• Gmina Dygowo rozpoczyna budowę świetlicy i remont drogi w Miechęcinie

  Wójt Gminy Dygowo podpisał z wykonawcami umowy na realizację dwóch inwestycji w miejscowości Miechęcino. 15 grudnia 2023 roku podpisano umowę na realizację remontu drogi gminnej nr 887626Z z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EKO-TRANS. Wartość inwestycji to kwota 275.244,70 zł brutto, a termin wykonania 90 dni od podpisania umowy tj. do 14 marca 2024 roku. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  50 procent całości inwestycji.

   19 grudnia 2023 roku podpisana została umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miechęcinie. Wykonawcą zadania jest firma MEDIA TECHNIK z Kołobrzegu. Termin wykonania inwestycji to 14 września 2024 roku (270 dni od dnia podpisania umowy). Wartość inwestycji to kwota 1.432.732,50 zł brutto. Jest to ostatnia świetlica z zaplanowanych do budowy w gminie Dygowo. Inwestycja dofinansowana jest  w całości ze  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”,   oraz z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Dygowo ponosi tylko koszty zwiazane z nadzorem inwestycji.

   

 • Granty sołeckie dla Bardów i Miechęcina oraz dofinansowanie dla Grota Dygowo

  W dniu 28 lipca w Urzędzie Gminy Dygowo podpisane zostały umowy dotacji – granty sołeckie w kwocie 15.000 zł dla sołectwa Bardy i Miechęcino. Wójt gminy Dygowo – Grzegorz Strczyk wraz z sołtyską  Bardów -Anną Andrzejewską  i sołtysem Miechęcina Łukaszem Putonem , podpisali te dokumenty z członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego- Stanisławem Wziątkiem. Obydwa sołectwa zgłosiły  budowę siłowni zewnętrznych.

  Również Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Dygowo , reprezentowany przez prezesa zarządu Władysława Zalewskiego ,podpisał umowę o dofinansowanie budowy placu zabaw w miejscowości Wrzosowo w pobliżu kompleksu sportowego przy szkole podstawowej. Dofinansowanie w kwocie 40.000 zł  będzie pochodzić ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

  Przy podpisaniu umów obecny był wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego – Jacek Kuś.

 • Inwestycje gminne z góry

  Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie i sali gimnastycznej w Czerninie postępuje.

 • Miechęcino z lotu ptaka

  Miechęcino, położone nad malowniczą Parsętą w gminie Dygowo, emanuje urodą przyrody i spokojem wiejskiego krajobrazu. To miejsce, które zachwyca swoim urokiem o każdej porze roku. Od południa otoczone rozległymi łąkami, które wiosną rozkwitają, tworząc malownicze rozlewiska między meandrującą rzeką. Natomiast od północy, wznoszą się łagodne wniesienia, na których rozpościerają się pola uprawne.

  W sercu tej urokliwej miejscowości powstaje obiekt o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców - świetlica. Jej budowa potrwa do września bieżącego roku. Świetlica stanowi ważny punkt dla społeczności lokalnej, będzie miejscem spotkań, integracji oraz kulturalnych i społecznych wydarzeń, dodając jeszcze więcej życia i atmosfery temu już tak urokliwemu zakątkowi.

   

 • Miechęcino. Pomost do wodowania i podejmowania z wody kajaków już jest

  W Miechęcinie trwa budowa kompleksu przystani kajakowej.  Wykonawca posadowił pomost do wodowania oraz wyciągania z wody małych jednostek pływających. Po obu stronach slipu posadowiono schody ułatwiające dostanie się na brzeg oraz czynności wodowania i w podejmowania z wody kajaków.

  „Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych”

  miechecino-przystan-kajakowa-

  miechecino-przystan-kajakowa-

 • Nowe siłownie plenerowe w gminie Dygowo

  Na placach zabaw w Bardach i Miechęcinie zainstalowano sprzęt do ćwiczeń fitness na świeżym. Projekt zrealizowano w ramach dotacji  ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022”. Gmina Dygowo otrzymała  po  15.000 zł na realizację projektu pn. „Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej” w miejscowości Bardy oraz Miechęcino.

   

 • Przystań kajakowa w Miechęcinie atrakcją nie tylko dla kajakarzy (PODCAST)

  Nad brzegiem Parsęty w Miechęcinie oddana została do użytkowania przystań kajakowa wraz infrastrukturą towarzyszącą. Na terenie kompleksu znajduje się pomost  do wodowania kajaków oraz garaże  umożliwiające przechowywanie przyczepki na kajaki i do 20 kajaków. Ponadto powstały elementy małej architektury, wiaty, ławostoły, stanowiska grillowe oraz plac zabaw dla dzieci.

  Utrzymanie przystani w należytym stanie to klucz do nazywania tego miejsca atrakcją turystyczną.  Samo położenie w obszarze Natura 2000  nie wystarczy. Utrzymanie czystości i konserwacja to podstawowe zadania odpowiedzialnych za obiekt instytucji.

  O przyszłości przystani rozmawiałem z wójtem Gminy Dygowo Grzegorzem Starczykiem w pierwszym podkaście Gminne Gadanie , który inicjuje obecność tej formy przekazu informacji w portalu GminaDygowo.pl

  Zobacz również:

  Artykuł 26 marzec 2021 r. Ruszyła budowa przystani kajakowej nad Parsętą

   

 • Przystań kajakowa w Miechęcinie. 85 procent dofinansowania inwestycji!

  Budowa przystani kajakowej w Miechęcinie to inwestycja dzięki której powstanie infrastruktura rekreacyjno – wypoczynkowa ogólnodostępna, służąca społeczności lokalnej i turystom. Projekt zakłada budowę elementów małej architektury na powierzchni 1840 metrów kwadratowych i pozostawienie możliwe naturalnego charakteru miejsca.

  Szczegóły dotyczące inwestycji przedstawia w materiale wideo Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

  „Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych”

 • Ruszyła budowa przystani kajakowej nad Parsętą

  W Miechęcinie oddalonym o około 2,5 km od Dygowa rozpoczęła się budowa przystani kajakowej.  Obiekt umiejscowiono na prawym brzegu rzeki Parsęty powyżej miejsca w którym wpływa do niej strumień Olszynka.

  Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty jak również promocja aktywnego wypoczynku i rozwój turystyki kajakarskiej.

  W ramach strefy sportowo-rekreacyjnej na przystani powstaje infrastruktura pod kajakarstwo turystyczne tj. umocnienia brzegu umożliwiające wodowanie kajaków i innych jednostek pływających oraz garaże  umożliwiające przechowywanie przyczepki na kajaki i 20 kajaków.

  Ponadto a terenie przystani powstaną elementy małej architektury, wiaty, ławostoły, stanowiska grillowe oraz plac zabaw dla dzieci.

  „Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych”

 • Sołectwo w Miechęcinie ma nowego sołtysa

  14 czerwca o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Bardach odbyło się drugie tego dnia zebranie sołeckie. Mieszkańcy Miechęcina, nie mający jeszcze własnej świetlicy, korzystali z gościnności sąsiedniego sołectwa. Było to ostatnie wyjazdowe zebranie mieszkańców Miechęcina, ponieważ w październiku planowane jest oddanie do użytku nowo wybudowanej świetlicy w centrum miejscowości.

  Ten fakt będzie pierwszym ogromnym wyzwaniem dla nowo wybranego sołtysa, Rafała Kisiela. Nowy sołtys Miechęcina, wraz z radą sołecką w składzie: Anna Lesiak, Sylwia Lesiak i Beata Kisiel, staną przed poważnym sprawdzianem związanym z uruchomieniem nowej świetlicy, na którą społeczność sołecka czekała wiele lat.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Bożeny Czerniewskiej. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

  Zebranie sołectwa Miechęcino było dziesiątym spotkaniem w pierwszym tygodniu zebrań w gminie Dygowo, z planowanych łącznie siedemnastu.

 • W Miechęcinie powstanie przystań kajakowa

  Gmina Dygowo podpisała porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. W ramach projektu w Miechęcinie powstanie przystań kajakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Mapa źródło: Google Earth

  Porozumienie zawarte jest pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a Miastem Białogard, Miastem Kołobrzeg, Gminą Borne Sulinowo, Gminą Karlino, Gminą Białogard, Gmina Dygowo, Gminą Szczeciniek. Liderem przedsięwzięcia jest Związek a gminy Partnerem. Na podstawie umowy gmina zrealizuje inwestycję w zdecydowanej większości ze środków funduszy europejskich. Dofinansowanie jest poziomie 90%. Planowany koszt inwestycji wynosi około 500 tysięcy złotych. Realizacja w 2021 roku.

  Program funkcjonalno- użytkowy przystani kajakowej w Miechęcinie przewiduje:

  - przygotowanie terenu pod realizację- wycinka drzew i krzewów

  - robót ziemnych w zakresie niwelacji terenu

  - umocnienie brzegu w miejscu umożliwiającym wodowanie kajaków i innych małych jednostek pływających

  - elementów małej architektury: wiat – 3 szt. wraz z wyposażeniem, ławostołów - 3 szt., witaczy, 2 stanowiska grillowe, elementy placu zabaw

  - wykonanie i montaż garaży

  Poniżej fragment planszy zagospodarowania terenu w Miechęcinie wykonanej przez pracownię Piotr Baliński PROJEKT.

   

  10 maja w Karlinie na przystani kajakowej Wodnik podpisano umowę dotyczącą  dofinansowania tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

  - na Parsęcie (w miejscowościach Tychówko, Białogard, Karlino i Miechęcino, Byszyno i Kołobrzeg),

  - na Piławie (wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe i jedna przenoska dla kajaków)

  - Pętli Szczecineckiej (na jeziorze Wielimie i Wierzchowo).

  Całkowita wartość projektu wynosi  5 569 702,92 złotych a dofinansowanie 4 734 247,48 złotych. Projekt realizowany będzie w okresie maj 2019 – grudzień 2021.

 • Zebranie mieszkańców Miechęcina

  Mieszkańcy Miechęcina spotkali się na zebraniu wiejskim w świetlicy w Bardach. Na najbliższe cztery lata wybrano radę sołecką w składzie: Wojciech Połczyński , Andrzej Lesiak i Marcin Januszewski. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, Wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych. Główny postulat mieszkańców Miechęcina to budowa świetlicy.