• Budowa ścieżki rowerowej Dygowo - Ustronie Morskie

  Na terenie gminy Dygowo widoczny jest już przebieg całej trasy ścieżki rowerowej, która połączy Dygowo z Ustroniem Morskim. Wykonawca rozpoczął  prace w miejscowości Stojkowo. Rozbierane są ogrodzenia posesji ,które kolidują ze  ścieżką oraz chodniki. W Dygowie  ślad ścieżki jest już obszarze ulicy Kolejowej.

 • Kilometry ścieżek rowerowych w gminie Dygowo i Ustronie Morskie

  28 kwietnia 2023 roku podpisano w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie umowę na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo  i Ustronie Morskie. Długość odcinka na terenie gm. Dygowo 3,1 km, na terenie gminy Ustronie Morskie 1,9 km. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  z programu  RPO 2014-2020. Liderem projektu jest gmina Ustronie Morskie , a partnerem gmina Dygowo. Wykonawcą inwestycji jest firma DOMAR Kazimierz Domaracki . Ścieżka będzie wykonana nawierzchnią z betonu asfaltowego. Szerokość ścieżki od 2 m do 3m. Termin wykonania do 30 września 2023. Więcej informacji przedstawił wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

 • Koncepcja ścieżki rowerowej Kołobrzeg – park rozrywki „Pomerania” powstanie do końca roku

  W czwartek 2 września w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu odbyło się spotkanie, na którym wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś, Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek oraz Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk omawiali koncepcję budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej 163 na terenie Gminy Kołobrzeg i Dygowo, na odcinku od miasta Kołobrzeg do Parku Rozrywki "Pomerania" w Pyszce. Wnieśli swoje uwagi techniczne oraz sugestie do projektu. Koncepcja powstanie do końca roku, a następnie rozpocznie się opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji inwestycji planowany jest na rok 2023.

 • Ścieżka rowerowa do Kołobrzegu i Pyszki. Jest koncepcja budowy

  Ścieżki rowerowe w gminie Dygowo pozostają w sferze marzeń mieszkańców i wizjonerskich planów samorządowców. Pierwsze drogi rowerowe z prawdziwego zdarzenia miały powstać w gminie w ramach porozumienia międzygminnego (2016) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Tak się nie stało. Koncepcja upadła , aczkolwiek projekt został wykonany. Trzeba tu również zaznaczyć ,że koncepcja przebiegu dróg miała mało praktyczny i zdecydowanie tylko rekreacyjny charakter. Planami budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy objęte były tylko trzy miejscowości: Skoczów , Wrzosowo , Kłopotowo i Włościbórz.

  Mieszkańcy gminy Dygowo byliby usatysfakcjonowani najprostszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem – budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163. Być może ziści się taka koncepcja.

  20 listopada w Urzędzie Gminy Dygowo odbyło się spotkanie samorządowców i zarządcy drogi wojewódzkiej ,którzy omawiali plan budowy ścieżki rowerowej z Karlina do Kołobrzegu. Jednakże póki co daleko jest do konkretów, ale początek dobry.

  Trzymamy kciuki!

  Zwłaszcza rowerzyści, którzy  poruszając się po drodze wojewódzkiej przez gminę Dygowo do Kołobrzegu , parku rozrywki i mokradła w Pyszce nie czują się komfortowo i bezpiecznie. Ponadto , gdy będą ścieżki ,rowerzystów przesiadających się z aut przybędzie, mamy korzyść proekologiczną i prozdrowotną.

  Widoczny na zdjęciu fragment ścieżki wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej w Dygowie, stanowi jak dotąd jedyny odcinek który zapewnia bezpieczeństwo poruszającym się pieszym i rowerzystom wzdłuż drogi wojewódzkiej.

  Na spotkaniu obecni byli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Starosta Powiatu Kołobrzeskiego Tomasz Tamborski, Wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego Jacek Kuś, Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber.

  dygowo-

  dygowo

 • Ścieżka rowerowa Dygowo-Ustronie Morskie otwarta!

  Na tę chwilę czekało wielu mieszkańców gminy Dygowo i gminy Ustronie Morskie. Ukończona została i oddana do użytkowania pięciokilometrowa ścieżka rowerowa , która połączyła Dygowo z Ustroniem Morskim.  Wydarzenie jest szczególne ważne dla Gminy Dygowo, gdyż jest pierwsza ścieżka na jej terenie. Dojazd do pracy czy wyjazdy rekreacyjne będą od dziś przyjemne i bezpieczne. Ścieżka poszerzy również ofertę dla turystów odwiedzających powiat kołobrzeski.

  22 listopada 2023 roku grupa mieszkańców gminy Dygowo z wójtem Grzegorzem Starczykiem oraz mieszkańcy gminy Ustronie Morskie z wójt Bernadetą Borkowską przecięli wstęgę, otwierając oficjalnie ścieżkę rowerową. W wydarzeniu brała udział Anna Bańkowska -Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urszula Miller-Grzybowska- Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej z Urzędu Miasta Koszalin.

  Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  z programu  RPO 2014-2020.

  Więcej informacji w materiale wideo.

 • Ścieżka rowerowa Dygowo-Ustronie Morskie. Mieszkańcy Stojkowa zapoznali się z projektem

  Trwają prace projektowe polegające na rozbudowie drogi powiatowej Sianożęty-Dygowo-Pobłocie Wlk. (3324Z) w zakresie budowy ścieżki rowerowej, która połączy Dygowo i Ustronie Morskie. W związku z tym , w świetlicy wiejskiej w Stojkowie odbyło się spotkanie mieszkańców z wójtem Gminy Dygowo oraz projektantem.

  Na ponad trzykilometrowym odcinku drogi rowerowej , która będzie przebiegać przez gminę Dygowo, w Stojkowie jest najwięcej elementów istniejącej infrastruktury, które będą musiały być przebudowane. Między innymi , przy wjeździe do miejscowości od strony Dygowa zmniejszona będzie wysoka skarpa, która ogranicza widoczność i skrajnię, poszerzone będą do trzech metrów istniejące chodniki na potrzeby ciągów pieszo-rowerowych.

  Gmina Ustronie Morskie ogłosiła już przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 3324Z polegającą na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3324Z z drogą gminną nr 871022Z w miejscowości Kukinka w kierunku węzła drogi ekspresowej S6 do wysokości Zakładów Przetwórstwa Rybnego „Koral” S.A. w miejscowości Kukinia.

 • Ścieżka rowerowa Kołobrzeg-Pyszka. Podpisano porozumienie

  W Urzędzie Gminy  Dygowo podpisano porozumienie w sprawie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Pyszka.

  Trójstronne porozumienie zawarto pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Tomasza Sobieraja - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Annę Bańkowska - członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Gminą Kołobrzeg, reprezentowaną Katarzynę Janicką- Golonkę - zastępcę Wójta Gminy, a Gminą Dygowo - reprezentowaną przez Wójta, Grzegorza Starczyka.

  Gmina Dygowo wspólnie z Gminą Kołobrzeg opracowała koncepcję, a następnie dokumentację projektową inwestycji, która zgodnie z zapisami porozumienia zostanie przekazana Województwu Zachodniopomorskiemu.

  Zapisy zawarte w porozumieniu dotyczące finansowania : 50% kosztów zadania Województwo Zachodniopomorskie, 25% Gmina Dygowo i 25% Gmina Kołobrzeg.

   

 • Ścieżka rowerowa połączy Dygowo z Ustroniem Morskim

  W Urzędzie Gminy Ustronie Morskie została zawarta umowa gwarantująca przekazanie unijnego wsparcia. Stronę Samorządu Województwa reprezentował marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożyła wójt Bernadeta Borkowska. Na spotkaniu obecny był też wójt Dygowa Grzegorz Starczyk. Planowana droga ma stanowić alternatywę dla auta. Korzystać z niej będą głównie osoby dojeżdżające do pracy, do pobliskich zakładów czy na dworzec w Dygowie. W jego pobliżu ma powstać też zadaszenie z wyznaczonymi 10 stanowiskami postojowymi. Koszt całkowity projektu oszacowano na prawie 4 mln zł. Gmina Ustronie Morskie na realizację inwestycji pozyskała z Funduszy Europejskich  2 mln zł dofinansowania. Parterem projektu jest Gmina Dygowo.

  Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami konsekwentnie rozbudowujemy sieć tras rowerowych. To nasz regionalny produkt turystyczny. Cieszę się, że w planach są kolejne inwestycje, mimo trudnej sytuacji gospodarczej oraz na rynku wykonawczym. To inwestycja, która zaprocentuje w sezonie - mówi marszałek Olgierd Geblewicz. Długość drogi rowerowej przypadającej na terenie Gminy Ustronie Morskie wynosi 1,9 km, a na terenie Gminy Dygowo - 3,1 km.

  Projekt realizowany będzie w ramach 2 Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna (Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego).

  Informacja: Miastokolobrzeg.pl

 • Stojkowo. Była skarpa i nie ma skarpy

  Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo postępuje. W Stojkowie wykonawca zniwelował skarpę przy drodze powiatowej pod drogę rowerową. Zakrzaczona skarpa była newralgicznym miejscem w miejscowości, ograniczała widoczność na łuku drogi.

   

   

   

 • Trwa budowa ścieżki rowerowej w gminie Dygowo

  Inwestycja polegająca na budowie ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo  i Ustronie Morskie jest już realizowana  na odcinkach Kukinia –Stojkowo i Stojkowo-Dygowo.  Długość odcinka na terenie gminy  Dygowo wynosi 3,1 kilometra. Termin umowny inwestycji to 30 września 2023.

   

 • Trzy oferty na budowę ścieżki rowerowej w gminie Dygowo i Ustronie Morskie

  W dniu 13 lutego2023 r. Gmina Ustronie Morskie zapoznała się  ofertami złożonymi w postępowaniu przetargowym budowy dróg rowerowych na terenie Gminy Ustronie Morskie i Gminy  Dygowo. Ścieżki dla rowerów będą wybudowane wzdłuż dróg powiatowych z Dygowa do Ustronia Morskiego przez Kuninię i z Kukini do Rusowa.

  Oferty złożyło trzech wykonawców: PORR Spółka Akcyjna, na kwotę 11 249 287,44 zł, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRIN" Jacek Zadka, kwota 13 557 446,92 zł i Domar Kazimierz Domaracki na 13 300 654,95 zł.

  Wszystkie oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na to zadanie tj. 9 000 000 zł. 

  Na  decyzję w kwestii wyboru oferenta trzeba jeszcze poczekać. Po sprawdzeniu dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym pozostają jeszcze kwestie finansowania inwestycji powyżej wartości przeznaczonej na to zadanie.

   

 • Umowa na opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej przy drodze nr 163 podpisana

  W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk podpisał umowę z Zakładem Usług Budowlanych i Drogowych Bogdan Misiura z Karnieszewic, na wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163. Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Dygowo- lider, Gmina Kołobrzeg  i Powiat Kołobrzeski. Trasa ścieżki przebiegać będzie pomiędzy parkiem rozrywki w Pyszce a rondem przy S-6 w Kołobrzegu. Koszt opracowania wynosi 75.000 złotych, a termin realizacji koncepcji 12 miesięcy. Każda ze stron wniosła udział finansowy w kwocie 25.000 złotych.

  Zakres umowny opracowania koncepcji to:

  - sporządzenie mapy do celów opiniodawczych + pomiary wysokościowe;

  - wykonanie odwiertów i badań geologicznych;

  - uzyskanie warunków technicznych od zarządców sieci;

  - inwentaryzacja oraz koncepcja remontu obiektów inżynierskich;

  - sporządzenie koncepcji odprowadzenia wód opadowych;

  - sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu (układ drogowy);

  - uzyskanie decyzji środowiskowej na realizację zadania.

  podpianie-umowy-wojt-gminy-dygowo-