• Zebranie wiejskie mieszkańców Łykowa. Wybrano nowego sołtysa

  Mieszkańcy Łykowa spotkali się  na dorocznym zebraniu w świetlicy we Wrzosowie. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Nowym sołtysem Łykowa został, różnicą jednego głosu Przemysław Jacykowski. Do rady sołeckiej weszli: Grzegorz Puzuna i Piotr Cielica.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Skoczowa. Tomasz Krawczyk pozostaje sołtysem na kolejną kadencję

  W świetlicy we Wrzosowie odbyło się zebranie sołeckie mieszkańców Skoczowa. W związku z kończącą się czteroletnią kadencją w czasie spotkania przeprowadzono  wybory sołtysa.  Funkcję sołtysa nadal będzie sprawował Tomasz Krawczyk, a będzie mu pomagała rada sołecka w składzie: Grażyna Żarska, Marlena Zdziobło i Szymon Skiba. Wójt przekazał mieszkańcom Skoczewa informacje, że w tym roku w ich miejscowości powstanie świetlica wiejska, więc jest to prawdopodobnie ostatnie zebranie „na wyjeździe”.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Stojkowa. Marcin Górniak nowym sołtysem

  Po raz ostatni mieszkańcy Stojkowa spotkali się na wyjazdowym zebraniu wiejskim w Dygowie. Budowa nowej świetlicy postępuje i we wrześniu będzie oddana po wielu latach oczekiwań mieszkańcom. Na spotkanie mieszkańcy Stojkowa przybyli bardzo licznie, obecnych było 36 osób. W związki z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy zgłosili na kolejna kadencję pełniącego te funkcję- Henryka Barana i Marcina Górniaka. W wyniku głosowania nowym sołtysem został Marcin Górniak (głosy 22 do 14). Skład nowej rady sołeckiej: Małgorzata Głogowska, Agnieszka Kubacka i Sandra Madejsza. Wójt w czasie spotkania przedstawił  pakiet ważnych spraw: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.

 • Zebranie wiejskie w Bardach

  W świetlicy Bardach odbyło się doroczne zebranie wiejskie mieszkańców. Wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy zgłaszali swoje problemy i uwagi m.in.: zły stan dróg i poboczy, melioracje, konieczność rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowa boiska

 • Zebranie wiejskie w Czerninie. Katarzyna Majcher wybrana sołtyską na drugą kadencję

  Na świetlicy w Czerninie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. Wójt przedstawił mieszkańcom pakiet tematów: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę. W związku z zakończoną kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy ponownie wybrali na tę funkcję – Katarzynę Majcher. Dorady sołeckiej wybrano: Katarzyna Grochowska, Gabriela Tuńska, Agnieszka Szymańska i Andrzej Majcher.

 • Zebranie wiejskie w Dębogardzie. Piąta kadencja sołtyski z Dębogardu

  W Dębogardzie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory na kolejną czteroletnią kadencję. Licznie zebrani mieszkańcy sołectwa zaproponowali dwie kandydatury: pełniącą funkcję sołtysa Ewę Madej i Elżbietę Miernicką.  Sześcioma głosami ponownie została wybrana dotychczasowa sołtys, z którą będzie współpracowała rada sołecka w składzie: Alina Puzyna, Halina Stępień i Maciej Pukaluk.

 • Zebranie wiejskie w Gąskowie. Marzena Bociańska wybrana sołtyską na drugą kadencję

  W świetlicy w Gąskowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. To ostatnie-siedemnaste z cyklu spotkań mieszkańców z Wójtem  Gminy Dygowo w 2019 roku. W związku z zakończoną czteroletnią kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy Gąskowa zgłosili jedną kandydatkę – pełniącą dotychczas te funkcję, Marzenę Bociańską, która  44 głosami na 46 głosujących została wybrana na kolejną kadencję. W skład rady sołeckiej weszli: Beata Sobczak, Marzena Siciak i Anna Minkiewicz. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zebranie wiejskie w Jazach. Józef Tuz wybrany sołtysem na dziewiątą kadencję!

  Na świetlicy w Jazach odbyło się zebranie mieszkańców. Na najbliższe cztery lata już po raz dziewiąty wybrano sołtysem Józefa Tuz. To najdłużej pełniący tę funkcję sołtys w gminie Dygowo. Gdy w listopadzie ubiegłego roku rozmawiałem z Panem Józefem, nie był pewien czy będzie startował w wyborach, ale zostawił sobie furtę przemyśleniem:  „może taki starszy by się przydał”. Ja się okazało mieszkańcy zdecydowanie poparli tę myśl. Józef Tuz był jedynym kandydatem.  Sołtysa wspomagać będzie rada sołecka w składzie: Jarosław Wanszczyk, Karol Lesiak, Edyta Chudziak i Barbara Kowalczyk. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zebranie wiejskie w Kłopotowie. Dariusz Olenowiecz jednogłośnie wybrany sołtysem

  Jak co roku we wnętrzu zabytkowego pałacu w Kłopotowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącego do tej pory tę funkcję – Dariusza Olenowicza. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marek Matczak, Krzysztof Sucharczuk i Paweł Matczak.

 • Zebranie wiejskie w Piotrowicach. Monika Zielińska wybrana sołtyską na druga kadencję

  W Piotrowicach w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Na początku zebrania wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącą do tej pory tę funkcję – Monikę Zielińską. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marta Minkiewicz, Martyna Wilk i Wioleta Szczytowicz.

 • Zebranie wiejskie w Pustarach. Krzysztof Siuciak ponownie wybrany sołtysem

  Na świetlicy wiejskiej w Pustarach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. Jak do tej pory było to zebranie z największą frekwencją -75 osób. Podobnie jak na innych spotkaniach wójt przedstawił mieszkańcom pakiet tematów: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę. Ponadto wójt omówił ważny dla mieszkańców temat – kursy autobusów liniowych do Kołobrzegu. Ożywioną dyskusję wywołała zamiana godzin kursowania autobusów z wieczornych na przedpołudniowe. Gmina Dygowo dopłaciła miejskiej komunikacji do kursów  za 2018 rok 50 tysięcy złotych pomniejszone o około 8 tysięcy złotych z wpływów biletowych. Za rok 2019 kwota dopłaty zwiększy się do 90 tysięcy złotych. W czasie zebrania odbyły się wybory sołtysa w związku z zakończoną czteroletnią kadencją. Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury: Krzysztof Siuciak- pełniący dotychczas tę funkcję oraz Sylwia Dominowska. Większością głosów 58 do 14 wygrał Krzysztof Siuciak. W skład rady sołeckiej weszli: Krzysztof Rychliński, Paulina Siuciak, Edyta Świder i Krystian Knop.

 • Zebranie wiejskie w Świelubiu. Wybrano radę sołecką

  12 lutego w Świelubiu, zapoczątkowany został cykl tegorocznych zebrań wiejskich. Corocznie na zebraniach omawiana jest sytuacja budżetu gminy, zamierzenia inwestycyjne na dany rok oraz sprawy bieżące sołectwa i gminy. W Świelubiu wybrano wczoraj nową Radę sołecką, w skład której weszli: Ewa Rulis, Katarzyna Piątek i Zdzisław Elmwer.

   

 • Zebranie wiejskie we Włościborzu

  W piątek odbyło się zebranie mieszkańców Włościborza w ramach dorocznych zebrań sołeckich. Tradycyjnie, ze względu na brak świetlicy wiejskiej, miejscem spotkania był Dom Pomocy Społecznej.  Podobnie jak w czasie minionych zebrań wójt przedstawił mieszkańcom sołectwa sytuację finansową gminy , gospodarkę odpadami w kontekście konieczności podniesienia opłat za odbiór oraz  o zmiany przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zima drogach

  W wielu miejscach Polski tak śnieżnej i mroźnej zimy nie widziano od lat. Póki co zima w powiecie kołobrzeskim nie jest szczególnie uciążliwa. Na drogach gminy Dygowo o poranku 4 lutego drogi powiatowe i wojewódzka były przejezdne.

  zima-gmina-dygowo

 • Żniwa 2019 w Gminie Dygowo

  Od kilku dni na terenie gminy Dygowo trwają prace żniwne. Aktualną sytuację dotyczącą robót polowych, skupu i plonów tradycyjnie przedstawia dla portalu Gminadygowo.pl sołtys Dygowa Wojciech Galek.

 • Żniwa 2020 w gminie Dygowo rozpoczęte

  Tradycyjnie , już od sześciu lat , sołtys Dygowa Wojciech Galek ,na łamach portalu GminDygowo.pl informuje o rozpoczęciu żniw w gminie Dygowo. 

  zniwa-w-gminie-dygowo

  zniwa-w-gminie-dygowo

 • Żniwa 2021 w gminie Dygowo rozpoczęte. Widać skutki braku wody

  Zbiór jęczmienia ozimego rozpoczyna sezon żniwny w gminie Dygowo. Niestety z powodu niedoborów wody plony zapowiadają słabo. W województwie zachodniopomorskim odnotowano największą suszę w Polsce. Według raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła (-101 mm). Oznacza to ,że na 113 gmin w województwie zachodniopomorskim aż 90 jest zagrożonych suszą. Stanowi to ponad 50 procent powierzchni pod uprawy.

  Tradycyjnie na początku  żniw w gminie Dygowo ,sołtys Dygowa Wojciech Galek przedstawia aktualną sytuację związaną ze żniwami 2021.

 • Żniwa 2023 w gminie Dygowo

  Małe żniwa na polach gminy Dygowo praktycznie zakończone. Tradycyjnie ,rolnik, sołtys Dygowa – Wojciech Galek przedstawił portalowi sytuację związaną jakością zbóż na polach  i ich skupem, a tu miał najświeższe informacje , gdyż 14 lipca był na spotkaniu rolników z zarządem i kierownikiem skupu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego w Stoisławiu. 

 • Żniwa rzepakowe w gminie Dygowo (wideo)

  Na polach gminy Dygowo rozpoczęły się tzw. żniwa małe, czyli zbiór jęczmienia ozimego i rzepaku. Tradycyjnie na początku ”czarnych żniw” ,jak również  zwane są zbiory rzepaku ,odwiedziłem z kamerą sołtysa Dygowa, który pracował w miejscu skąd roztacza się piękna panorama Dygowa i okolic. Wojciech Galek rozpoczął zbiory w

 • Żniwa rzepakowe w pełni

  Rolnicy na terenie gminy Dygowo rozpoczęli zbiory rzepaku.