• 50 lat DPS-u we Włościborzu. Początek historii

  We wrześniu tego roku Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu obchodzi 50-lecie swojej działalności.  Idea powstania domu narodziła się pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Ówczesna władza  postanowiła wybudować Dom Zbowidowca (ZBoWiD)*– ośrodek opieki dla byłych żołnierzy walczących w okresie II wojny światowej ,więźniów obozów hitlerowskich i  członków różnych ugrupowań komunistycznych oraz ich rodzin. Poszukiwano odpowiedniego obiektu. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Fotochemiczne , które posiadało  w pałacu we Włościborzu ośrodek kolonijny wykorzystywany tylko dwa miesiące w roku, zgłosiło akces przekazania kompleksu na ten szczytny cel.

  Budowa rozpoczęła się w  sierpniu 1968 roku.  Była oczkiem w głowie I sekretarza KW PZPR w Koszalinie  - Stanisława Kujdy**, miała absolutny priorytet.  Towarzysz Kujda, jak się wówczas zwracano  ,odwiedzał budowę bardzo często, nawet w sobotę i niedzielę. Czuwał , aby  miała ciągłe zaopatrzenie w materiały budowlane, których w tamtych czasach nagminnie brakowało oraz ludzi i niebędny sprzęt.

  Dom Zbowidowca  budował Kołobrzeski Kombinat Budowlany , którego główną siłą roboczą byli uczniowie szkół budowlanych z całego województwa koszalińskiego. Uczniowie pracowali w czynie społecznym pod nadzorem kierownika budowy –Ziemby i majstra – Wyrzykowskiego. Hotel robotniczy zorganizowano w pałacyku, który miał odpowiednie zaplecze po ośrodku kolonijnym.

   Dom Zbowidowca we Włościborzu rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1969 roku. Otwarcie obiektu miał wyjątkowo uroczysty charakter.  Władze miały czym się pochwalić. pierwszy w PRL-u Dom Zbowidowca, wybudowany w zaledwie rok zapewniał lokum stu weteranom. Była trybuna honorowa, notable partyjni, poczty sztandarowe , godło i hasło: „Wczoraj walką , dziś pracą pomnażamy siły ludowej Ojczyzny”. Był to obiekt nowoczesny i komfortowy, posiadał pełne zaplecze socjalne. Pokoje były jedno i dwuosobowe. Były również gabinety lekarskie. Lekarz na początku dojeżdżał ,ale później został zatrudniony na stałe. Nie było kaplicy, ale był kościółek w Kłopotowie, do którego autobus zakładowy dowoził chętnych.  Raz w tygodniu organizowane były wyjazdy do Kołobrzegu na zakupy i wycieczki.

  Pierwszym dyrektorem, jeszcze w czasie budowy ,był Eugeniusz Sikorski. Przed rozpoczęciem działalności placówki zginął jednak w wypadku. Zastąpił go Tadeusz Sosnowski, delegowany ze Słupska. To on organizował funkcjonowanie placówki i przyjmowanie pierwszych podopiecznych wśród których byli również żołnierze ,którzy walczyli o Kołobrzeg.

  Taki był początek Domu Pomocy Społecznej przedstawiony w telegraficznym skrócie dzięki wspomnieniom Pana Zygmunta Fudali ( na zdjęciu) – mieszkańca Włościborza ,który był świadkiem budowy i jednocześnie jednym z pierwszych pracowników dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej. Mając 22 lata przyszedł do pracy we Włościborzu z Instytutu Sadownictwa z Dworku. Zajmował się intendenturą i zasobami magazynowymi. Ciekawostką , którą przekazał Pan Zygmunt jest to, że w fundamencie przed głównym wejściem do budynku zabetonowana jest kapsuła czasu. Umieszczono w niej kartę z nazwiskami kierownictwa budowy i pierwszych pracowników domu.

  Poniżej zamieszczam kilka fotografii z kroniki DPS-u oraz zdjęcie z naniesioną za pomocą fotomontażu tablicą pamiątkową , która znajdowała się kiedyś przed wejściem do budynku.

  *Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) zrzeszał część byłych żołnierzy z regularnych polskich formacji wojskowych, organizacji zbrojnych walczących o niepodległość Polski w okresie przed 11 listopada 1918, organizacji konspiracyjnych walczących w okresie II wojny światowej, więźniów obozów hitlerowskich, żołnierzy Wojska Polskiego oraz członków różnych ugrupowań komunistycznych, funkcjonariuszy UB i MO. ZBoWiD zrzeszał także wdowy i sieroty, będące członkami rodzin pomordowanych lub poległych obywateli polskich. Do ZBoWiD nie przyjmowano wielu kombatantów, głównie z powodów politycznych, m.in. części żołnierzy Armii Krajowej. Miało to miejsce zwłaszcza do 1956, w okresie największego nasilenia stalinizmu w powojennej Polsce. W 1990 ZBoWiD przekształcono w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

  **Stanisław Kujda (1915-2004) pełnił funkcję I sekretarza KW PZPR w Koszalinie od grudnia 1968 do października 1972. Związany z organizacją kombatancką ZBoWiD. 

 • Co dalej ziemią i budynkami KOWR we Włościborzu?

  We Włościborzu , na terenie należącym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ,miało miejsce spotkanie wójta Grzegorz Starczyka z  dyrektorem koszalińskiego oddziału KOWR Krzysztofem Nieckarzem. Obecni byli również sołtyska Włościborza Lucyna Pokusa oraz przedstawiciel rolników w radzie powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolników Wojciech Galek.

  Tematem spotkania była przyszłość gruntów rolnych i budynków gospodarczych w miejscowości Włościbórz, które należą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Konkretnie zaś pytanie –dzierżawa czy sprzedaż, jaki podział działek w przypadku dzierżawy?
  Stanowisko Wójta Gminy Dygowo , zbieżne z oczekiwaniami rolników i w pełni akceptowane przez mieszkańców Włościborza to wydzierżawienie gruntów rolnikom, a obiekty gospodarcze przeznaczyć na działalność inną niż hodowla zwierząt lub po prostu rozebrać.
  Ponadto Wojciech Galek zaproponował aby grunty rolne, które miałyby być wydzierżawione zostały podzielone na mniejsze działki.

  Spotkanie nie przyniosło wiążących ustaleń. Rozmowy można posumować stwierdzeniem: co zrobi KOWR, zobaczymy.

 • Dobre tempo inwestycji Gminy Dygowo we Włościborzu

  Ściany konstrukcyjne zwieńczone betonowym wieńcem ukazały bryłę nowobudowanej świetlicy we Włościborzu.  Ekipa budowlana montowała w dniu dzisiejszym drewniane wiązary dachowe. Nowoczesne prefabrykaty, łączone ze sobą za pomocą płytki wielokolcowej stanowią podstawę konstrukcji dachowej.

  Plac budowy odwiedził Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk. Kierownik budowy zapewniła ,że parce postępują zgodnie z założeniami harmonogramu , co więcej ,lekko go wyprzedzają. Firma ze Szczecina nie wyklucza zakończenia inwestycji przed terminem.

  Budowa świetlicy we Włościborzu zostanie zrealizowana przy wsparciu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Festyn we Włościborzu. Wsparcie akcji „Sztandar dla OSP Piotrowice”

  We Włościborzu odbył się festyn sołecki. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy na zakup sztandaru dla jednostki „za miedzy” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach, która w tym roku będzie obchodzić 70. rocznicę istnienia. W czasie imprezy przeprowadzono aukcje przedmiotów przekazanych przez darczyńców , z której  uzyskane środki w

 • Granty dla sołectw: Skoczów, Stojkowo i Włościbórz

  W Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu podpisane zostały umowy z gminami-laureatami konkursu „Granty sołeckie 2019" z terenu powiatu kołobrzeskiego. Z gminy Dygowo pomocą finansową w wysokości dziesięć tysięcy złotych nagrodzone zostały sołectwa: Skoczów, Stojkowo i Włościbórz. Środki przeznaczone będą w tych miejscowościach na plenerowe miejsca rekreacji i sportu, popularnie zwane siłowniami. Gminę reprezentowali: wójt Grzegorz Starczyk, skarbnik Sylwia Kot oraz sołtysi: Lucyna Pokusa, Tomasz Krawczyk i Marcin Górniak.

  Stronę Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali członkowie zarządu: Janusz Gromek i  Stanisław Wziątek. Obecni byli również Poseł na Sejm RP Marek Hok, starosta Tomasz Tamborski oraz wicestarosta Jacek Kuś.

 • Nowe spojrzenie na Włościbórz. Po obiektach PGR-u pozostała goła ziemia

  Opustoszałe obiekty gospodarcze po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Wrzosowo we Włościborzu ,od wielu lat szpeciły krajobraz miejscowości. Zlokalizowane przy drodze powiatowej i Domu Pomocy Społecznej przypominały przejeżdżającym i odwiedzającym Włościbórz epokę PRL-u. Ponadto mieszkańcy Włościborza oraz sąsiednich Piotrowic byli pełni obaw czy nie wróci w to miejsce przemysłowa hodowla zwierząt.

  Na szczęście  administrator terenu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie , zlecił  wykonanie rozbiórki całkowitej kompleksu obiektów popegeerowskich. Stodoła , tuczarnia ,wypajalnia ,chlewnia , jałownik , bukaciarnia oraz instalacje podziemne  zniknęły z powierzchni ziemi. Pozostałości po rozbiórce zostały wywiezione a teren rozplantowany.

  Poniżej fotografie kompleksu przed i w trakcie rozbiórki oraz po zakończeniu prac.

 • Ogień - przerażający żywioł

  Redakcja portalu otrzymała fotografie ubiegłotygodniowego pożaru lasu we Włościborzu. Zatrzymane w kadrze obrazy oddają  przerażającą moc żywiołu jakim jest ogień.

  Fotografie: Piotr Pawlik

  pozar-lasu-

  pozar-lasu-

  pozar-lasu-

  pozar-lasu-

 • Powstaną nowe siłownie plenerowe w gminie Dygowo

  Gmina Dygowo na początku roku zgłosiła do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” , wszystkie gminne sołectwa. Nagrodą w konkursie jest pomoc finansowa w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Grandy otrzymały sołectwa: Skoczów, Stojkowo i Włościbórz. Przyznane środki będą przeznaczone na siłownie zewnętrzne.

  W dniu wczorajszym wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z sołtysami nagrodzonych sołectw celem ustalenia lokalizacji nowych obiektów rekreacyjnych. W Skoczowie siłownia umiejscowiona będzie przy nowobudowanej świetlicy. Ponadto rada sołecka miejscowości na spotkaniu z wójtem podjęła decyzję o przeniesieniu  istniejących urządzeń placu zabaw znajdujących się na uboczu również na teren przy świetlicy.

  Na zdjęciach sołtys, radny Tomasz Krawczyk z radą sołecką u wójta i na budowie świetlicy. Istniejący plac zabaw.

  Podobnie w Stojkowie siłownia powstanie na istniejącym placu zabaw przy nowobudowanej świetlicy.

  Radny Zbigniew Zawadzki i sołtys Marcin Górniak na spotkaniu z wójtem przy nowobudowanej świetlicy w Stojkowie.

  We Włościborzu siłownia plenerowa umiejscowiona będzie na terenie istniejącego placu zabaw. Miejscowość nie ma świetlicy, ale jest już wykonany projekt obiektu i wyznaczony na budowę grunt z zasobów KOWR-u, który znajduje się naprzeciw wspomnianego placu zabaw.

  Sołtyska, wiceprzewodnicząca  rady gminy Lucyna Pokusa na spotkaniu z wójtem przy placu zabaw we Włościborzu

 • Świetlica we Włościborzu. Widać już zarys budynku (dron)

  Wykonawca inwestycji gminnej ,budowy świetlicy wiejskiej we Włościborzu ,nie próżnuje. Tydzień po podpisaniu umowy na placu budowy widać już zarys budynku. Obiekt wychodzi z ziemi.

  W dniu dzisiejszym wójt  Grzegorz Starczyk odwiedził ekipą budowlaną firmy ze Szczecina. 

  Budowa świetlicy we Włościborzu zostanie zrealizowana przy wsparciu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Umowa na budowę świetlicy we Włościborzu podpisana

  Gmina Dygowo wybrała firmę , która wybuduje świetlicę wiejską we Włościborzu. Gminna  komisja przetargowa oceniła siedem ofert. Najkorzystniejszym oferentem okazała się  spółka KDI ze Szczecina, która wybuduje obiekt za kwotę 794 897,89 złotych brutto i udzieli 60 miesięcy gwarancji.

  Spółka ze Szczecina to już sprawdzony parter , który realizował budowę świetlicy w Skoczowie. Inwestycja ,co warto zaznaczyć została ukończona przed terminem i wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną.

  W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk oraz przedstawiciel KDI Sp. z o.o. – Nikodem Konopko podpisali umowę na realizację inwestycji we Włościborzu. Zgodnie z umową termin zakończenia budowy świetlicy to 30 września 2021 roku.

  Budowa świetlicy we Włościborzu zostanie zrealizowana przy wsparciu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • We Włościborzu wybrano nowego sołtysa

  W świetlicy wiejskiej we Włościborzu zgromadziło się 52 mieszkańców , którzy wybrali nowego sołtysa miejscowości. Po dwóch kadencjach sołtyska Lucyna Pokusa postanowiła już nie kandydować i skupić się na pracy radnej Rady Gminy Dygowo , w której pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Zgłoszono dwie kandydatury: Aleksandra Chudziak i Mateusz Marczyk. W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów  48 do 4 sołtysem Włościborza został Mateusz Marczyk. W skład rady sołeckiej wybrano Aleksandrę Chudziak, Dawida Milewicza i Donatę Nadłonek.

   Zebraniu przewodniczył wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo Jerzego Leszczyńskiego i radnej Lucyny Pokusy. Sekretarzem zebrania była Małgorzata Lejkowska.

 • Wybory do Sejmu i Senatu RP. Wyniki głosowania w gminie Dygowo

  Wybory do Sejmu RP w Gminie Dygowo wygrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z przewagą 455 głosów  na drugim komitetem – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.

  Najlepszy wynik wśród kandydatów do Sejmu RP uzyskał Czesław Hoc (PiS) – 638 głosów. Drugi wynik , mniejszy o 343 głosy uzyskał Marek Hok (KO).

  Do Senatu RP najlepszy wynik uzyskał Henryk Carewicz wyprzedzając Janusza Gromka o 23 głosy.

  Nieoficjalnie frekwencja podobnie jak w całej Polsce była wysoka - 50,05 procent. Na 4290 uprawnionych głosował 2118 osób.

  Wyniki opracowano na postawie danych z protokołów obwodowych komisji.

   

 • Zebranie wiejskie we Włościborzu

  W piątek odbyło się zebranie mieszkańców Włościborza w ramach dorocznych zebrań sołeckich. Tradycyjnie, ze względu na brak świetlicy wiejskiej, miejscem spotkania był Dom Pomocy Społecznej.  Podobnie jak w czasie minionych zebrań wójt przedstawił mieszkańcom sołectwa sytuację finansową gminy , gospodarkę odpadami w kontekście konieczności podniesienia opłat za odbiór oraz  o zmiany przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.