• 24 lata pracy Janiny Kołodziej na rzecz sołectwa Stramniczka. Nowa sołtyska przejmuje stery

  W świetlicy w Czerninie mieszkańcy Stramniczki spotkali się z wójtem na dorocznym zebraniu wiejskim. Zebranie zbiegło się z upływem kadencji sołtyski Stramniczki Pani Janiny Kołodziej, która na rzecz sołectwa pracowała łącznie 24 lata. Ze względów zdrowotnych postanowiła już nie ubiegać się o  kolejną kadencję. Pani Janina na początku zebrania pochwaliła się swoim dorobkiem na rzecz sołectwa oraz podziękowała zebranym mieszkańcom za lata współpracy. Stery sołeckie przejęła Joanna Madrian, która w wyniku głosowania wygrała (17 głosów) z kontrkandydatami: Sabina Krawczyk (5 głosów) i Robert Wygaś (7 głosów).  Głosowało 29 mieszkańców. W skład rady sołeckiej weszli: Aleksandra Skórska, Sabina Krawczyk i Robert Wygaś. Po zakończonym zebraniu mieszkańcy Stramniczki podziękowali Pani Janinie za ćwierć wieku sołtysowania - wręczyli Pani Janinie kwiaty, tort i upominek.  Nowej sołtysce gratulacje złożyli: mieszkańcy następnie wójt Grzegorz Starczyk , przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński i radny powiatowy Robert Jaruzel.

 • Mieszkańcy Czernina wybrali nową sołtyskę

  17 czerwca w świetlicy wiejskiej w Czerninie 40 mieszkańców miejscowości wybierało sołtysa i radę sołecką. O funkcję lidera sołectwa ubiegało się dwoje kandydatów: Karolina Grochowska i Grzegorz Kubacki. Stosunkiem głosów 23 do 17 nową sołtyską Czernina wybrano Karolinę Grochowską.

  W skład rady sołeckiej mieszkańcy Czernina wybrali: Agnieszkę Dudek, Annę Iwicką i Grzegorza Kubackiego. Społeczność Czernina serdecznie pożegnała ustępującą sołtyskę Katarzynę Majcher, która sprawowała tę funkcję przez dwie kadencje od 2015 roku. Kwiaty, gromkie oklaski i życzenia zwieńczyły udane lata pracy na rzecz lokalnej społeczności.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Anny Laskowskiej oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Mieszkańcy Dębogardu wybrali sołtyskę

  18 czerwca w świetlicy wiejskiej w Dębogardzie 17 mieszkańców miejscowości wybrało sołtysa i radę sołecką. Jedyną kandydatką na sołtysa była obecnie pełniąca tę funkcję Żaneta Masłowska, która jest również radną Gminy Dygowo. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali Żanetę Masłowską na drugą kadencję. Spośród 6 kandydatur do rady sołeckiej zostali wybrani: Adam Michalak, Aneta Sobieszek i Ewa Zygowska.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej i jednocześnie sołtyski Żanety Masłowskiej oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Mieszkańcy Gąskowa wybrali nową sołtyskę

  W świetlicy wiejskiej w Gąskowie pobito kolejny rekord frekwencji. Na wybory sołtysa przybyło aż 68 mieszkańców sołectwa. O funkcję walczyły dwie zgłoszone kandydatki: pełniąca dotychczas obowiązki sołtysa Beata Sobczak oraz Marzena Bociańska, która była sołtyską przez 6 lat do lutego 2019 roku.

  Zdecydowaną większością głosów nową sołtyską została wybrana Marzena Bociańska. Jej powrót na stanowisko został entuzjastycznie przyjęty przez społeczność lokalną, która liczy na jej doświadczenie i zaangażowanie w rozwój Gąskowa.

  W skład rady sołeckiej mieszkańcy wybrali: Jacka Bociańskiego, Katarzynę Pieniądz i Monikę Zawadzką.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnego Jarosława Grzeli oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

  Spotkanie przebiegło w atmosferze aktywnej dyskusji i zaangażowania. Mieszkańcy mieli okazję do wyrażenia swoich oczekiwań i pomysłów dotyczących przyszłości wsi.

 • Mieszkańcy Piotrowic wybrali nowego sołtysa

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się zebranie, na którym 39 osób z sołectwa wybrało nowego sołtysa i radę sołecką. Zgłoszono jedną kandydaturę na sołtysa – Jana Skarapatę, który uzyskał zdecydowane poparcie w tajnym głosowaniu.

  W skład nowej rady sołeckiej mieszkańcy wybrali: Martę Minkiewicz, Martynę Moćko oraz Agnieszkę Wilk.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Bożeny Czerniewskiej. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

  Atmosfera podczas zebrania była bardzo pozytywna, a mieszkańcy Piotrowic wyrazili swoje zadowolenie z wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej, licząc na owocną współpracę na rzecz rozwoju ich miejscowości. Jan Skarapata, nowo wybrany sołtys, podziękował za okazane zaufanie i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

 • Mieszkańcy Skoczowa wybrali nową sołtyskę

  W świetlicy wiejskiej w Skoczowie odbyło się zebranie, na którym mieszkańcy wybrali nowego sołtysa i radę sołecką. Tomasz Krawczyk, który pełnił tę funkcję przez 13 lat, postanowił nie kandydować na kolejną kadencję. Na początku zebrania podsumował swoją działalność, przedstawiając długą listę wydarzeń, które miały miejsce podczas jego kadencji. Jego wystąpienie zostało przyjęte entuzjastycznymi oklaskami zgromadzonych mieszkańców.

  34 osoby obecne na zebraniu jednogłośnie wybrały w tajnym głosowaniu Marlenę Zdziobło na nową sołtyskę, która była jedyną kandydatką. W skład nowo wybranej rady sołeckiej weszły: Sandra Falgowska, Ewelina Kamińska oraz Sylwia Sikora.

  Zebraniu przewodniczył wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Justyny Surdyk oraz ustępującego sołtysa Tomasza Krawczyka. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Mieszkańcy sołectwa Kłopotowo wybrali nowego sołtysa

  W świetlicy wiejskiej w Kłopotowie mieszkańcy w rekordowej liczbie 62 osób wzięli udział w wyborach nowego sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury, na które oddano głosy w następujący sposób: Piotr Białas otrzymał 39 głosów, dotychczasowy sołtys Dariusz Olenowicz zdobył 8 głosów, a Damiana Czerniewskiego-Pęcaka poparło 16 głosujących.

  W skład nowej rady sołeckiej weszli: Damian Czerniewski-Pęcak, Katarzyna Piątkowska oraz Krzysztof Suchatczuk.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Bożeny Czerniewskiej oraz sołtysa Dariusza Olenowicza. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Nowa sołtys Dębogardu. Podziękowania dla ustępującej sołtys

  W świetlicy wiejskiej w Dębogardzie odbyły się przedterminowe wybory sołtysa. Dotychczasowa sołtys pani Ewa Madej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Na zebraniu obecnych było 26 mieszkańców. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę na sołtysa – panią Żanetę Masłowską. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w wyniku którego 24 głosami (2 nieważne) wybrano  nową sołtys Dębogardu.

  Ustępująca sołtys pani Ewa Madej jako pierwsza pogratulowała nowej sołtys. Podziękowała również mieszkańcom za dwudziestoletnią współpracę na rzecz społeczności Dębogardu.

  Mieszkańcy także docenili pracę sołecką pani Ewy. Były słowa podziękowań , życzenia , wręczono kwiaty i pamiątkowy grawerton oraz tort.

  Na zebraniu obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, który przeprowadził wybory oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński.

 • Nowa sołtyska w Pustarach

  18 czerwca w świetlicy wiejskiej w Pustarach, przy największej jak dotąd frekwencji, bo aż 80 mieszkańców, wybrano sołtysa i radę sołecką. Zebrani mieli do wyboru dwie kandydatury: obecnie pełniącego funkcję sołtysa Krzysztofa Siuciaka oraz Edytę Świder. Zdecydowaną większością głosów 66 do 12 nową sołtyską Pustarów została Edyta Świder. Spośród 6 kandydatur do rady sołeckiej zostali wybrani: Sandra Dziembowska, Krystian Knop, Marta Kuźma.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Żanety Masłowskiej, przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego oraz sołtysa Krzysztofa Siuciaka. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Podsumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Dygowo

  Od 10 do 20 czerwca 2024 roku w sołectwach na terenie gminy Dygowo odbywały się wybory sołtysów i rad sołeckich. W 17 sołectwach wybranych zostało jedenastu nowych sołtysów , a w sześciu dotychczasowi sołtysi będą kontynuować swoją funkcję na kolejną kadencję.

  Nowo wybrani sołtysi to osoby, które po raz pierwszy będą pełnić tę funkcję. Ich wybór wskazuje na potrzebę zmian i nowe podejście do zarządzania lokalnymi sprawami. Są to zarówno osoby młode, pełne energii, jak i doświadczone, które wcześniej angażowały się w życie społeczne sołectwa. W sześciu sołectwach mieszkańcy zdecydowali się na kontynuację dotychczasowej współpracy z obecnymi sołtysami. Zaufanie, jakim obdarzyli ich mieszkańcy, świadczy o ich skuteczności i zaangażowaniu w dotychczasowe działania na rzecz społeczności lokalnej. Nowi oraz obecni sołtysi, wspólnie z radami sołeckimi, będą odpowiedzialni za realizację potrzeb i oczekiwań mieszkańców, dążąc do poprawy jakości życia w swoich społecznościach.

  Wśród wybranych jest osiem pań sołtysek. Wybór kobiet na stanowisko sołtysa to znaczący krok w kierunku zwiększenia reprezentacji kobiet w lokalnej polityce. Ich obecność na tych stanowiskach może przyczynić się do wprowadzenia nowych perspektyw i podejść w zarządzaniu sołectwami.

  Również w radach sołeckich zaszły znaczące zmiany. Łącznie 52 osoby będą stanowiły wsparcie dla sołtysów w gminie Dygowo. Większość stanowi 37 pań.

  Frekwencja wyborcza jest istotnym wskaźnikiem zaangażowania mieszkańców w procesy demokratyczne na poziomie lokalnym i przedstawiała się następująco ( kolejność wg kolejności organizowania zebrania):

 • Ponowne wybory sołtysa w Czerninie

  3 lipca 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Czerninie mieszkańcy miejscowości zebrali się, aby wybrać nowego sołtysa. Dotychczasowa sołtyska, wybrana 17 czerwca, złożyła pisemną rezygnację z pełnionej funkcji, co wymusiło przeprowadzenie kolejnych wyborów.

  W zebraniu wzięły udział 22 osoby, które miały do wyboru dwie kandydatury: Alicję Wentę i Monikę Lebowską. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 16 do 5, nową sołtyską została Monika Lebowska.

  Zebranie prowadził wójt Gminy Dygowo, w obecności przewodniczącego rady gminy Jerzego Leszczyńskiego oraz sekretarza zebrania Małgorzaty Lejkowskiej.

 • Radny Zbigniew Zawadzki wybrany sołtysem Stojkowa

  Świetlica w Stojkowie była po raz pierwszy od chwili oddania do użytku miejscem zebrania sołeckiego. W związku z rezygnacją  Marcina Górniaka z funkcji sołtysa przeprowadzono wybory. Obecni na zebraniu mieszkańcy Stojkowa zgłosili jednego  kandydata na nowego sołtysa, radnego gminnego Zbigniewa Zawadzkiego. Głosowanie ,w którym wzięły udział 32 osoby potwierdziło wybór kandydata na sołtysa Stojkowa.

 • Sołectwo Łykowo wybrało sołtysa

  W świetlicy wiejskiej we Wrzosowie odbyło się zebranie na którym mieszkańcy Łykowa wybrali sołtysa i radę sołecką. Łykowo jest jedna z najmniejszych społeczności w gminie Dygowo i nie ma własnej świetlicy. 23 osoby obecne na zebraniu wybrały jednogłośnie w głosowaniu tajnym ponownie na sołtysa  Przemysława Jacykowskiego. W skład rady sołeckiej wybrano Piotra Cielicę , Zofię Posiadło i Elżbietę Stupieńko.

  Zebraniu przewodniczył wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo Jerzego Leszczyńskiego i sołtysa Przemysława Jacykowskiego. Sekretarzem zebrania była Małgorzata Lejkowska.

 • Sołectwo w Miechęcinie ma nowego sołtysa

  14 czerwca o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Bardach odbyło się drugie tego dnia zebranie sołeckie. Mieszkańcy Miechęcina, nie mający jeszcze własnej świetlicy, korzystali z gościnności sąsiedniego sołectwa. Było to ostatnie wyjazdowe zebranie mieszkańców Miechęcina, ponieważ w październiku planowane jest oddanie do użytku nowo wybudowanej świetlicy w centrum miejscowości.

  Ten fakt będzie pierwszym ogromnym wyzwaniem dla nowo wybranego sołtysa, Rafała Kisiela. Nowy sołtys Miechęcina, wraz z radą sołecką w składzie: Anna Lesiak, Sylwia Lesiak i Beata Kisiel, staną przed poważnym sprawdzianem związanym z uruchomieniem nowej świetlicy, na którą społeczność sołecka czekała wiele lat.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Bożeny Czerniewskiej. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

  Zebranie sołectwa Miechęcino było dziesiątym spotkaniem w pierwszym tygodniu zebrań w gminie Dygowo, z planowanych łącznie siedemnastu.

 • Sołectwo Wrzosowo wybrało nową sołtyskę

  19 czerwca w świetlicy wiejskiej we Wrzosowie 79 mieszkańców miejscowości uczestniczyło w wyborach sołtysa i rady sołeckiej. Zgłoszone zostały dwie kandydatki: Małgorzata Kamińska, pełniąca tę funkcję od stycznia 2011 roku, oraz Agnieszka Gawryszczak. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 33 do 46, na pięcioletnią kadencję sołtysa Wrzosowa została wybrana Agnieszka Gawryszczak.

  Do rady sołeckiej wybrano Ewelinę Kłodowską, Lidię Prejsewicz oraz Zofię Wypych-Jączkowską. Zebranie prowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnych Krzysztofa Jamrożego i Piotra Krysztofiaka, przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego oraz sołtyski Małgorzaty Kamińskiej. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Sołtyska z Bardów wybrana na druga kadencję

  W świetlicy w Bardach odbyły się dwa zebrania sołeckie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich. W pierwszym, o godzinie 17:00, mieszkańcy Bardów wybrali  na drugą kadencję Annę Andrzejewską, która zdobyła większą liczbę głosów niż jej kontrkandydat, Andrzej Iwicki. Do rady sołeckiej wybrano Anetę Czapkę, Agatę Kukielewską oraz Annę Kruszewską.

  Zebranie prowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Lucyny Pokusy. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • W Stojkowie wybrano nowego sołtysa

  W świetlicy wiejskiej w Stojkowie mieszkańcy wybrali nowego sołtysa i radę sołecką. 24 osoby w głosowaniu tajnym miały do wyboru dwóch kandydatów: Macieja Kosewskiego i Jana Gasińskiego. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 13 do 10, nowym sołtysem został Jan Gasiński.

  Ustępujący sołtys, Zbigniew Zawadzki, jako pierwszy złożył gratulacje nowemu sołtysowi i przekazał mu tabliczkę z napisem "sołtys" oraz klucze do centrum spotkań w miejscowości, czyli świetlicy.

   W skład rady sołeckiej zostali wybrani: Mariusz Kałuża, Maciej Kosewski i Janusz Kubacki.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Sabiny Krawczyk oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • We Włościborzu wybrano nowego sołtysa

  W świetlicy wiejskiej we Włościborzu zgromadziło się 52 mieszkańców , którzy wybrali nowego sołtysa miejscowości. Po dwóch kadencjach sołtyska Lucyna Pokusa postanowiła już nie kandydować i skupić się na pracy radnej Rady Gminy Dygowo , w której pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Zgłoszono dwie kandydatury: Aleksandra Chudziak i Mateusz Marczyk. W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów  48 do 4 sołtysem Włościborza został Mateusz Marczyk. W skład rady sołeckiej wybrano Aleksandrę Chudziak, Dawida Milewicza i Donatę Nadłonek.

   Zebraniu przewodniczył wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo Jerzego Leszczyńskiego i radnej Lucyny Pokusy. Sekretarzem zebrania była Małgorzata Lejkowska.

 • Wojciech Galek sołtysem Dygowa po raz trzeci

  20 czerwca w ośrodku kultury w Dygowie mieszkańcy największej miejscowości w gminie wybrali sołtysa oraz radę sołecką. Jedynym kandydatem był pełniący tę funkcję przez dwie kadencje Wojciech Galek. Zyskał on poparcie wszystkich 76 mieszkańców, którzy oddali swoje głosy na "tak". Tym samym Wojciech Galek po raz trzeci z rzędu został wybrany sołtysem Dygowa.

  Skład rady sołeckiej uległ zmianie. Nowymi członkiniami rady zostały: Joanna Cyrklaff, Monika Maj, Marzena Orzeł i Karolina Rytwińska. Podczas zebrania zarząd OSP w Dygowie podziękował sołtysowi i ustępującej radzie za lata owocnej współpracy. Prezes OSP, Marcin Tekiel, podkreślił, że na sołtysa i radę zawsze można było liczyć, a ich pomoc była nieoceniona. Wojciech Galek również wyraził wdzięczność ustępującej radzie za ich zaangażowanie.

  Zebranie prowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnych Marcina Dyjaka, Tadeusza Kurowskiego i Dariusza Niemierzyckiego, przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego oraz sołtysa Wojciecha Galka. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Wojciech Galek sołtysem Dygowa. Nie zawiodę zaufania

  W świetlicy w Dygowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców największego sołectwa w gminie -Dygowa. Przed rozpoczęciem wyborów sołtysa rozgorzała dyskusja dotycząca gospodarki odpadami w gminie w kontekście przyjętych przez radę wyższych opłat. Część mieszkańców nie zgadzała się argumentacją wójta  dotyczącą niezbędności podwyżek w przyjętej wysokości. Pojawiały się głosy niezadowolenia z aktywności w tej sprawie radnych  reprezentujących mieszkańców w czasie posiedzeń rady gminy.  Na sołtysa mieszkańcy zgłosili pełniącego tę funkcję od czterech lat Wojciecha Galek, który w głosowaniu uzyskał jednogłośny wybór ( (70 głosów). Do rady sołeckiej weszli: Czesława Buława, Barbara Grygonis i Jerzy Król.