• Blisko 3,5 miliona złotych dla Gminy Dygowo na inwestycje w Czerninie i Piotrowicach

  W Piotrowicach Poseł RP Czesław Hoc i Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz przekazali Wójtowi Gminy Dygowo Grzegorzowi Starczykowi symboliczny czek na łączną kwotę 3 482 249 zł. Środki przeznaczone będą na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie (wartość kosztorysowa zadania 4.000.000,00 zł;  dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 1.194.900,00 zł ;  dofinansowanie POLSKI ŁAD 2.747.249,31 zł) i remizy OSP w Piotrowicach (wartość kosztorysowa zadania 750.000,00 zł ; dofinansowanie POLSKI ŁAD 735.000,00 zł; wkład własny gminy 15.000,00 zł).

  Przekazanie czeku miało miejsce na terenie, w którym powstanie nowa remiza. Obecni  byli przedstawicieli trzech pokoleń druhów OSP. Prezes jednostki OSP Mateusz Marczyk nie krył zadowolenia , podkreślił ,że powstanie obiekt na miarę i godny 74 - letniej tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach. Druhna Marlena Brzezińska wyraziła przekonanie ,że za rok będzie można spotkać się ponownie już w większym gronie na otwarciu nowej remizy OSP w Piotrowicach.

  Tak będą wyglądać nowe obiekty w Czerninie i Piotrowicach.

   

 • Budowa drogi osiedlowej we Wrzosowie zakończona

  Na osiedlu budynków wielorodzinnych we Wrzosowie Gmina Dygowo zakończyła budowę nowej drogi osiedlowej z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji wykonano 301 metrów drogi i 95 metrów chodnika z kostki betonowej. Przybyły miejsca parkingowe z płyt ażurowych uzupełnionych kamieniem o łącznej powierzchni 255 m2. Wzdłuż wykonanych dróg

 • Drogi i chodniki powiatowe w 2019 roku. Będzie remont drogi w Skoczowie

  W środę 6 marca 2019 roku Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plan inwestycyjny i remontowy dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2019 roku. Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu. Planowane są także duże inwestycje drogowe, współfinansowane ze środków zewnętrznych.

  Rok 2019 to następujące zadania inwestycyjne, drogowe i remontowe w powiecie:

      przebudowa ulicy Szkolnej w Charzynie etap III,

      przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,

     przebudowa drogi powiatowej Kołobrzeg - Grzybowo – przygotowanie pozwolenia na budowę i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (mamy już   opracowaną dokumentację projektową),

      opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Witosa w Kołobrzegu,

      opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Głowaczewo – Karcino (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Kołobrzeg),

      remont drogi w Skoczowie,

      remont ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu,

      dokończenie chodnika na ulicy Borkowskiej w Grzybowie,

      wykonanie peronów autobusowych w Obrotach i Głowaczewie,

      wykonanie chodnika w Bardach etap III,

      wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Skoczowie,

      wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową w Jarkowie,

      remont chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,

      wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w Siemyślu – etap III,

      wykonanie chodnika w Świeciu Kołobrzeskim.

  W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez mieszkańców. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania:

      remonty cząstkowe nawierzchni,

      wymiana oznakowania pionowego,

      odświeżenie oznakowania poziomego,

      montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające),

      podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym,

      wykonanie nasadzeń zastępczych,

      utrzymanie obiektów mostowych,

      naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych,

      profilowanie dróg gruntowych,

      profilowanie poboczy drogowych,

      pomiary ruchu na drogach powiatowych.

 • Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie budowy placu pokoleń i remizy w Dygowie

  W Urzędzie Gminy Dygowo wójtowie gmin: Dygowo, Ustronie Morskie, Gościno, Siemyśl i Rymań, otrzymali symboliczne czeki na realizację inwestycji publicznych. Środki pochodzą z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Czeki bezzwrotnego dofinansowania przekazał poseł Czesław Hoc i radny sejmiku wojewódzkiego Henryk Carewicz. Gmina Dygowo przeznaczy otrzymane środki dofinansowania na budowę centrum rekreacyjnego zwanego placem pokoleń wraz z remizą w centrum Dygowa. Przewidywana wartość inwestycji to kwota 8.700.000 złotych. Otrzymane środki z Polskiego Ładu  to 7.830.000 zł, a udział własny gminy to kwota 870.000,00 złotych.

  Budynek remizy zaprojektowany jest tak, że od strony projektowanego parku (północny-wschód) z budynku wysunięta jest konstrukcja schodów widokowych, które mają zapewnić miejsca siedzące dla osób przebywających na spotkaniach plenerowych lub korzystających z terenów rekreacyjnych. Projektowany budynek wraz z przyległym do niego parkiem będzie tworzył kompleks turystyczny i rekreacyjny. Park podzielono na trzy strefy pokoleniowe. W strefie I (maluszka)znajdować się będą urządzenia zabawowe dla najmłodszych użytkowników; m.in. fontanna posadzkowa, huśtawki, zjeżdżalnia, tyrolka i inne urządzenia do aktywnego spędzania czasu. W strefie II (młodzieżowej) zaprojektowano m.in. tor rowerowy, urządzenia do street workout-u. Strefa III przeznaczona jest do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla seniorów. Zaprojektowano utwardzone ścieżki piesze, zlokalizowane wśród bogatej roślinności i siłownię zewnętrzną.

 • Gmina Dygowo rozpoczyna budowę świetlicy i remont drogi w Miechęcinie

  Wójt Gminy Dygowo podpisał z wykonawcami umowy na realizację dwóch inwestycji w miejscowości Miechęcino. 15 grudnia 2023 roku podpisano umowę na realizację remontu drogi gminnej nr 887626Z z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EKO-TRANS. Wartość inwestycji to kwota 275.244,70 zł brutto, a termin wykonania 90 dni od podpisania umowy tj. do 14 marca 2024 roku. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  50 procent całości inwestycji.

   19 grudnia 2023 roku podpisana została umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miechęcinie. Wykonawcą zadania jest firma MEDIA TECHNIK z Kołobrzegu. Termin wykonania inwestycji to 14 września 2024 roku (270 dni od dnia podpisania umowy). Wartość inwestycji to kwota 1.432.732,50 zł brutto. Jest to ostatnia świetlica z zaplanowanych do budowy w gminie Dygowo. Inwestycja dofinansowana jest  w całości ze  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”,   oraz z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Dygowo ponosi tylko koszty zwiazane z nadzorem inwestycji.

   

 • Gmina Dygowo rozpoczyna inwestycję za ponad 5 milionów złotych

  W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Dygowo podpisane zostały umowy na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Dygowie.

  Zadanie częściowe nr 1 etap I realizować będzie Przedsiębiorstwo „Hydrobudowa” Sp. ze o.o. z Sławna za kwotę 2.100.000 złotych. Zakres umowy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej, Brzozowej, Dębowej i Lipowej.

  Zadanie częściowe nr 2 realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ARTEX” Sp. z o.o.  z Koszalina według założenia „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowna zadania to kwota 3.100.000 złotych. Zakres umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Kwiatowej, Malinowej i  Lawendowej.

   Oba zadania maja termin realizacji 360 dni od daty podpisania umowy.

  Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

   

 • Inwestycje 2023 w gminie Dygowo -dwie remizy OSP i teren rekreacyjny

  Dość szczególny przypadek można obserwować w gminie Dygowo, jednocześnie budowane  są dwie remizy OSP w Dygowie i Piotrowicach. Roboty przebiegają według założeń harmonogramu.  Obie inwestycje będą zrealizowane w bieżącym roku. Ponadto obok obiektu w Dygowie trwają prace przy budowie terenu rekreacyjnego. Teren uzbrajany jest w infrastrukturę podziemną. Widać już nieckę techniczną fontanny i fundamenty wiaty.

  Budowa remizy w Piotrowicach.

  Budowa remizy i terenu rekreacyjnego w Dygowie.

 • Inwestycje gminne z góry

  Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie i sali gimnastycznej w Czerninie postępuje.

 • Inwestycje Gminy Dygowo w oku kamery

  22 101 600,00 wynosi wartość aktualnie realizowanych inwestycji na terenie gminy Dygowo. Kwota ta nie uwzględnia budowy  dzielnicy przemysłowo-handlowej w Czerninie i realizowanej przez Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny INVEST-PARK Sp. z o.o..  28 czerwca w ramach programu Wójta Gminy Dygowo Sprawy Zwykłe i Niezwykłe ( odc. 20) wykonany został objazd z kamerą  inwestycji w Dygowie, Gąskowie, Piotrowicach i Stojkowie.

  Budowa remizy OSP w Dygowie za kwotę 7.500.000,00 zł. Budowa publicznego terenu sportu i rekreacji tzw. Plac pokoleń za kwotę 2 800 000,00 zł (dofinansowanie obu zadań Polski Ład 7 830 000,00 zł).

  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej, Brzozowej, Dębowej i Lipowej za kwotę 2 039 340,00 zł. Budowa  sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Kwiatowej, Malinowej i  Lawendowej za kwotę 3 094 384,00 zł (dofinansowanie obu zadań  Polski Ład 4 465 000 zł oraz dofinansowanie ze spółki MWIK K-g w kwocie 498 619,00 zł).

  Budowa drogi gminnej osiedlowej w Gąskowie za kwotę 1 678 930,00 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 %).

  Budowa ścieżki rowerowej Dygowo – Ustronie Morskie za kwotę 4 240 000,00 zł (dofinansowanie z ZIT 2 438 367,81 zł).

  Budowa remizy OSP w Piotrowicach za kwotę 748 946,00 zł ( dofinansowanie Polski Ład 733 967,08 zł).

 • Małe , ale potrzebne inwestycje przy drodze wojewódzkiej w Czerninie , Jazach i Miechęcinie

  Przy drodze wojewódzkiej  nr 163 w ramach porozumienia Gminy Dygowo z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich wykonane zostały odcinki chodników do przystanków autobusowych w Czerninie i Miechęcinie oraz nowa zatoka w Jazach. Szczególne znaczenie ma inwestycja w Jazach. Zatoka został przesunięta o prawie 200 metrów w kierunku skrzyżowania  z drogą prowadzącą do centrum miejscowości. Nowa lokalizacja przystanku skraca dystans pieszym , ale przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo.  O takie rozwiązanie od wielu lat postulowali w imieniu mieszkańców Jazów sołtys i radni, a Gmina Dygowo czyniła zabiegi w zarządzie dróg oraz u Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego. Ten element przebudowy drogi wojewódzkiej byłby wykonany w ramach przebudowy całej drogi od Białogardu do Kołobrzegu, ale jak na razie jest dokumentacja ,ale nie ma  środków. Także póki co cieszy każda inwestycja , nawet ta najmniejsza , która zwiększa bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz kierujących pojazdami

  Jeszcze na placu budowy zatoki w Jazach z członkinią Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego –Anna Bańkowską  spotkali się wójt Grzegorz Starczyk , radna Anna Smykowska i sołtys Józef Tuz.

 • Miechęcino z lotu ptaka

  Miechęcino, położone nad malowniczą Parsętą w gminie Dygowo, emanuje urodą przyrody i spokojem wiejskiego krajobrazu. To miejsce, które zachwyca swoim urokiem o każdej porze roku. Od południa otoczone rozległymi łąkami, które wiosną rozkwitają, tworząc malownicze rozlewiska między meandrującą rzeką. Natomiast od północy, wznoszą się łagodne wniesienia, na których rozpościerają się pola uprawne.

  W sercu tej urokliwej miejscowości powstaje obiekt o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców - świetlica. Jej budowa potrwa do września bieżącego roku. Świetlica stanowi ważny punkt dla społeczności lokalnej, będzie miejscem spotkań, integracji oraz kulturalnych i społecznych wydarzeń, dodając jeszcze więcej życia i atmosfery temu już tak urokliwemu zakątkowi.

   

 • Milion złotych dofinansowania na dwie inwestycje w gminie Dygowo

  Anna Bańkowska – Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przywiozła do Dygowa kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych. Tym razem będą to: świetlica wiejska w Miechęcinie i przebudowa I etapu drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku Czernin-Bardy.

  Uzyskane dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych na budowę świetlicy w Miechęcinie pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Szacunkowa (kosztorysowa)  wartość inwestycji to 1.000.000 zł.

  Natomiast inwestycja związana z przebudową drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku Czernin-Bardy o długości 990m , uzyska dofinansowanie w kwocie 599.960,62 zł (53,85%) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Szacunkowa (kosztorysowa) wartość inwestycji 1.114.093 zł.

  W dniu dzisiejszym wójt Gmin Dygowo Grzegorz Starczyk i Anna Bańkowska podpisali umowy na wymienione inwestycje.

  Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo podpisują umowy.

  Teren w Miechęcinie gdzie planowana jest budowa świetlicy wiejskiej.

  Droga gminna utwardzona do przebudowy w etapie I od strony Czernina na odcinku 990 metrów w kierunku Bard.

   

 • Oświetlenie nowo powstałych obiektów tworzy nowy krajobraz Dygowa

  Zakończone inwestycje w centrum Dygowa – remiza OSP i teren rekreacyjny , zmieniły krajobraz miejscowości. Teren , który do nie dawna nie wyróżniał się niczym szczególnym, teraz  przyciąga wzrok przechodzących i przejeżdżających przez Dygowo. Szczególnie po zmierzchu będzie widać efekt całej inwestycji. Oświetlenie parkowe oraz iluminacja budynku malują nowy obraz Dygowa.

  Na oddanie inwestycji do użytkowania musimy jeszcze poczekać. Trwają czynności odbiorowe, które mogą potrwać jeszcze kilka tygodni, ale już dziś wójt Grzegorz Starczyk zaprezentował jak będzie wyglądało oświetlenie obiektu remizy  i terenu wokół.

 • Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. II przetarg ,6 ofert

  W drugim przetargu wpłynęło do urzędu gminy sześć ofert na wykonanie przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie. Wartość trzech ofert mieściła się w kwocie 2.000.000 złotych, które Gmina Dygowo przeznaczyła na to zadanie. Najniższą kwotę – 1.877.035,00 złotych i 84 miesiące gwarancji -zaoferowała firma ze Szczecina. Komisja przetargowa oceni oferty pod względem formalnym i zgodnie z kryteriami specyfikacji dokona wyboru wykonawcy.

  Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 949 520,08 złotych.

 • Przetarg na budowę placu pokoleń i remizy w Dygowie. Wójt: „zostaliśmy sprowadzeni na ziemię” (PODCAST)

  10 sierpnia otwarte zostały oferty przetargu publicznego na budowę tzw. placu pokoleń i remizy OSP w Dygowie. Wpłynęła tylko jedna oferta i to znacznie przewyższająca kwotę , którą przeznaczyła na to zadanie Gmina Dygowo. Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk ,odnosząc się do zaistniałej sytuacji powiedział między innymi: Wyniki postepowań przetargowych jasno nam sygnalizują, że z naszego punktu widzenia nie dzieje się dobrze na rynku zamówień publicznych  dlatego że kwoty które jeszcze niedawno   wydawały się kwotami bezpiecznymi czy też takimi gdzie  nie było absolutnie  żadnego ryzyka , żadnego niebezpieczeństwa ,że daną inwestycję nie uda się zrobić  dzisiaj brutalnie zostaliśmy sprowadzeni na ziemię i dzisiaj jest już bardzo duże ryzyko ,że część z inwestycji ,które zostały zaplanowane być może nie będzie zrealizowana.

  W podcaście poniżej Wójt Gminy Dygowo omówił najbliższe plany inwestycyjne związane z wymienioną już wyżej budową placu pokoleń i remizy , budową sali gimnastycznej w Czerninie oraz przedstawił sytuację związaną z realizowanymi inwestycjami tj. budową domu kultury i  budowy inkubatora przedsiębiorczości.

 • Sprawy Wójta Gminy Dygowo Zwykłe i Niezwykłe (16)

  W kolejnym odcinku Spraw Wójta poruszone zostały tematy : pomoc obywatelom Ukrainy , którzy przybyli do gminy Dygowo uciekając przed wojną oraz inwestycje gminne i powiatowe.

   

 • Ulica Diamentowa w Dygowie. Zmiana nawierzchni jezdni i harmonogramu układania

  Trwa inwestycja drogowa w Dygowie – przebudowa ulicy Diamentowej. Niestety realizacja wytraciła początkowy impet. Harmonogram wykonania nawierzchni betonowej przedstawiony przez wykonawcę Gminie i mieszkańcom , nie został dotrzymany. Ułożona na kilku odcinkach nawierzchnia betonowa również  nie spełniła wymagań specyfikacji technicznej, została rozebrana.

  Będzie zamiana nawierzchni betonowej na asfalt bez zamiany zmiany parametrów nośności drogi. Początek rozpoczęcia prac związanych z układaniem docelowej nawierzchni to koniec września.

  Szczegóły w materiale wideo.