Image

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Dygowo

 • „Dzień Dyni” w Klubie Seniora Sercem Młodzi

  Seniorzy z Dygowa przygotowali doskonały poczęstunek na cotygodniowe spotkanie klubu -przepyszną, rozgrzewająca zupę dyniową.

 • 10. Bal Seniorów z Gminy Dygowo

  Już dziesiąty raz Gmina Dygowo- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’, zorganizowały Bal Seniora. Inicjatywa zapoczątkowana w 2010 roku przez prezesa stowarzyszenia „Senior” Antoniego Bernatowicza  i ówczesnego wójta Gminy Dygowo Marka Zawadzkiego ma się bardzo dobrze i cieszy nie słabnącym zainteresowaniem. Zapisy na to wydarzenie rozpoczynają się i kończą  się w dniu , w którym się rozpoczęły.

  Formuła tej imprezy została od ubiegłego roku wzbogacona o grupowy taniec seniorów. W 2018 roku bal rozpoczął polonez a w tym roku walc. Walca, króla tańców salonowych , mimo ogromnej tremy dziewięć par seniorów na czele których stał wójt Grzegorz Starczyk i kierowniczka GOPS-u Wioleta Dzwolak,  wykonano z wielką atencją i gracją jednocześnie.  O przygotowanie choreograficzne zadbał w tym roku Zbigniew Kozak.

  Zapraszam do obejrzenia fotogalerii  jak również materiału wideo gdyż materiał wzajemnie się uzupełnia.

 • Aktywność Klubu Seniora w Dygowie nagrodzona

  Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk wraz z przewodniczącym Rady Gminy Dygowo, Jerzym Leszczyńskim wręczyli seniorom z Dygowa symboliczny klucz do nowej siedziby. Odremontowane pomieszczenie w świetlicy wiejskiej przy ulicy Ogrodowej będzie stałym miejscem spotkań Klubu Seniora Sercem Młodzi.

  Przy tej okazji wójt nagrodził również panie z klubu: Lidię Olszewską i Marię Balcerzak, które mimo pandemii aktywnie uprawiają lokalną turystykę rowerową. Od czerwca pokonały już ponad 1500 kilometrów.

 • Bal Seniora 2022 – Gmina Dygowo

  Seniorzy z gminy Dygowo bawili się na dziesiątym już  Balu Seniora, którego organizatorem jest Gmina Dygowo oraz stowarzyszenie Senior z Piotrowic. Tym razem bal odbył się w hotelu Ikar Plaza w Kołobrzegu.

  Gości przywitali: Grzegorz Starczyk -wójt Gminy Dygowo, Jerzy Leszczyński -przewodniczący Rady Gminy Dygowo, Antoni Bernatowicz- prezes stowarzyszenia Senior i Wioleta Dzwolak- kierownik GOPS w Dygowie.

  Niespodzianką wieczoru był występ wokalny seniorek i seniorów z klubu gminnego „Sercem Młodzi” pod kierownictwem artystycznym Danuty Kozak.

 • Bal Seniora 2023 w Dygowie

  W ośrodku kultury w Dygowie odbył się 12. Bal Seniora , którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’. Inicjatywa zapoczątkowana została w 2010 roku przez prezesa stowarzyszenia „Senior” Antoniego Bernatowicza  i ówczesnego wójta Gminy Dygowo Marka Zawadzkiego. Przez minione lata wydarzenie nie odbyło się tylko w 20220  i 2021 roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

   Bal Seniora 2023 , był pierwszym takim wydarzeniem w nowym ośrodku kultury w Dygowie. Nie licząc pierwszych spotkań seniorów w szkole w Dygowie  ,wszystkie jak dotąd odbywały się w wynajętych salach na terenie  Kołobrzegu i Podczela.

  Tradycyjnie bal otworzyli: wójt Gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk, przewodniczący Rady Gminy Dygowo – Jerzy Leszczyński, prezes stowarzyszenia „Senior” –Antoni Bernatowicz, kierownik GOPS w Dygowie – Wioleta Dzwolak i po raz pierwszy dyrektor GOKiB w Dygowie – Katarzyna Iwanejko.

  Trochę historii:

  Bal Seniora 2015 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/651-bal-seniora

  Bal Seniora 2016 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/1494-bal-seniora-gminy-dygowo-reportaz

  Bal Seniora 2017 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/2126-bal-seniora-2017

  Bal Seniora 2018 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/2667-bal-seniorow-gminy-dygowo-foto-wideo

  Bal Seniora 2019 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/3218-10-bal-seniorow-z-gminy-dygowo

  Bal Seniora 2020 i 2021 nie odbyły się ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

  Bal Seniora 2022 - https://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/gops-dygowo/4542-bal-seniora-2022-gmina-dygowo

   

 • Catering wigilijny dla potrzebujących z terenu Gminy Dygowo

  Gmina Dygowo pamięta  o mieszkańcach, którzy samodzielnie nie są w stanie przygotować wigilijnej kolacji. Zamówione dania świąteczne w kołobrzeskiej jadłodajni „U Macieja” zostały dostarczone przez pracowników Gminy Dygowo potrzebującym. Osoby potrzebujące wsparcia z różnych względów  zostały wytypowane w  porozumieniu z sołtysami poszczególnych miejscowości.

   

 • Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - ankieta GOPS Dygowo

  Szanowni Państwo,

  pragniemy poinformować, że we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dygowie realizujemy badanie pod nazwą "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych". Celem naszej inicjatywy jest zidentyfikowanie istniejących problemów w lokalnym środowisku, takich jak uzależnienia (od czynności, substancji, mediów), przemoc i inne.

  Serdecznie zachęcamy Państwa do poświęcenia chwili na wypełnienie ankiety. Państwa zadanie jest niezwykle istotne i z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji w naszym otoczeniu!

  Warto podkreślić, że ankieta jest w pełni anonimowa, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Wystarczy kliknąć poniższy link, odpowiedzieć na zamieszczone pytania, a na zakończenie wcisnąć przycisk "wyślij".

  Link do ankiety:

  http://badania.corigo.pl/ankieta/1052417/srps-dygowo-ankieta-dla-doroslych-mieszkancow-gminy.html

  Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ

  Ankietowanie planujemy zakończyć: 15.11.2023 r.

   

 • Dodatek węglowy- informacje GOPS Dygowo

  W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

  Komu przysługuje dodatek węglowy?

  Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

  o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Warunek konieczny:

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

  Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

  Kwota dodatku:

  Kwota dodatku węglowego to 3000 zł- przyznawana jednorazowo.

  Ostateczny termin składania wniosków:

  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

  Wzór wniosku:

  Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

  Na chwilę obecną nie ma opublikowanego ww. rozporządzenia.

  W chwili jego pojawienia się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie rozpocznie przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. 

  Wnioski o dodatek węglowy będą realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Dygowie tel. 94 354 86 35

  O zmianach będziemy informowali na bieżąco.

   

 • Dzień Kobiet w klubie seniora „Sercem Młodzi”

  Z okazji Dnia Kobiet  panowie z klubu seniora „Sercem Młodzi” wraz z wójtem Gminy Dygowo Grzegorzem Starczykiem , zorganizowali dla Pań popołudnie pełne niespodzianek. Były życzenia , kwiatek i słodki upominek dla każdej oraz główna atrakcja – pełen humoru występ wokalny panów.

 • Gminna Wigilia 2019 we Wrzosowie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Dygowa zorganizował w świetlicy we Wrzosowie tradycyjną gminną wigilię. Do stołów zasiadło ponad sto dwadzieścia osób. Życzenia w imieniu obecnych samorządowców złożył zebranym wójt Grzegorz Starczyk. Po odczytaniu Ewangelii Św. Łukasza życzenia złożył również ks. dziekan Piotr Niedźwiadek. Następnie wszyscy uczestnicy wieczerzy wzajemnie łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Potrawy wigilijne przygotował Zakład Aktywności Zawodowej z Kołobrzegu. Repertuar kolęd i pastorałek wykonały zespoły ludowe Dąbrówka i Dygowianie.

 • Gminna wigilia we Wrzosowie. Wręczono nagrody i wyróżnienia za dekoracje świąteczne

  Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią ,Gmina Dygowo ponownie zorganizowała w świetlicy we Wrzosowie spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy ,czyli tradycyjną gminną wigilię. Do stołów zasiadło ponad sto osób. Gości przywitała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie-Wioleta Dzwolak i wójt Gminy Dygowo –Grzegorz Starczyk. Następnie życzenia obecnym złożyli: wójt -Grzegorz Starczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg -Artur Wasiewski, radny Powiatu Kołobrzeg -Robert Jaruzel, przewodniczący Rady Gminy Dygowo- Jerzy Leszczyński i ks. dziekan Piotr Niedźwiadek. Opłatki poświęcił  administrator parafii Wrzosowo –ks. Grzegorz Jagodziński. Następnie wszyscy uczestnicy wieczerzy wzajemnie łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Kolędy i pastorałki wykonały zespoły ludowe Dąbrówka i Dygowianie.

  Spotkanie było okazją do wręczenia nagród i wyróżnień konkursu pn. „Dekoracja świąteczna gminy Dygowo. Mikołajki z profilaktyką”. Konkurs organizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie przy współpracy z Urzędem Gminy Dygowo , a wzięło w nim udział osiem sołectw.

  Komisja konkursowa  oceniała wystawione dekoracje świąteczne w Dębogardzie, Dygowie ,Gąskowie, Jazach ,Kłopotowie, Piotrowicach , Skoczowie i Wrzosowie.

  Wyróżnienia otrzymały sołectwa: Dygowo, Dębogard, Gąskowo, Jazy i Piotrowice.

  III miejsce zajęło sołectwo Wrzosowo

  II miejsce  zajęło sołectwo Kłopotowo

  I miejsce zajęło sołectwo Skoczów

  Trochę historii:

  Gminna wigilia 2019

  Gminna wigilia 2018

  Gminna wigilia 2017

  Gminna wigilia 2016

  Gminna wigilia 2015

   

 • Gminny punkt pomocy rodzinie w Dygowie wznawia pracę

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE, INFORMUJE, ŻE OD DNIA 11 MAJA 2020 R.  PRACE WZNAWIA PUNKT POMOCY RODZINIE PRZY ULICY KOŁOBRZESKIEJ 28, Wznawia M.IN. DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.

  DYŻURY SPECJALISTÓW POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN, TJ.:

  - PSYCHOLOG – OSOBIŚCIE W KAŻDY DRUGI I CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA W GODZINACH OD 15.00 DO 15.30 LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU POD NR TELEFONU 94 35 84 469

  - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00

  - TERAPEUTA RODZINNY – OSOBIŚCIE W KAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W GODZINACH OD 16.00 DO 17.00 LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU POD NR TELEFONU 94 35 84 558

  PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROZNOŚCI, TJ.:

  - BEZPIECZNY ODSTĘP

  - ZASŁONIĘCIU UST ORAZ NOSA

  - DEZYNFEKCJI RĄK

 • GOPS w Dygowie realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów”

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość”.

  Szczegóły programu oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne są TUTAJ

   

 • GOPS w Dygowie informuje

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnił  informacje dotyczące Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 • GOPS w Dygowie poszukuje opiekunki

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że poszukuje osoby chętnej do wykonywania pracy opiekunki – świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby chorej. Praca opiekunki będzie się odbywała w oparciu o umowę zlecenie. Miejsce pracy Pustary. Ilość godzin pracy dziennie: po dwie godziny w poniedziałek, środę, piątek w godzinach ustalonych ze świadczeniobiorcą.  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji o osobie chętnej do pracy prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Marzeną Skuza  telefon 94 358 45 58 lub osobiście w GOPS w Dygowie.


   

 • GOPS w Dygowie poszukuje osób do świadczenia usług asystencji osobistej

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług asystencji osobistej w ramach realizacji Rządowego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby :

  Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach :

  · asystent osoby niepełnosprawnej,

  · opiekun osoby starszej,

  · opiekun medyczny,

  · pedagog,

  · psycholog,

  · terapeuta zajęciowy,

  · pielęgniarka,

  · fizjoterapeuta lub

  · osobyposiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub

  · wskazane przez uczestnika projektu lub jego opiekuna prawnego osoby, pod warunkiem, że osoba ta spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków.

  Aktualnie GOPS w Dygowie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług asystencji :

  1. U 26-letniego mężczyzny zamieszkującego w Gąskowie wymagającego pomocy w przemieszczaniu  się poza miejsce zamieszkania, częściowej pomocy w czynnościach samoobsługowych w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem,  np. dojazd do lekarza, na rehabilitację, dojazd do Urzędów itp

  Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, ul. Kolejowa 1, pok. 1 w godz. 7.00 – 15.00 lub o kontakt telefoniczny 94 358 45 58.

   

 • Klub Seniora „Sercem Młodzi” wznowił działalność

  Pierwszy raz po przerwie związanej z obostrzeniami koronowirusowymi spotkali się członkowie klubu seniora z Dygowa. Zainteresowanie wznowieniem aktywności jest duże. Wszyscy seniorzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w spotkaniach i wycieczkach. Zarząd klubu i oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie – sprawujący patronat nad klubem- przekazali pierwsze propozycje wspólnego spędzania czasu. Pierwszy wyjazd już w Dzień Matki do ogrodów w Dobrzycy.

  Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk oraz Kierownik GOPS-u w Dygowie Wioleta Dzwolak.

 • Komisja konkursowa oceniała bombki świąteczne

  25 listopada w świetlicy wiejskiej w Dygowie pracowała komisja oceniająca prace konkursu pn. „Najładniejsza bombka choinkowa”. W konkursie wzięło udział 5 grup przedszkolnych z Dygowa i Wrzosowa oraz 9 klas trzecich  ze szkół podstawowych w Dygowie, Wrzosowie i Czerninie. Komisja wyłoniła zwycięzców, ale ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia w trakcie Kiermaszu Świąteczno  – Mikołajkowego w Dygowie.

  Konkurs realizowany  był w ramach projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie we współpracy z Urzędem Gminy Dygowo. 

  Celem głównym projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką”  było budowanie właściwych relacji między dziećmi oraz integracja, które z uwagi na nauczanie zdalne zostały zachwiane. Poprzez ogłoszenie konkursu na „Najładniejszą bombkę choinkową” zrealizowano poszczególne  cele:

  1. Budowanie prawidłowych relacji w grupie,

  2. Integracja,

  3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych,

  4. Kształtowanie prawidłowej współpracy,

  5. Naukę zdrowej rywalizacji,

  6. Świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

  Projekt socjalny skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych  kl. I-III z terenu gminy Dygowo. Uczestnictwo w konkursie było dobrowolne i nieodpłatne.