• Budowa centrum kultury w Dygowie. Postęp prac widać gołym okiem (foto)

  Jak co miesiąc odwiedziłem budowę gminnego centrum kultury. Nie trzeba być znawcą budownictwa żeby stwierdzić ,że postęp prac jest z miesiąca na miesiąc jest bardzo duży. W pomieszczeniach najniższego poziomu i dwóch kondygnacji nad nim są tynki i posadzki. Na ostatniej kondygnacji koncentrują się prace instalacyjne i posadzkarskie. Na zewnątrz trwa ocieplanie i układanie tynków cienkowarstwowych. Mało tego, układane są już płytki klinkierowe na ścianach przyziemia. W pomieszczeniach przedszkolnych ekipy specjalistów rozprowadzają instalacje wentylacyjne. Na głównej sali jest już zamontowana prowadnica do rozsuwanych drzwi dźwiękoszczelnych, które w razie potrzeby podzielą pomieszczenie na dwie niezależne części.  Na dachu układane są warstwy papy termozgrzewalnej i obróbki blacharskie.

  W obecnej sytuacji tj. tak zaawansowanej budowy centrum kultury ciekawie prezentuje się artykuł z 2017 roku ZOBACZ

   

 • Byczy problem mieszkańców Czernina i Gminy Dygowo

  W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Czerninie odbyło się spotkanie mieszkańców miejscowości z wójtem, przewodniczącym rady oraz pełnomocnikiem inwestora, który planuje uruchomienie fermy bydła opasowego. Inwestycja ma polegać na adaptacji istniejących obiektów inwentarskich przy wjeździe do Czernina od drogi wojewódzkiej do chowu 1200 sztuk byków. W tym miejscu przed laty funkcjonowała już hodowla krów. Inwestorem jest cudzoziemiec z polskim obywatelstwem. Przedstawiciel inwestora zademonstrował prezentację planowanej hodowli i opowiadał na pytania zebranych.

  Aktualnie przeprowadzana jest procedura badająca wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi. Decyzję wyda Wójt Gminy Dygowo po otrzymaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinii i uzgodnień. Mieszkańcy Czernina jednogłośnie zadeklarowali brak poparcia dla inwestycji. Powołali się na dokument Strategia Gminy Dygowo mówiący miedzy innymi o rozwijaniu funkcji podmiejskiego obszaru osadniczego o wysokim prestiżu oraz wcześniejsze wieloletnie udręki związane z odorem funkcjonującej hodowli. Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel Stowarzyszenia "Ekologiczny Kołobrzeg", który podzielił się doświadczeniami w  wspieraniu mieszkańców powiatu w "starciu" z uciążliwymi dla środowiska inwestycjami.

  Autor zdjęć Marek Kawęcki
   

 • Kilometry ścieżek rowerowych w gminie Dygowo i Ustronie Morskie

  28 kwietnia 2023 roku podpisano w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie umowę na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo  i Ustronie Morskie. Długość odcinka na terenie gm. Dygowo 3,1 km, na terenie gminy Ustronie Morskie 1,9 km. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  z programu  RPO 2014-2020. Liderem projektu jest gmina Ustronie Morskie , a partnerem gmina Dygowo. Wykonawcą inwestycji jest firma DOMAR Kazimierz Domaracki . Ścieżka będzie wykonana nawierzchnią z betonu asfaltowego. Szerokość ścieżki od 2 m do 3m. Termin wykonania do 30 września 2023. Więcej informacji przedstawił wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

 • Montaż wagi samochodowej w PSZOK Dygowo

  Specjalistyczna firma produkująca wagi samochodowe dostarczyła i zamontowała swój produkt w nowobudowanym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie.

 • Ostatni etap prac na Diamentowej w Dygowie

  Rozpoczęła pracę firma , która będzie układać nawierzchnię bitumiczną na ulicy Diamentowej w Dygowie. Prace rozpoczną się od strony ulicy Kołobrzeskiej. W pierwszej kolejności ułożona będzie warstwa podbudowy ,następnie warstwa wiążąca 7 cm i warstwa ścieralna 5 cm.

  dygowo

  dygowo

 • Plac pokoleń i remiza OSP w Dygowie. Uchwała, przetarg i realizacja (PODCAST)

   Gmina otrzymała 7.830.000 złotych  z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę centrum rekreacyjnego zwanego placem pokoleń wraz z remizą w centrum Dygowa. Po wprowadzeniu wymienionej kwoty do budżetu gminy na najbliższej sesji będzie można rozpocząć procedurę przetargową na tę inwestycję. Do tego momentu wszystko jest oczywiste. Ile firm stanie do przetargu i jakie kwoty zaoferują? Tego dziś nie da się przewidzieć.

  Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk w podcaście poniżej przedstawił w tej sprawie swój punkt widzenia.

 • Prezes Invest-Park Dygowo: inwestycję chcemy zakończyć latem 2022

  Inkubator Przemysłowy w Czerninie będzie częścią dalekosiężnych planów Gminy Dygowo na utworzenie nowoczesnej dzielnicy przemysłowo-handlowej. Spółka gminna,  Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny Invest-Park ma w założeniach otwarcie inkubatora planowane na koniec lata 2022. Obecnie trwają prace formalno-prawne umożlwiające rozpoczęcie w pełni prac projektowych ,  uzyskania pozwolenia na budowę i wejścia na plac budowy. Niebawem ruszą również działania marketingowe.

  Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk i prezes Invest-Parku Robert Madejski spotkali się na działce budowlanej w Czerninie , gdzie powstanie Inkubator Przemysłowy. W wywiadzie dla portalu opowiedzieli o założeniach inwestycji i planach na najbliższe miesiące Zapraszam do obejrzenia materiału.

 • Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie w planie inwestycyjnym ZDP na rok 2021

  W środę 20 stycznia 2021 roku starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plany inwestycyjne i remontowe dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2021 roku.

  Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu.

  Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na rok 2021:

  Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu – projekt oczekuje na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu akceptacji przez ministerstwo i Prezesa Rady Ministrów, Zarząd Dróg Powiatowych przystąpi do realizacji zadania. Wartość inwestycji to kwota  3 720 000 złotych. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej nawierzchni, budowie ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowie chodników. Ulica zyska nowe oznakowanie i elementy małej architektury.

  Przebudowa ul. Głównej w Dygowie – projekt zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie czekamy na decyzję w spawie dofinansowania. Wartość zadania to kwota 7 200 000 złotych.

  Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie – projekt zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Obecnie czekamy na decyzję dot. dofinansowania. Wartość zadania to kwota 4 000 000 złotych.

  Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej (od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Lazurową) – zadanie realizowane wspólnie z Miastem Kołobrzeg. Obecnie czekamy na uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

  Plany dotyczące realizacji zadań projektowych:

  Projekt przebudowy ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu – projekt w trakcie realizacji.

  Projekt przebudowy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

  Projekt przebudowy ul. Witosa w Kołobrzegu.

  Projekt przebudowy ul. Szczecińskiej w Zieleniewie.

  Projekt budowy ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej – kolejny etap od ul. Lazurowej do pętli autobusowej w Korzyścienku i połączenie ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie.

  W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez radnych i mieszkańców.

  Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania:

  remonty cząstkowe nawierzchni,

  wymiana oznakowania pionowego,

  odświeżenie oznakowania poziomego,

  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające),

  podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym,

  naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych,

  wykonanie nasadzeń zastępczych,

  utrzymanie obiektów mostowych,

  profilowanie dróg gruntowych,

  profilowanie poboczy drogowych,

  pomiary ruchu na drogach powiatowych.

 • Trwa przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie

  Nieprzerwanie od początku marca trwa inwestycja gmina - przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. Wykonawca rozpoczął główne roboty na odcinku od ulicy Barcińskiej. Wykonane zostało włączenie nowobudowanej kanalizacji deszczowej do głównego kolektora odpływowego, odcinek kanalizacji ,niwelacja terenu , wymiana gruntu. Układane są krawężniki , wjazdy do posesji ,przyłącza odprowadzania wody deszczowej z posesji oraz kanalizacja teletechniczna. Od ulicy Kołobrzeskiej wykonane zostało poszerzenie drogi o powierzchnie wydzielone z prywatnych posesji.