Image

 

 

 

 

 

 • „Razem dla DPS". Wsparcie dla DPS w Piotrowicach

  Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach ,otrzymał wsparcie finansowe do walki z epidemią COVID-19, w ramach projektu grantowego Urzędu Marszałkowskiego „RAZEM dla DPS”. Na dziedzińcu DPS-u w Piotrowicach umowę podpisali: Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego , Antoni Bernatowicz - prezes Stowarzyszenia SNIOR , jednocześnie dyrektor DPS Piotrowice oraz skarbnik stowarzyszenia Monika Zielińska.

  Wysokość grantu to kwota 85 550 złotych.

  dps-piotrowice

  dps-piotrowice

  dps-piotrowice

 • 10. Bal Seniorów z Gminy Dygowo

  Już dziesiąty raz Gmina Dygowo- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’, zorganizowały Bal Seniora. Inicjatywa zapoczątkowana w 2010 roku przez prezesa stowarzyszenia „Senior” Antoniego Bernatowicza  i ówczesnego wójta Gminy Dygowo Marka Zawadzkiego ma się bardzo dobrze i cieszy nie słabnącym zainteresowaniem. Zapisy na to wydarzenie rozpoczynają się i kończą  się w dniu , w którym się rozpoczęły.

  Formuła tej imprezy została od ubiegłego roku wzbogacona o grupowy taniec seniorów. W 2018 roku bal rozpoczął polonez a w tym roku walc. Walca, króla tańców salonowych , mimo ogromnej tremy dziewięć par seniorów na czele których stał wójt Grzegorz Starczyk i kierowniczka GOPS-u Wioleta Dzwolak,  wykonano z wielką atencją i gracją jednocześnie.  O przygotowanie choreograficzne zadbał w tym roku Zbigniew Kozak.

  Zapraszam do obejrzenia fotogalerii  jak również materiału wideo gdyż materiał wzajemnie się uzupełnia.

 • Bal Seniora 2022 – Gmina Dygowo

  Seniorzy z gminy Dygowo bawili się na dziesiątym już  Balu Seniora, którego organizatorem jest Gmina Dygowo oraz stowarzyszenie Senior z Piotrowic. Tym razem bal odbył się w hotelu Ikar Plaza w Kołobrzegu.

  Gości przywitali: Grzegorz Starczyk -wójt Gminy Dygowo, Jerzy Leszczyński -przewodniczący Rady Gminy Dygowo, Antoni Bernatowicz- prezes stowarzyszenia Senior i Wioleta Dzwolak- kierownik GOPS w Dygowie.

  Niespodzianką wieczoru był występ wokalny seniorek i seniorów z klubu gminnego „Sercem Młodzi” pod kierownictwem artystycznym Danuty Kozak.

 • Były podziękowania i łzy wzruszenia. Zmiany w zarządzie stowarzyszenia „Senior”

  W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior”. Zarząd organizacji przedstawił roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i  na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium.

  Następnie odbyły się wybory uzupełniające skład zarządu w miejsce zmarłego Zdzisława Sobańskiego i rezygnujących z działalności stowarzyszeniowej  Małgorzaty Borowskiej i Tadeusza Lewandowskiego. Prezes Antoni Bernatowicz i skarbnik Monika Zielińska podziękowali Pani Małgorzacie i Panu Tadeuszowi za prawie piętnaście lat działalności na rzecz Stowarzyszenia Senior. Była to chwila , kiedy łzy wzruszenia powiedziały więcej niż jakiekolwiek słowa.

  W głosowaniu tajnym do zarządu wybrano: Roberta Jaruzela, Martę Minkiewicz i Dariusza Wojciechowskiego. Następnie zarząd stowarzyszenia „Senior” ukonstytuował się następująco:

  Antoni Bernatowicz                Prezes

  Robert Jaruzel                        Wiceprezes

  Marta Minkiewicz                   Sekretarz

  Monika Zielińska                   Skarbnik

  Dariusz Wojciechowski        Członek Zarządu

   

 • Ćwiczenia pożarowe w DPS Piotrowice

  W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach zostały przeprowadzone ćwiczenia na wypadek pożaru. Sprawdzano organizację oraz warunki ewakuacji podopiecznych z obiektu. Scenariusz ćwiczeń zakładał zagrożenie pożarowe na drugim piętrze i personel dyżurujący składający się z trzech pracowników. Podopieczni zostali ewakuowani w ciągu sześć i pół minuty do wyznaczonej strefy bezpieczeństwa. Ewakuacja według obserwatora przebiegła prawidłowo i w sposób uporządkowany.

  Obserwatorem ćwiczeń byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. DPS ma obowiązek przeprowadzać ćwiczenia pożarowe co dwa lata.

 • Dary od CoffeeDesk trafiły do DPS Piotrowice

  Łukasz Wichłacz oraz Marcin i Jacek Gardzielik właściciele CofeeDesk z Kołobrzegu obdarowali Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach kawą, herbatą i słodyczami oraz akcesoriami do parzenia kawy. Czas na kawę i herbatę dla pensjonariuszy domu pomocy to chwila przyjemności ,której oddają się dwa razy codziennie. Kilkanaście paczek  przysmaków umili mieszkańcom DPS-u zbliżające się święta i wystarczy jeszcze na kilka tygodni.

 • DPS w Piotrowicach otrzymał maseczki i termometry


  Anna Bańkowska- Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przekazała podopiecznym i pracownikom  Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach maseczki i termometry. To pierwsza część środków ochrony osobistej, jakie trafią do podopiecznych, wolontariuszy oraz pracowników instytucji pomocy społecznej województwie zachodniopomorskim.

  dps-piotrowice-

 • Dzień Pracownika Socjalnego w Piotrowicach

  W świetlicy w Piotrowicach pracownicy miejscowego  Domu Pomocy Społecznej świętowali  Dzień Pracownika Socjalnego. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior” zarządzające domem ,ma 44 podopiecznych, którymi opiekuje się 26 pracowników. Prezes stowarzyszenia Antoni Bernatowicz podziękował wszystkim pracownikom placówki za ich trud i zaangażowanie. Podkreślił ,że stanowią zespół dzięki któremu dom funkcjonuje prawidłowo.

  Wśród gości byli między innymi: starosta Tomasz Tamborski i wiceprzewodnicząca rady powiatu Agnieszka Bany i wójt Grzegorz Starczyk. Poniżej relacja wideo z oficjalnej części uroczystości.

 • Jubileusz Stowarzyszenia Senior i DPS w Piotrowicach

  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’  istnieje już 25 lat , a prowadzony przez tę organizację Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach funkcjonuje od 15 lat. Z okazji tych jubileuszy stowarzyszenie zorganizowało we Wrzosowie uroczyste spotkanie ,na które zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, organizacji , które wspierają Seniora i DPS oraz pracownicy i członkowie stowarzyszenia.

  Uroczystość odbyła się we Wrzosowie. W kościele parafialnym ks. Grzegorz Jagodziński  odprawił Mszę św. w intencji Stowarzyszenia i Domu Pomocy Społecznej. Przyjęcie przygotowano w świetlicy wiejskiej. Spotkanie prowadzili:  Anna Paszkowska- terapeutka Domu Pomocy Społecznej oraz Dariusz Wojciechowski- członek zarządu Stowarzyszenia Senior.

  Na początku uroczystości  zaprezentowany został  film , w którym przedstawiono historię , osiągnięcia stowarzyszenia  oraz działalność placówki  opiekuńczej w Piotrowicach.

  Po projekcji ,goście składali życzenia i wręczali upominki na ręce prezesa stowarzyszenia Senior Antoniego Bernatowicza oraz wiceprezesa i dyrektora DPS Piotrowice Roberta Jaruzela.

  Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniły wokale Jaśminy Wenty, uczennicy Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.

  Spotkanie był również okazją do wręczenia Małgorzacie Rzepce-Klincewicz i Tadeuszowi Lewandowskiemu Srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał te odznaczenia w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego.

  Na zakończenie uroczystości na salę wjechał tort okolicznościowy , który po społu pierwszy kawałek ukroili Antoni Bernatowicz i Robert Jaruzel.

  Wśród zaproszonych gości byli:

  Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

  Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

  Tomasz Tamborski - Starosta Powiatu Kołobrzeg

  Artur Wasiewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg

  Grzegorz  Starczyk – Wójt Gminy Dygowo

  Jerzy Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

  Wioleta Dzwolak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie

  Edyta Pospychała - Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej w Szczecinie

  Iwona Żukiert - Prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych w Szczecinie

  Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska -Dyrektor Zespołu Szkół im H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

  Helena Rudzis-Gruchała –Dyrektor  SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu , Klub Rotary

  Anna Grażyna Sztark - była Senator Rzeczypospolitej Polskiej

  Krystyna Gawlik - Przewodnicząca Stowarzyszenia Klubu Pioniera z Kołobrzegu,

  Małgorzata Rzepka-Klincewicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu

  Ks. Grzegorz Jagodziński – proboszcz parafii Wrzosowo

  Adam Wierzbowski -darczyńca od początku działalności Domu Pomocy Społecznej

  Tadeusz Lewandowski – właściciel  firmy ,,Rasel” z Dygowa, darczyńca , długoletni członek zarządu stowarzyszenia

  Mirosława Raczkowska-Sobańska - małżonka Świętej Pamięci Zdzisława Sobańskiego, który przez wiele lat był darczyńcą i wiceprezesem stowarzyszenia

 • Nowy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach

  Antoni Bernatowicz zrezygnował ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach.  O decyzji zadecydowały względy zdrowotne. 28 lat pracy etatowej ,najpierw we Włościborzu przez 14 lat , a następnie w Piotrowicach , zamknęły niezwykle bogaty w osiągnięcia na płaszczyźnie pomocy społecznej etap. Z dniem 1 września 2021 roku stery prowadzenia placówki pan Antoni przekazał Robertowi Jaruzelowi.

  W dniu dzisiejszym gratulacje nowemu dyrektorowi złożyła dyrektor DPS-u we Włościborzu Małgorzata  Rzepka.

  DPS w Piotrowicach prowadzi samodzielnie na zasadach non profit  Stowarzyszenie „Senior”. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie , która nie działa na zlecenie samorządu. Prezesem stowarzyszenia jest Antoni Bernatowicz.

 • Piknik Kopernikański w Piotrowicach

  Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach usytuowany jest kamień z tablicą upamiętniającą  pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika (19.02.1473 r.). Tablicę odsłonięto w 1973 roku na terenie ówczesnej szkoły podstawowej. Rok 1973 był ogłoszony przez UNESCO Rokiem Kopernikańskim.  

  To wydarzenie miało miejsce 50 lat wstecz, a w tym roku z okazji 550-tej rocznicy obchodzimy Rok Mikołaja Kopernika ustanowiony przez Senat RP.

  Zarząd stowarzyszenia „Senior” i DPS Piotrowice zorganizował  na przydomowym placu i terenie zielonym Piknik Kopernikański. W wydarzeniu brali udział podopieczni ośrodka oraz goście.  Wśród gości byli uczniowie szkoły podstawowej z Dygowa i panie z chóru „Pionier” z Kołobrzegu, którzy wystąpili przed publicznością. Siódmoklasiści  wystawili przedstawienie związane z wielkim astronomem, który Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Uczestnicy pikniku brali udział w integracyjnych konkurencjach zręcznościowych i siłowych oraz wspólnym śpiewaniu hitów biesiadnych i muzyki rozrywkowej.

 • Przekazanie sterów Stowarzyszenia Senior

  Antoni Bernatowicz przez blisko 26 lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "Senior". Jego związek z gminą Dygowo trwał 35 lat, podczas których był nauczycielem, samorządowcem oraz aktywnym działaczem na rzecz opieki społecznej. Jego pasja i determinacja pozwoliły mu, mimo licznych trudności, stworzyć trwałe dzieło służące pomocy drugiemu człowiekowi. Stowarzyszenie Senior obecnie zarządza Domem Pomocy Społecznej w Piotrowicach, będącym miejscem ich działalności. Ośrodek ten, cieszący się uznaniem w całej Polsce, był bezpośrednio kierowany przez pana Antoniego przez wiele lat. Trzy lata temu obowiązki dyrektora przejął Robert Jaruzel, który teraz na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został nowym prezesem Stowarzyszenia Senior. Była to jedyna kandydatura zgłoszona przez pana Antoniego.

  Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd, w skład którego weszli: wiceprezes Dariusz Wojciechowski, sekretarz Marta Minkiewicz, skarbnik Ewa Rymaszewska oraz członek zarządu Halina Gławdzin. Pierwsza uchwała nowego zarządu przyznała Antoniemu Bernatowiczowi tytuł honorowego prezesa Stowarzyszenia Senior.

  Tytuł zaproponowała Krystyna Gawlik ustępująca przewodnicząca komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

  W tym wydarzeniu uczestniczyli również goście, takie jak wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, oraz kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, Wioleta Dzwolak. Wyrazili oni wdzięczność Antoniemu Bernatowiczowi za lata poświęcone pracy na rzecz społeczności gminnej. Obecny był również starosta Powiatu Kołobrzeg, Tomasz Tamborski.

 • Spotkanie inauguracyjne Klubu Seniora „Z nad Parsęty”

  26 maja w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach ,odbyło się spotkanie inauguracyjne klubu seniora skupiającego mieszkańców miejscowości Kłopotowo, Piotrowice i Włościbórz. Inicjatorem zawiązania klubu , jak i jego  patronem  jest stowarzyszenie „Senior” w Piotrowicach.  Z racji tego ,że wszystkie miejscowości leżą w bliskiej odległości od rzeki Parsęty, klub seniora nosi nazwę „ Z nad Parsęty”.

  Podczas spotkania prezes stowarzyszenia „Senior”- Antoni Bernatowicz , przedstawił zebranym jakie stawia sobie cele związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem klubu seniora. Głos zabrali również wójt Gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu –Artur Wasiewski.

  Obecni byli na spotkaniu:  sołtyski Piotrowic- Monika Zielińska , Włościborza- Lucyna Pokusa i sołtys Kłopotowa Dariusz Olenowicz.

  Stoły oraz doskonałe ciasta przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”.

  Gości witały wolontariuszki ze szkoły we Wrzosowie.

 • Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora „Znad Parsęty”

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora „Znad Parsęty”. Organizatorem spotkania było  stowarzyszenie „Senior”, które jest patronem klubu. Na spotkaniu obecny był cały zarząd stowarzyszenia „Senior”: prezes Antoni Bernatowicz , wiceprezes Robert Jaruzel, skarbnik - Monika Zielińska, sekretarz- Marta Minkiewicz i członek zarządu Dariusz Wojciechowski. Gośćmi klubu byli starosta Powiatu Kołobrzeg - Tomasz Tamborski , wójt Gminy Dygowo -Grzegorz Starczyk, administrator parafii Wrzosowo- ks.Grzegorz Jagodziński oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”. Podczas spotkania śpiewano kolędy przy akompaniamencie Roberta Jaruzela. Catering przygotowała Jadłodajnia „U Macieja” z Kołobrzegu.

 • Zacny jubileusz Pani Krystyny Gawlik

  Z okazji 90. urodzin Pani Krystyny Gawlik - przewodniczącej Klubu Pioniera w Kołobrzegu , prezes stowarzyszenia "Senior" w Piotrowicach Antoni Bernatowicz  odwiedził jubilatkę w siedzibie klubu.

  Tak zacny jubileusz był okazją do złożenia życzeń, wręczenia kwiatów oraz podziękowań  Pani Krystynie wieloletnią aktywną działalność w Klubie Pioniera i Chórze Pionier oraz w zarządzie stowarzyszenia „Senior”.

  Życzenia jubilatce składali również starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z członkiem zarządu powiatu ,Heleną Rudzis-Gruchałą.

 • Zebranie sprawozdawco –wyborcze stowarzyszenia „Senior”. Dotychczasowy zarząd wybrany na kolejną kadencję

  W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze   Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior”. Podsumowano działalność zarządu za rok sprawozdawczy 2018 oraz za okres całej pięcioletniej kadencji. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła działalność organizacji, po czym zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Na kolejną kadencję wybrano zarząd w składzie dotychczasowym. Prezesem jednogłośnie został wybrany Antoni Bernatowicz, który tę funkcję sprawuje od początku istnienia stowarzyszenia „Seniora”, czyli od 1998 roku. Na zebraniu obecny był wójt Grzegorz Starczyk i radny powiatowy Robert Jaruzel.

  Skład zarządu Stowarzyszenia „Senior” :

  Bernatowicz Antoni           Prezes

  Sobański Zdzisław            Wiceprezes

  Borowska Małgorzata        Sekretarz

  Zielińska Monika                Skarbnik

  Lewandowski Tadeusz    Członek Zarządu