• Budowa świetlicy w Skoczowie – ruszyła procedura przetargowa

  Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Skoczowie. 17 stycznia nastąpi otwarcie ofert. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa została podpisana przez Gminę Dygowo 27 września 2018 roku. Obiekt zostanie wybudowany na działce zlokalizowanej pomiędzy drogą powiatową a gminną na wysokości zatoki autobusowej. Powierzchnia zabudowy świetlicy to 176,33 m2. Koniec inwestycji zaplanowany jest na 31 sierpnia 2019 roku.
  Pełna nazwa projektu z którego pochodzi dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalną" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

 • Budowa świetlicy w Skoczowie zakończona przed terminem

  Mieszkańcy Skoczowa mają powód do zadowolenia. Po wielu latach oczekiwania w centrum miejscowości powstała świetlica. Inwestycja została zakończona z ponad półtoramiesięcznym wyprzedzeniem. Niebawem, również  teren wokół nowego obiektu zostanie zagospodarowany.  Powstanie miejsce rekreacji , odpoczynku i plac zabaw dla dzieci.

  Pierwszymi wrażeniami podzielił się z portalem radny- sołtys Tomasz Krawczyk. Zapraszam do obejrzenia materiału.

  Zobacz również:

  Ruszyła budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie (wideo, dron)

   

 • Budżet Gminy Dygowo na rok 2020 uchwalony (wideo)

  20 grudnia 2019 roku Rada Gminy Dygowo uchwaliła jednogłośnie budżet gminy na rok 2020. Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk po prezentacji radnym finansów gminy na przyszły rok podsumował założenia budżetowe stwierdzeniem: nie będzie to czas na inwestycje ,nie będzie to czas na rozwój ,to będzie czas na przetrwanie.

  Istotą rzeczy związaną z takim a nie innym budżetem  są  przede wszystkim zmiany w systemie podatkowym, zaniżona subwencja oświatowa oraz wprowadzenie płacy minimalnej. Te czynniki powodują ,że spięcie budżetu nie było łatwe. Tu ukłon w stronę Pani Skarbnik Sylwii Kot , która włożyła ogrom pracy w przygotowanie przyszłorocznych finansów Gminy Dygowo.

  Dochody budżetu gminy w 2020 roku planowane są w wysokości 30 909 540,00 złotych, wydatki 31 220 208,00 złotych a deficyt budżetowy wyniesie 310 668,00 złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych. Na inwestycje zaplanowano w budżecie kwotę 2 394 980,00 złotych.

  Poza przyjęciem budżetu radni uchwalili również inny bardzo ważny dokument: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo.

  Więcej informacji w relacji wideo z obrad XIV sesji Rady Gminy Dygowo.

 • Byczy problem mieszkańców Czernina i Gminy Dygowo

  W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Czerninie odbyło się spotkanie mieszkańców miejscowości z wójtem, przewodniczącym rady oraz pełnomocnikiem inwestora, który planuje uruchomienie fermy bydła opasowego. Inwestycja ma polegać na adaptacji istniejących obiektów inwentarskich przy wjeździe do Czernina od drogi wojewódzkiej do chowu 1200 sztuk byków. W tym miejscu przed laty funkcjonowała już hodowla krów. Inwestorem jest cudzoziemiec z polskim obywatelstwem. Przedstawiciel inwestora zademonstrował prezentację planowanej hodowli i opowiadał na pytania zebranych.

  Aktualnie przeprowadzana jest procedura badająca wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi. Decyzję wyda Wójt Gminy Dygowo po otrzymaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinii i uzgodnień. Mieszkańcy Czernina jednogłośnie zadeklarowali brak poparcia dla inwestycji. Powołali się na dokument Strategia Gminy Dygowo mówiący miedzy innymi o rozwijaniu funkcji podmiejskiego obszaru osadniczego o wysokim prestiżu oraz wcześniejsze wieloletnie udręki związane z odorem funkcjonującej hodowli. Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel Stowarzyszenia "Ekologiczny Kołobrzeg", który podzielił się doświadczeniami w  wspieraniu mieszkańców powiatu w "starciu" z uciążliwymi dla środowiska inwestycjami.

  Autor zdjęć Marek Kawęcki
   

 • Chryzantemy zdobią wiele miejsc w gminie Dygowo

  Gmina Dygowo i Koło Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” z Wrzosowa  zagospodarowały kilkaset donic z chryzantemami  od lokalnych producentów, za które zapłaci im Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwiaty zdobią place , skwery, miejsca pamięci i przydrożne krzyże na ternie gminy Dygowo. Akcja wykupu chryzantem to efekt odpowiedzi rządu na straty sprzedawców i producentów , spowodowane trzydniowym zamknięciem cmentarzy (31.10, 01.11, 02.11).

 • Ciąg dalszy doświetlania dróg na terenie gminy Dygowo

  Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na terenie gminy. W ramach tego zadania zostanie zamontowanych 7 lamp w miejscowości: Czernin, Stojkowo, Dębogard, Skoczów i Gąskowo. Lokalizacja hybryd uzgodniona została z sołtysami wymienionych miejscowości. Całkowita wartość zadania wynosi 115 202 złotych , zaś dofinansowanie stanowi 50 procent  całości kosztów inwestycji.

  W latach minionych  na terenie gminy Dygowo zostały zamontowane już 22 sztuki takich lamp.

   W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk wraz z wykonawcą zadania i sołtysami przeprowadzili wizję terenową miejsc w których staną słupy oświetleniowe.

  Na zdjęciu: wizja terenowa w Stojkowie.

  hybrydy-oswietlenie-gmina-dygowo-

 • Ciężki sprzęt drogowy na Diamentowej w Dygowie. Kiedy remont drogi?

  W dniu dzisiejszym po raz kolejny wyrównano nawierzchnię szutrową gminnej ulicy Diamentowej. Równiarka drogowa równała i profilowała nawierzchnię a ośmiotonowy wał drogowy ją ustabilizował. Wygląda dobrze, ale wiadomo ,że po deszczach nierówności i dziury wrócą. Mieszkańcy Diamentowej liczą na remont z prawdziwego zdarzenia. Kiedy to nastąpi? W perspektywie najbliższych tygodni Gmina Dygowo złoży kolejny wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o dofinansowanie remontu ulicy. Rząd przeznaczy w tym roku 174 miliony złotych na budowę i remont dróg gminnych i powiatowych w województwie zachodniopomorskim. W praktyce środki są, tylko pozostaje problem czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Ostatni złożony we wrześniu 2018 roku nie zakwalifikował się do dofinasowania. Wartość kosztorysowa remontu ulicy to prawie dwa miliony złotych. Biorąc pod uwagę kwotę oraz fakt innych potrzeb inwestycyjnych na terenie gminy można powiedzieć teraz albo nigdy.

 • Cmentarze będą zamknięte trzy dni (wideo)

  Wójt Gminy Dygowo informuje o zamknięciu gminnych cmentarzy w związku z decyzją Rządu RP.

 • Co dalej ziemią i budynkami KOWR we Włościborzu?

  We Włościborzu , na terenie należącym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ,miało miejsce spotkanie wójta Grzegorz Starczyka z  dyrektorem koszalińskiego oddziału KOWR Krzysztofem Nieckarzem. Obecni byli również sołtyska Włościborza Lucyna Pokusa oraz przedstawiciel rolników w radzie powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolników Wojciech Galek.

  Tematem spotkania była przyszłość gruntów rolnych i budynków gospodarczych w miejscowości Włościbórz, które należą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Konkretnie zaś pytanie –dzierżawa czy sprzedaż, jaki podział działek w przypadku dzierżawy?
  Stanowisko Wójta Gminy Dygowo , zbieżne z oczekiwaniami rolników i w pełni akceptowane przez mieszkańców Włościborza to wydzierżawienie gruntów rolnikom, a obiekty gospodarcze przeznaczyć na działalność inną niż hodowla zwierząt lub po prostu rozebrać.
  Ponadto Wojciech Galek zaproponował aby grunty rolne, które miałyby być wydzierżawione zostały podzielone na mniejsze działki.

  Spotkanie nie przyniosło wiążących ustaleń. Rozmowy można posumować stwierdzeniem: co zrobi KOWR, zobaczymy.

 • Co raz mniej azbestu na terenie gminy Dygowo

  Gmina Dygowo zrealizowała zadanie dotyczące usuwania  azbestu z terenu gminy w roku 2019. Do projektu przystąpiło 26  właścicieli nieruchomości. Łącznie odebrano ponad 50 ton azbestu.

  Wykonawcą zadania była firma z Pruszcza (województwo kujawsko-pomorskie) a jego wartość zadania wyniosła łącznie 24.122,25 złotych.  70% kwoty pochodzi z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ,natomiast 30% to wkład własny właścicieli nieruchomości.

 • Coraz więcej światła LED-owego na terenie Gminy Dygowo

  Gmina Dygowo zrealizowała na terenie całej gminy modernizację oświetlenia na słupach żelbetowych należących do operatora ENERGA. Przestarzałe i energochłonne lampy sodowe dające światło o barwie żółtej lub pomarańczowej zostały zastąpione lampami w technologii LED. Korzyści wynikające z tej inwestycji są imponujące. Lampy LED emitują światło, które nie przekłamuje kolorów, świecą pełną mocą natychmiast po załączeniu, dają światło równomierne, a ich żywotność sięga nawet 50 tysięcy godzin. Co najważniejsze ,lampy LED zużywają dwukrotnie miej energii niż popularne dotychczas sodówki. Modernizacja oświetlenia będącego na majątku Energa Oświetlenie zakończyła się w lipcu 2023 roku.

  Jakie oszczędności dała modernizacja?

  Koszt inwestycji został rozłożony na 48 rat, co oznacza wzrost kosztów utrzymania oświetlenia o 10% rocznie przez 4 lata, po tym okresie koszt utrzymania będzie niższy o 20 - 30% rocznie w stosunku do kosztów przed modernizacją oświetlenia. Łącznie wymieniono 323 oprawy z 342 znajdujących się na majątku Energa Oświetlenie. Moc zainstalowana opraw przed modernizacją wynosiła  31,21 kW, a po modernizacji 16,37 kW. Oszczędność mocy w wyniku modernizacji wynosi 14,8 kW.

  W 2024 roku Gmina Dygowo planuje kolejną inwestycję związaną z modernizacja oświetlenia. Tym razem będą to lampy będące na majątku Gminy Dygowo umiejscowione przy drogach gminnych. Inwestycja realizowana będzie w związku z otrzymaną dotacją „Rozświetlamy Polskę” i dotyczyć będzie modernizacji 356 opraw. Moc zainstalowana opraw przed modernizacją to 28,02 kW, a  moc po modernizacji to 13,43 kW. Oszczędność mocy w wyniku modernizacji będzie wynosić 14,59 kW.

  Te liczby podkreślają znaczący postęp w efektywności energetycznej, a modernizacja oświetlenia przyczyni się do znaczącej redukcji zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenie wydatków z budżetu gminy.

 • Czar dawnej motoryzacji na wyciągnięcie ręki we Wrzosowie

  Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji w Kołobrzegu zorganizowało po raz siedemnasty Spotkanie Integracyjno-Turystyczne Pojazdów Zabytkowych. W ramach wydarzenia około 60 leciwych samochodów wzięło udział w III Rajdzie turystycznym „A może Morze”. Część trasy zawodów przebiegała przez gminę Dygowo. We Włościborzu i Wrzosowie zlokalizowane były punkty kontrolne ,w których uczestnicy rajdu musieli wykazać się wiedzą  o dawnej motoryzacji jak również znajomością innych dziedzin z epoki PRL-u, np. rozpoznać z jakiego filmu pochodzi kadr przedstawiony na zdjęciu.  Na parkingu przy kompleksie szkolnym we Wrzosowie uczestnicy imprezy skorzystali z poczęstunku , który przygotowała Gmina Dygowo.

 • Części samochodowe, agd i rtv w kontenerach mobilnych. Miarka się przebrała!

  Gmina Dygowo ,czyli tak naprawdę my wszyscy przy okazji zbiórek mobilnych jesteśmy zmuszani do płacenia rachunków za zużyte części samochodowe podrzucane do kontenerów do tego nie przeznaczonych. Szczytem tego procederu był weekend w Czerninie gdzie urzędnicy gminni musieli interweniować. Zieleń Miejska odmawia odbioru tego typu odpadów, gdyż nie ma na to umowy z gminą. Ten sam problem stanowią elementy rtv i agd. Elektrośmieci nie są ujęte w  bieżącej zbiórce mobilnej. Za wszystko będą dodatkowe rachunki dla gminy! Czy tak trudno zrozumieć niektórym osobą trudniącym się naprawą samochodów, że utylizacja części samochodowych leży w ich obowiązku? Z kolei innym ,że zużyty sprzęt agd i rtv to nie gabaryty i nie odpady budowlane. Gmina Dygowo apeluje! Kontenery mobilne nie służą do pozbywania się części samochodowych a elektroodpady zbierane są tylko w miejscach do tego wyznaczonych! Rachunki płacimy za to wszyscy!

 • Czy Dzień Pioniera Gminy Dygowo będzie ustanowiony?

  W tym roku minęło 77 lat od czasu , kiedy na Ziemię Dygowską przybyli pierwsi osadnicy. W Księdze Kontroli Ruchu Ludności znajdującej się w Archiwum Państwowym w Koszalinie pierwsze nazwiska przybywających do gminy odnotowane są przez Biuro Ewidencji Ruchu Ludności  Gminy Dżegowo pod datą 15 kwietnia 1945 r.. Jednakże dopiero od maja 1945 roku osadnictwo przybiera na sile i pojawiają się w ewidencji kolejne osoby , całe rodziny oraz repatrianci.

  Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo zainicjowało działania mające na celu ustanowienie przez Gminę Dygowo Dnia Pioniera,  będącego wyrazem  wdzięczności i pamięci o pierwszych powojennych mieszkańcach gminy, którzy podjęli przed laty trud osiedlenia na ziemi nieznanej.

  Czy potrzebny jest taki dzień w kalendarzu Gminy Dygowo? Zdaniem stowarzyszenia zdecydowanie tak. Uhonorowanie raz w roku Pionierów  Ziemi Dygowskiej to wyraz szacunku i zachowanie ich pamięci dla przyszłych pokoleń. Poza dniem pamięci  byłoby to święto Gminy Dygowo.

  Pierwsze rozmowy z wójtem Gminy Dygowo, Grzegorzem Starczykiem zaowocowały zorganizowaniem przez Gminę spotkania z grupą 19 mieszkańców gminy, którzy jako dzieci  wraz rodzicami przybyli na te ziemie w 1945 roku i kolejnych latach. Na spotkanie w Urzędzie Stanu Cywilnego mogły przybyć wraz z osobami towarzyszącymi dwie Panie – Antonina Kropielnicka i Genowefa Iwicka.

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele stowarzyszenia- Marek Kawęcki i Zbigniew Drewniak oraz pracownik wydziału promocji gminy Katarzyna Iwanejko.

  Przez godzinę Panie bardzo chętnie dzieliły się wspomnieniami z pierwszych powojennych lat życia w nowym miejscu – Bardach i Dygowie. Podkreślały wielokrotnie ,że czasy były trudne , ale ludzie byli życzliwi i otwarci na drugiego człowieka. Dziś ,jak mówiły ,to tylko każdy sobie i telefon w ręku. Pani Antonina i Genowefa bardzo ciepło opowiadały również o swojej rodzinie.

  Na pytanie wójta: czy powinno się  ustanowić dzień pamięci poświęcony Pionierom? Panie bez zastanowienia odpowiedziały tak.  Zaznaczyły przy tym, że nawet jak ich nie będzie , to taki dzień przypominać będzie młodym o korzeniach. Co do kalendarza, również wykazana została zgodność, zdecydowanie maj.

  Jak potoczy się ciąg dalszy tematu Dzień Pioniera będziemy Państwa informować na bieżąco.

  Od lewej: Antonina Kropielnicka i Genowefa Iwicka.

  Fot. Zbigniew DrewniakFotokopia ze zbioru Archiwum Państwowego w Koszalinie

 • Czy przedszkola będą otwarte w gminie Dygowo?

  W drugiej fazie odmrażania gospodarki w Polsce będzie dopuszczona możliwość otwarcia przedszkoli od 6 maja. Decyzję podejmie w odniesieniu do każdej placówki indywidualnie organ prowadzący.

  Czy na terenie gminy Dygowo będą otwarte przedszkola od 6 maja ? Na to pytanie odpowie wójt Grzegorz Starczyk.

  MEN z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących w kwestii otwarcia przedszkoli. OTWÓRZ

   

 • Dary dla Ukrainy. Na mieszkańców i firmy gminy Dygowo można liczyć

  W dniu dzisiejszym wyjechał z gminy Dygowo pierwszy transport darów dla Ukrainy. Punkty zborne we Wrzosowie i Dygowie zgromadziły dedykowane artykuły pomocowe ,dostarczone przez mieszkańców miejscowości z terenu gminy Dygowo. Firmy z Dygowa użyczyły samochody oraz pracowników do przetransportowania darów do siedziby PCK w Kołobrzegu.

  Z przy załadunku obecny był wójt Grzegorz Starczyk , który podkreślił duże zaangażowanie mieszkańców gminy na pomoc walczącej Ukrainie. Jednocześnie zaznaczył ,że wspieranie Ukrainy i uchodźców , biorąc pod uwagę rozwój sytuacji za wschodnią granicą Polski, może być długofalowe.

  Wójt podziękował firmom z Dygowa, które umożliwiły transport darów do Kołobrzegu.

  Pragnę serdecznie podziękować firmie Rasel , AG Decor oraz AS Kartons za użyczenie samochodów żebyśmy mogli  przetransportować dary do Kołobrzegu, a także za dostarczenie kartonów , w które mogliśmy je spakować.

 • Dobre tempo inwestycji Gminy Dygowo we Włościborzu

  Ściany konstrukcyjne zwieńczone betonowym wieńcem ukazały bryłę nowobudowanej świetlicy we Włościborzu.  Ekipa budowlana montowała w dniu dzisiejszym drewniane wiązary dachowe. Nowoczesne prefabrykaty, łączone ze sobą za pomocą płytki wielokolcowej stanowią podstawę konstrukcji dachowej.

  Plac budowy odwiedził Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk. Kierownik budowy zapewniła ,że parce postępują zgodnie z założeniami harmonogramu , co więcej ,lekko go wyprzedzają. Firma ze Szczecina nie wyklucza zakończenia inwestycji przed terminem.

  Budowa świetlicy we Włościborzu zostanie zrealizowana przy wsparciu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu na terenie gminy Dygowo (wnioski)

  Gmina Dygowo informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinasowanie kosztów związanych z utylizacją i demontażem azbestu.

  Wysokość Dotacji wynosi tylko 40% kosztów kwalifikowanych. Natomiast 60 % kosztów muszą pokryć właściciele nieruchomości jako wkład własny. Dotacja może zostać przyznana osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym lub spółdzielniom mieszkaniowym.

  Dofinansowanie obejmuje demontaż, odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

  Gmina Dygowo złoży wniosek do WFOŚiGW o dotacje na realizację tego zadania. Po uzyskaniu dotacji dokona wyboru wykonawcy zadania.

  Wzór wniosku dotyczącego uczestnictwa w projekcie znajduje się na dole artykułu. Dodatkowe informacje  można uzyskać, telefonicznie pod numerem 94 35 84 608 ; 94 35 486 36 oraz u sołtysów.

  Wnioski dotyczące demontażu i utylizacji azbestu należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2020 roku listownie bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  POBIERZ WNIOSEK

   

 • Dożynki 2019 w Gminie Dygowo (wideo i foto)

  Dożynki wieńczą ciężką pracę rolników od siewu po zbiór plonów. Tradycja dożynkowa w Gminie Dygowo jest pieczołowicie kultywowana. Rok rocznie, Urząd Gminy Dygowo – organizator dożynek, dba o to aby w tym dniu mogli spotkać się wszyscy mieszkańcy gminy. Tegoroczny program dożynek gminnych w Dygowie miał charakter tradycyjny. Ceremoniał dożynkowy poprzedziła Msza Św. w kościele parafialnym w Dygowie, następnie korowód dożynkowy udał się na stadion w Dygowie, gdzie starościna i starosta dożynek przekazali wójtowi bochen chleba z mąki tegorocznych zbóż. Wójt Grzegorz Starczyk , przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, sołtyski , sołtysi oraz rolnicy dzielili się chlebem z zebranymi na stadionie mieszkańcami oraz gośćmi. Starościną  i starostą Dożynek Gminnych 2019 byli: Pani Bożena Kwaśnik z Wrzosowa i Pan Piotr Miernicki z Dębogardu.

  Poza ceremoniałem dożynkowym najważniejszym wydarzeniem dożynek w Dygowie był konkurs wieńca dożynkowego oraz turniej rekreacyjny drużyn sołeckich. Wieńce dożynkowe wystawiło dziesięć sołectw. Kto wygrał konkurs i turniej dowiedzą się Państwo z obszernego materiału wideo i ponad setki fotografii.

 • Dożynki 2021 w Dygowie (foto, wideo)

  Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Gmina Dygowo zorganizowała dożynki gminne, które  odbyły się 11 września Dygowie. Uroczystości rozpoczęła Msza św. dziękczynna w intencji rolników i ich rodzin z podziękowaniem za żniwa, którą koncelebrowali proboszcz parafii Dygowo-ks. Piotr Niedźwiadek oraz proboszcz parafii Wrzosowo – ks. Kazimierz Koszykowski . Podczas mszy poświęcone zostały chleby i wieńce dożynkowe wystawione przez sołectwa: Dębogard, Dygowo, Pustary, Stojkowo i Wrzosowo. Po mszy wyruszył z kościoła na stadion przy ulicy Kolejowej korowód dożynkowy  ze starostami na czele - panią Sandrą Madejsza ze Stojkowa i panem Karolem Lesiakiem z Jażdże. Na scenie plenerowej starostowie przekazali wójtowi Grzegorzowi Starczykowi i przewodniczącemu rady gminy Jerzemu Leszczyńskiemu bochen chleba z tegorocznych zbóż. Obecni w czasie ceremoniału: Senator RP Janusz Gromek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, Starosta Powiatu Kołobrzeg Tomasz Tamborski, złożyli rolnikom życzenia.  Następnie rolnicy wraz z wójtem dzieli chlebem zebranych na stadionie mieszkańców gminy.

  W programie artystycznym wystąpili: zespoły ludowe „Dygowianie”, „Dąbrówka” z Dębogardu, „Podlotki” z Gościna oraz duet skrzypcowy Ewa i Irmina.

  Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska zorganizował wyścigi rowerowe o Puchar Wójta Gminy Dygowo  dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych. W wyścigach brały również udział dzieci z zaprzyjaźnionych klubów kolarskich z Darłowa i Nowogardu. Nad przebiegiem wyścigów czuwali Agnieszka i Jakub Braun. Nagrody zwycięzcom w poszczególnych wyścigach wręczył wójt Grzegorz Starczyk.

  Gmina Dygowo tradycyjnie zorganizowała turniej rekreacyjny sołectw. Do rywalizacji stanęły sołectwa: Bardy, Dębogard, Dygowo, Jazy, Miechęcino, Pustary i Stojkowo. Pierwsze miejsce zajęła drużyna sołectwa Dygowo, drugie miejsce przypadło ekipie ze Stojkowa , a trzecie sołectwu z Miechęcina.

  Po raz pierwszy gmina zorganizowała również konkurs dla gości: cięcie kłody drewna piłą poprzeczną typu „moja-twoja”. Zapomniana metoda cięcia drewna okazała się nie lada wyzwaniem dla rywalizujących par. Bezkonkurencyjni byli tu radni powiatowi Robert Jaruzel i Artur Wasiewski. W czasie gdy ich konkurenci walczyli z pierwszym cięciem , oni zdążyli uciąć dwa klocki i jeszcze pomogli trzymać stojak parze: marszałek Stanisław Wziątek i wicestarosta Jacek Kuś. Doskonale radziła sobie również para: nadleśniczy Robert Fijałkowski i Janusz Fijałkowski.

  W konkursie na najładniejszy wieniec wygrało sołectwo Dygowo i zdobyło nagrodę o łącznej wartości 3000 złotych. Drugie miejsce zajęło sołectwo Dębogard i otrzymało nagrodę łączną 2000 złotych, a trzecie miejsce i łącznie 1400 złotych przypadło sołectwu Wrzosowo.

  W czasie imprezy w godzinach od 14  do 18 czynny był mobilny punkt szczepień. Z udogodnienia skorzystało osiem osób.