• Zebranie sprawozdawcze OSP w Czerninie

  W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie odbyło się pierwsze w 2019 roku zebranie sprawozdawcze za rok 2018 jednostek gminy Dygowo. Zebranie otworzył i prowadził dh prezes OSP Czernin  Janusz Szpytko. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności ,sprawozdania finansowego i sprawozdania komisji rewizyjnej zarządowi OSP Czernin udzielono większością głosów  absolutorium. Na zebraniu obecny był wraz z małżonką  druh senior Ryszard Żołnierowicz – długoletni prezes OSP w Czerninie, któremu wójt Grzegorz Starczyk wręczył pamiątkowe wydawnictwo „Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Dygowo 1945-2017”. Państwową Straż Pożarną w Kołobrzegu reprezentował kpt. Krzysztof Gruchała.

 • Andrzej Wojciechowski prezesem WKS Rasel Dygowo na kolejną kadencję

  W Dygowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WKS Rasel Dygowo. Ustępujący zarząd po przedstawieniu sprawozdania z działalności otrzymał absolutorium przy jednym głosie wstrzymującym się. Obecni na zebraniu zgłosili na kolejną kadencję tylko jednego kandydata na prezesa  – Andrzeja Wojciechowskiego. W głosowaniu tajnym został on wybrany jednogłośnie. W skład nowego zarządu weszli jeszcze: Jerzy Król, Marcin Królik, Rafał Wojciechowski, Tomasz Wiśniewski .

  Prezes Andrzej Wojciechowski w nowej kadencji stawia na pracę całego zarządu i IV ligę. W chwile po zakończeniu zebrania powiedział: (…) podzielę na pewno funkcje na członków zarządu, no bo ciężko jest samemu ogarnąć wszystko – sponsorów, zawodników , przygotowanie stadionu  - żeby to wszystko  było na bardzo dobrym poziomie i żebyśmy godnie reprezentowali Gminę Dygowo. (..) moją ambicją jest aby czwarta liga była zawsze w Dygowie (…).

  Cała rozmowa z prezesem w materiale poniżej.

 • Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

  7 czerwca 2024 roku, na 3. sesji Rady Gminy Dygowo, rada po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Dygowo, Grzegorzowi Starczykowi. Następnie jednogłośnie uchwaliła udzielenie absolutorium za realizację budżetu w 2023 roku. Absolutorium jest wyrazem akceptacji Rady Gminy Dygowo w kwestii wykonania budżetu w poprzednim roku. Posiedzenie rady gminy miało miejsce w dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury.

  Wójt Grzegorz Starczyk podziękował radnym za jednogłośne absolutorium, które jest wyrazem poparcia dla działań rozwojowych gminy. Wójt zaznaczył, że dobrze oceniona działalność Gminy Dygowo to wynik wysiłku całego zespołu pracowników gminy. Podziękował osobom zarządzającym finansami, zasobami ludzkimi, inwestycjami, administracją, pomocą socjalną i kulturą oraz radnym minionej kadencji.

  RELACJA Z POSIEDZENIA 3. SESJI RADY GMINY DYGOWO

 • Jednogłośne absolutorium dla zarządu OSP w Dygowie

  2 marca 2023 roku, w świetlicy wiejskiej w Dygowie, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Przed rozpoczęciem posiedzenia dwaj nowi kandydaci na członków OSP w Dygowie złożyli ślubowanie na sztandar jednostki. Zgodnie z tradycją marcowych zebrań, druhowie zostali obdarowani kwiatkiem i upominkiem z okazji Dnia Kobiet. Była również chwila na wyróżnienie najbardziej aktywnych druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pamiątkowe dyplomy wręczyły druhny opiekunki MDP. Zarząd jednostki wręczył druhnom i druhom odznaczenia za wysługę lat.

  Następnie odbyło się planowe posiedzenie, które prowadził prezes dh Marcin Tekiel. Zarząd OSP w Dygowie przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023. Komisja rewizyjna nie miała uwag co do działalności jednostki i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowania Zarząd OSP Dygowo otrzymał jednogłośne absolutorium.

  Po przedstawieniu planu działalności na rok 2024 rozpoczęła się dyskusja na temat wyposażenia nowo wybudowanej remizy w niezbędny sprzęt. Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, zapewnił, że wsparcie jednostki będzie udzielane zgodnie z ustaleniami z zarządem. Żartobliwie dodał, że jedynego sprzętu, jakiego gmina nie zakupi, to ekspresu do kawy. Nieoczekiwanie nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno, Robert Fijałkowski, zadeklarował, że jego instytucja ufunduje strażakom ekspres do kawy z okazji otwarcia strażnicy, co wywołało entuzjazm zebranych.

  Gdy głos zabrała Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wyraziła zamiar przekonania marszałka do ufundowania równie atrakcyjnego sprzętu. Prezes żartobliwie dodał, że mile widziany jest sprzęt audiowizualny. Atmosfera zebrania nabrała charakteru wzajemnych uprzejmości i uśmiechów.

  Po udzieleniu absolutorium zarządowi, gratulacje i podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej społeczności złożyli: wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy dh Jerzy Leszczyński, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP st. kpt Krzysztof Azierski, Anna Bańkowska – członek zarządu województwa i sołtys Dygowa dh Wojciech Galek.

 • Nowe rozdanie, WKS Rasel Dygowo ma nowy zarząd

  30 czerwca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dygowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków WKS Rasel Dygowo. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy i zwołane zostało na pół roku przed upływem kadencji obecnego zarządu z inicjatywy prezesa klubu Andrzeja Wojciechowskiego. Powodem zwołania zebrania była decyzja prezesa o ustąpieniu  ze stanowiska, konkretnie prezes przedstawił to na wstępie tak: po prostu nie daję rady , to jest zdrowie , czasowo , nie wyrabiam się jako prezes klubu ,a nie chciałbym robić czegoś nie na sto procent (…) był mój błąd , nie podzieliłem tej pracy.W praktyce zarząd realizował zadania osobą prezesa i skarbnika, a to w przypadku takiej organizacji to za mało.

  Prezes Wojciechowski jeszcze przed rozpoczęciem zebrania sygnalizował ,że ustępuje z funkcji oraz że były prowadzone rozmowy z przedstawicielami KS Perła Gmina Dygowo na tematy dotyczące wizji przyszłości WKS Rasel. Taka zapowiedź była zwiastunem wyboru nowego prezesa. Stało się jednak inaczej. Po zapoznaniu się z raportem komisji rewizyjnej dotyczącej finansów klubu Andrzej Wojciechowski otrzymał  absolutorium. W kolejnym puncie porządku obrad było przedstawienie kandydatów na nowego prezesa klubu Pierwszy zaproponowany na tę funkcję Sebastian Iwicki , nie zgodził się na kandydować, jeszcze nie teraz ,jak zaznaczył. W tej sytuacji zaproponowano kandydaturę Andrzeja Wojciechowskiego, który zgodził się ponownie objąć funkcję prezesa, co potwierdziło tajne głosowanie ( wydano 31 kart , 29 osób było za, 1 wstrzymała się,  1 była przeciw).

  Po wyborze prezes Wojciechowski powiedział między innymi.

  Dziękuję za zaufanie i myślę że (…)wybierzemy porządny zarząd ,że będziemy silnym klubem w tej czwartej lidze i będziemy się rozwijać ,bo jak już mówiłem na wstępie zgłosiliśmy już zespół rezerw od tego sezonu w B klasie. (…) chciałbym żeby w tym zespole grała nasza ta młodzież z terenu Gminy Dygowo. (…) Bardzo nalegałem aby Sebastian Iwicki był prezesem. Nie spodziewałem się ,że nie podejmie gdzieś tam tej rękawicy. Ma potężną firmę ,ma swoje obowiązki ,ale liczę na to ,że ten zarząd ,który zaraz podamy kandydatury ,tam jest to 5 do 7 osób ,że w tym zarządzie Sebastian się na pewno znajdzie i będziemy prężnie działać.

  Następnie w głosowaniu jawnym wybrano następujące osoby do zarządu: Sebastian Iwicki (31 głosów), Łukasz Wiśniewski (29) , Grzegorz Czapka(30), Mikołaj Duwe (29), Maciej Czapka (29).

  Do komisji rewizyjnej wybrano: Robert Jakubow, Jerzy Król, Marcin Królik.

  W wolnych wnioskach głos zabrał wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, który był zaproszony na zebranie.

  Wójt powiedział między innymi.

  Z okazji ,że jestem dzisiaj u Państwa na spotkaniu chciałbym bardzo serdecznie państwu podziękować za to co robicie na co dzień ,mam na myśli zarówno piłkarzy ,którzy na co dzień na boiskach IV Ligi zgodnie reprezentują klub ,ale i gminę Dygowo oraz wszystkim działaczom ,którzy na co dzień pracują w tym klubie ,szkołą młodzież i starsze osoby także za to serdecznie dziękuję. Natomiast do na wstępie tego dzisiejszego spotkania padły różne argumenty jak się od teraz przynajmniej do tych które dotyczą mojej osoby w jakiejś niewielki sposób przynajmniej się odnieść. Zacznę może od tego co zawsze budzi największe emocje ,czyli dotacja którą klub otrzymuje co roku. (…) W tym roku i tu odniosę się do słów pana prezesa ,rzeczywiście jest taka sytuacja ,że te podpisaliśmy umowę na 100 000  ,ale pan prezes  tego nie dodał ,a ja myślę ,że to jest istotna kwestia ,że mieliśmy taką dżentelmeńską umowę ,że jak gmina otrzyma tą rekompensatę za utracone nasze dochody to ta kwota ulegnie zwiększeniu. To jest o tyle ważne że chciałbym żebyście też państwo wiedzieli o tym że Wójt nie może podpisywać większych zobowiązań niż ma zabezpieczone na to środki. Na dzień 1 stycznia mogliśmy tylko taką umowę podpisać. Ja nie wycofuje się z tego ,że jak tylko ta dotacja wpłynie na konto Gminy będziemy rozmawiać ,aby dotację dla klubu zwiększyć.

  Miałbym taką prośbę do państwa ,tu myślę że do władz przede wszystkim chyba tak się troszeczkę gdzieś przyjęło ,że ta Gmina to jest taki trochę chłopiec do bicia ,że cokolwiek się złego dzieje to przez gminę ,a to słabe wyniki to wina Gminy ,a  to  ci radni tacy źli. (…) Ale dlaczego ja o tym mówię?  Dlatego Szanowni Państwo ,że wy musicie ,to jest tylko moje zdanie i zrobicie z tym co chcecie ,ale budować troszeczkę inne wizerunek waszego klubu, wizerunek waszego klubu na zewnątrz.

 • Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady XVII Sesji Rady Gminy Dygowo. W czasie posiedzenia między innymi wójt Grzegorz Starczyk przedstawiał raport o stanie Gminy Dygowo za 2019 rok. Po zapoznaniu się z raportem radni głosowali jednogłośnie za wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo.

  Następnie wójt przedstawił sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok. Radni ,po wysłuchaniu oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 • Ślubowanie najmłodszych druhów OSP w Dygowie

  4 marca 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Przed rozpoczęciem posiedzenia najmłodsi członkowie OSP Dygowo z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dwóch dorosłych członków –czynny i wspierający złożyli ślubowanie na sztandar jednostki. Następnie wiceprezes Oddziału Wojewódzkigo ZOSP RP w Kołobrzegu – dh  Mirosław Zalewski oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu st. kpt. Krzysztof Azierski wręczyli medale i odznaczenia. Gratulacje wyróżnionym członkom OSP Dygowo złożył wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk i  prezes OSP Dygowo dh Marcin Tekiel.

  Tradycją marcowych zebrań w jednostce OSP w Dygowie jest obdarowywanie kwiatkiem i upominkiem druhen i druhów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. Tak też było i tym razem, najpierw druhowie druhnom wręczyli kwiatek i upominek , następnie druhny wręczyły druhom upominek.

  Następnie odbyło się planowe posiedzenie na którym zarząd OSP Dygowo przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe za rok 2022. Komisja rewizyjna nie wniosła uwag co do działalności jednostki i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowania Zarząd OSP Dygowo za okres sprawozdawczy otrzymał jednogłośne absolutorium.

  Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

  Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Jarosław Winiarski, dh Wojciech Różycki.

  Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Jerzy Dymecki ,dh Łukasz Łomański, dh Szymon Skiba, dh Marcin Dziuba, dh Marcin Andrusieczko, dh Krzysztof Gruchała oraz dh Antoni Lipiński, który aktualnie może pochwalić się najdłuższym stażem członkowskim tj. 55 lat w szeregach OSP Dygowo.

  Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Krzysztof Wołodkowicz , dh Dariusz Kołodziej.

 • VIII sesja Rady Gminy Dygowo: Raport o stanie Gminy 2018 i absolutorium dla wójta

  Raport zawiera 11 rozdziałów stanowiących kompendium wiedzy o Gminie Dygowo i jej funkcjonowaniu w 2018 roku.

  W dniu dzisiejszym odbyła się VIII sesja Rady Gminy Dygowo. Po raz pierwszy w historii Wójt Gminy Dygowo przedW dniu dzisiejszym odbyła się VIII sesja Rady Gminy Dygowo. Po raz pierwszy w historii Wójt Gminy Dygowo przedstawił mieszkańcom i radnym Raport o stanie Gminy  2018 w roku. Dokument ten wójt zobligowany jest przygotować w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o samorządzie gminnym, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.. Drugim ważnym dokumentem przedłożonym radnym było sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 roku. Radni po zapoznaniu się z jego treścią merytoryczną  jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi Gminy Dygowo absolutorium.stawił mieszkańcom i radnym Raport o stanie Gminy  2018 w roku. Dokument ten wójt zobligowany jest przygotować w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o samorządzie gminnym, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.. Drugim ważnym dokumentem przedłożonym radnym było sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 roku. Radni po zapoznaniu się z jego treścią merytoryczną  jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi Gminy Dygowo absolutorium.

 • Wójt Gminy Dygowo z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

  Najważniejszym wydarzeniem  32. Sesji Rady Gminy Dygowo było głosowanie nad projektami uchwał dotyczącymi udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo. Przed głosowaniem wójt Grzegorz Starczyk przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2021 rok. Następnie 15 radnych zagłosowało jednogłośnie za wotum zaufania wyrażając tym aprobatę bieżącej działalności wójta. W kolejnym głosowaniu radni również jednogłośnie udzielili Wójtowi gminy Dygowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy.

  Uchwalony przez Radę Gminy Dygowo budżet na rok 2021, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 30 721 208,63 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 35 727 821,28 zł. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 777,90  zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły  6 719,50 zł.

  Wójt Grzegorz Starczyk podziękował radnym za zaufanie i zaznaczył ,że sukces jakim jest otrzymane absolutorium to wysiłek wielu osób pracujących w strukturach Urzędu Gminy Dygowo.

 • Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

  2 czerwca 2023 roku, podczas 42  sesji Rada Gminy Dygowo po zapoznaniu się raportem o stanie gminy udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Dygowo, Grzegorzowi Starczykowi , następnie jednogłośnie uchwaliła udzielenie absolutorium za realizację budżetu w 2022 roku. Absolutorium jest wyrazem akceptacji Rady Gminy Dygowo w kwestii wykonania budżetu w poprzednim roku. Posiedzenie rady gminy miało miejsce w dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury. W obradach brało udział 13 z 15 radnych.

  Wójt Grzegorz Starczyk podziękował radnym za jednogłośne absolutorium, które jest wyrazem poparcia działań rozwojowych  gminy. Wójt zaznaczył ,że dobrze oceniona działalność Gminy Dygowo to wysiłek całego zespołu pracowników gminy. Podziękował osobom  ,które zarządzają finansami , zasobami ludzkimi, inwestycjami, administracją, pomocą socjalną i kulturą.

  Porządek obrad 42 sesji Rady Gminy Dygowo:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

  5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dygowo za 2022 rok i debata nad raportem.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo,

  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok,

  3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,

  4) zmiany uchwały Nr XLI/342/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 2023 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustronie Morskie,

  5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu,

  6) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego,

  7) udzielenia pomocy rzeczowej dla  Województwa Zachodniopomorskiego,

  8) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

  9) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”,

  10) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

  11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne),

  12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  13) zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  14) zmiany uchwały Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych,

  15) zmiany uchwały Nr XXI/174/21 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych,

  16) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • Zebranie sprawozdawcze OSP Stojkowo. Jednostka z potencjałem

  Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stojkowa obyło się w Dygowie. Kolejne zebranie będzie już zorganizowane w nowobudowanej  remizie i świetlicy w Stojkowie, która ukończona będzie we wrześniu tego roku. Przybyłych na spotkanie członków jednostki oraz gości przywitał prezes OSP Stojkowo  Marcin Górniak. Z okazji Dnia Kobiet złożył druhnom życzenia a druhowie wręczyli kwiaty. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności i finansowego za rok 2018  oraz sprawozdania komisji rewizyjnej ,zarządowi OSP Czernin udzielono jednogłośnie  absolutorium. Zebrani zaakceptowali również plan działania na rok 2019. Obecni za zebraniu byli: przedstawiciele Gminy Dygowo - wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, radny Zbigniew Zawadzki, członek Zarządu Wojewódzkiego OSP Województwa Zachodniopomorskiego Jerzy Bartnik, przedstawiciele zarządu gminnego OSP – Marcin Tekiel i Wojciech Różycki oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzeg  st. kpt. mgr Marek Huszla. Goście zabierając głos akcentowali fakt ,że jednostka ze Stojkowa ma wyjątkowe zaplecze w postaci młodzieży. Jest to potencjał którego może pozazdrościć wiele jednostek w powiecie i kraju. Druh Jerzy Bartnik podkreślił ,że jednostki OSP nawet jeśli mają najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt  nie są w stanie funkcjonować w pełni bez zasobów ludzkich zasilanych z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  W tym aspekcie OSP Stojkowo może patrzeć w przyszłość optymistycznie, zwłaszcza ,że wspomniana nowa remiza i świetlica będą zapleczem utrzymania i rozwijania jednostki.