głównej. W planach uwzględnione było również rondo, jednakże bez konkretów dotyczących terminu realizacji i finansowania.

  Zwrot akcji nastąpił 5 listopada. W urzędzie gminy miało miejsce spotkanie ,na którym  omawiano możliwości inwestycyjne związane z powstaniem  ronda tj. finansowanie i udział w kosztach inwestycji. W rozmowach uczestniczyli: Tomasz Sobieraj -Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Bańkowska-Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poseł Marek Hok , przedstawicielka Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i wójt Grzegorz Starczyk.

  Rondo w Dygowie powstanie! Szczegółów na razie brak , ale wiadomo ,że Gmina Dygowo przystępuje do prac projektowych, a budowę zaplanowano na rok 2023.

 • Budowa centrum kultury w Dygowie (migawka dron 2)

  Budynek użyteczności publicznej w Dygowie, przyszłe centrum kultury gminy Dygowo rośnie w górę. Widać drugą kondygnację obiektu. Więcej o inwestycji w Spawach Wójta (min 6:16).

 • Budowa centrum kultury w Dygowie (migawka dron 3)

  Budynek użyteczności publicznej w Dygowie jest co raz wyższy. Trwa budowa konstrukcji drugiego pietra.

 • Budowa centrum kultury w Dygowie (migawka dron)

  Na placu budowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie prace postępują. Widać już cały zarys obiektu -ściany fundamentowe.

 • Budowa remizy OSP i placu pokoleń w Dygowie z lotu drona

  Od rozpoczęcia budowy remizy OSP i terenu rekreacyjnego w centrum Dygowa minęło już pięć miesięcy. Widać bryłę budynku remizy i rys zagospodarowania trenu wokół.

 • Budowa remizy OSP i terenu rekreacyjnego w Dygowie z lotu drona

  Nowo budowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie nabiera kształtu. Trwają prace przy wznoszeniu najwyższego elementu obiektu – wieży. Wokół remizy rozpoczęły się również roboty ziemne związane z budową terenu rekreacyjnego, tzw. Placu Pokoleń.

 • Budowa remizy OSP w Dygowie. Chudziak wylany (foto)

  Na budowie remizy OSP w Dygowie wylano warstwę chudziaka –chudego betonu i rozpoczęły się roboty zbrojenia fundamentów.

 • Budowa sali gimnastycznej w Czerninie

  Przy szkole w Czerninie realizowana jest inwestycja gminna. Prace budowlane wykonuje przedsiębiorstwo budowlane ze Świdwina. Po trzech tygodniach roboty są na etapie stawiania ścian fundamentowych. Fotografie poniżej wykonane były 12 i 27 października.

 • Budowa sali gimnastycznej w Czerninie. Przestronność wnętrza zaskakuje

  Nowo budowany obiekt sportowo-widowiskowy w Czerninie jest połączony ze budynkiem szkoły podstawowej za pomocą łącznika. Styl architektoniczny budowli harmonijnie wpisuje się w krajobraz miejscowości. Wchodząc do wnętrza obiektu, pierwsze wrażenie, jakie odnosi się, to przestronność, która zaskakuje odwiedzających. Obecnie prace budowlane wkraczają w etap wykończeniowy. Według wykonawcy, rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie możliwe już w nowej sali.

  Budowę zwiedzali wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, oraz dyrektor szkoły, Jadwiga Puton, w towarzystwie kierownika budowy. Mieli oni również okazję obejrzeć postępy prac przy inwestycjach wokół szkoły. Nowe miejsca parkingowe, chodniki oraz zagospodarowanie terenu są już na finiszu. Dodatkowo, wyremontowano obelisk z krzyżem, który stanowi centralny punkt terenu objętego inwestycją.

 • Budowa ścieżki rowerowej Dygowo - Ustronie Morskie

  Na terenie gminy Dygowo widoczny jest już przebieg całej trasy ścieżki rowerowej, która połączy Dygowo z Ustroniem Morskim. Wykonawca rozpoczął  prace w miejscowości Stojkowo. Rozbierane są ogrodzenia posesji ,które kolidują ze  ścieżką oraz chodniki. W Dygowie  ślad ścieżki jest już obszarze ulicy Kolejowej.

 • Budowa sieci wod-kan na ulicy Brzozowej, Dębowej i Lipowej w Dygowie

  Trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dygowie w rejonie ulicy Brzozowej, Dębowej , Lipowej i Zielonej. Zadanie inwestycyjne realizuje Przedsiębiorstwo „Hydrobudowa” Sp. z o.o. ze Sławna. Aktualnie wykonawca buduje odcinek kanalizacji grawitacyjnej  w ulicy Dębowej i sieć wodociągową w ulicy Brzozowej i Lipowej za pomocą przewiertu sterowanego.

 • Budowa sieci wod-kan w ulicy Kwiatowej, Malinowej i Lawendowej w Dygowie

  W Dygowie realizowane są równolegle dwa zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.  Jednym z zadań jest  budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Kwiatowej, Malinowej i  Lawendowej.  Są to ulice położone w części Dygowa od strony Kołobrzegu.  Aktualnie prace skoncentrowane są na ulicy Kwiatowej , gdzie wykonywana jest kanalizacja grawitacyjna.  Wykonawca  zgrzewa odcinki  rur sieci wodociągowej oraz kanalizacji ciśnieniowej tłocznej i od poniedziałku będą one układane za pomocą przewiertów sterowanych . Wartość zadania przekracza trzy miliony złotych.

      

 • Budowa świetlicy w Kłopotowie. Widać bryłę budynku

  Wykonawca na budowie świetlicy wiejskiej w Kłopotowie rozpoczął montaż konstrukcji dachowej.  Do budynku doprowadzona jest woda oraz linia napowietrzna zakończona skrzynką licznikową umieszczoną na słupie.

  Zobacz również:

  Budowa świetlicy w Kłopotowie. Trwają roboty fundamentowe

   

 • Budowa świetlicy w Miechęcinie

  Na placu budowy świetlicy wiejskiej w Miechęcinie widoczny jest zarys fundamentów . Wcześniej wykonawca wykonał palowanie terenu.

  budow-swietlicy-w-miechecinie-

   

 • Czekali i się doczekali. Rusza przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie

  Od poniedziałku 24-go lutego rusza przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. Inwestycja czekała na swój czas pięć lat, głównie przez problemy projektowe oraz finansowanie. Będzie to największa inwestycja Gminy Dygowo w 2020 roku, jej wartość to blisko dwa miliony złotych.

    Wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z mieszkańcami osiedla zlokalizowanego przy tej drodze aby omówić zagadnienia związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Jednym z najważniejszych , był temat związany z dojazdem do posesji w czasie prowadzenia prac.  Inspektor nadzoru inwestorskiego Wiesław Grzywacki omówił aspekty techniczne tego projektu , szczególnie zaś branży drogowej. Następnie wraz z wójtem i kierowniczką inwestycji urzędu gminy Izabelą Płomińską odpowiadali na indywidualne pytania mieszkańców.

 • Dobre tempo inwestycji Gminy Dygowo we Włościborzu

  Ściany konstrukcyjne zwieńczone betonowym wieńcem ukazały bryłę nowobudowanej świetlicy we Włościborzu.  Ekipa budowlana montowała w dniu dzisiejszym drewniane wiązary dachowe. Nowoczesne prefabrykaty, łączone ze sobą za pomocą płytki wielokolcowej stanowią podstawę konstrukcji dachowej.

  Plac budowy odwiedził Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk. Kierownik budowy zapewniła ,że parce postępują zgodnie z założeniami harmonogramu , co więcej ,lekko go wyprzedzają. Firma ze Szczecina nie wyklucza zakończenia inwestycji przed terminem.

  Budowa świetlicy we Włościborzu zostanie zrealizowana przy wsparciu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.