Image

 

 

 

 

 

Wypalał odpady ,bo nie mieściły się pojemniku

Wojciech Galek sołtysem Dygowa po raz trzeci

 • „Najpiękniejszy wiejski ogród w gminie Dygowo”. Zaproszenie do udziału w konkursie

  Gmina Dygowo organizuje letni konkurs kierowany do mieszkańców gminy, którzy chcą się pochwalić zagospodarowaniem swojego przydomowego ogrodu. Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk serdecznie zaprasza do udziału w konkursie. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są poniżej.

 • W marcu zbiórka wielkogabartytów oraz opon na terenie gminy Dygowo. Harmonogram

  W dniach od 1 do 3 marca 2019 r. na placu targowym przy ul. Kolejowej w Dygowie
  będzie prowadzona zbiórka zużytych opon (wyłącznie z samochodów osobowych).

  Wielogabaryty oraz odpady budowlano- remontowe będą zbierane w marcu wg poniższego harmonogramu.

 • "Czyste Powietrze" w Gminie Dygowo –spotkanie informacyjne

  Wójt Gminy Dygowo zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze.

 • „Cyfrowa Gmina” Dygowo. Środki na cyberbezpieczeństwo

  8 października w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wójt Grzegorz Starczyk odebrał symboliczny czek w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Wsparcie finansowe w wysokości  128 325 złotych wręczył Janusz Cieszyński -sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa.  Obecni na uroczystości byli również wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker , poseł Czesław Hoc i wojewodowie: Zbigniew Bogucki i Tomasz Wójcicki.

  Pieniądze gmina będzie mogła wydatkować na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia dla podległych jednostek, a także na zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Wysokość dofinansowania uzależniona została od liczby mieszkańców i dochodów samorządu.


   

 • „Czyste Powietrze” w gminie Dygowo

  W urzędzie Gminy Dygowo został utworzony punkt konsultacyjno- informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”.

  W  punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta na portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Punkt prowadzony jest przez pracowników Urzędu Gminy Dygowo.

  Na konsultacje należy umawiać się telefonicznie pod numerami  telefonu:

  94 358 46 08,  94 354 86 36 i 94 358 46 31.

  Podczas rozmowy telefonicznej pracownik  wyznaczy datę i godzinę konsultacji.

  Uwaga! Uzyskanie dotacji na kotły węglowe możliwe tylko do  31 grudnia 2021 roku. Od 2022 r. już nie będzie można uzyskać dotacji na kotły węglowe. W tym roku należy złożyć wniosek o dofinansowanie  kotła na węgiel, kupić go i zamontować. Potrzebna jest również faktura wystawiona do końca 2021 r. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 lipca 2021 r.

  Dla kogo dofinansowanie:

  Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Na jakie działania dofinansowanie:

  Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

  1)      podstawowy poziom dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

  2)      podwyższony poziom dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

  2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

  Ustalenia dochodu na osobę w gospodarstwie rolnym jest weryfikowane na podstawie zaświadczenia z GOPS.

  Beneficjenci (rolnicy) :dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Beneficjenci (osoby prowadzące działalność gospodarczą) roczny przychód osoby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Kwota dotacji:

  Dotacja jest przyznawana w zależności od dochodu wnioskodawcy.

  Podstawą ustalenia jest dochód roczny z zeznania podatkowego (PIT)

  Bądź inne dokumenty (np. zaświadczenia) w zależności od formy przychodu.

  Wykaz możliwych dotacji dla wnioskodawców z podstawowych poziomem dofinansowania;

  Podstawowe dofinansowanie pobierz

  Wykaz możliwych dotacji dla wnioskodawców z podwyższonym  poziomem dofinansowania;

  Podwyższone dofinansowanie pobierz

  Dodatkowe informacje na temat programu  „Czyste powietrze” można uzyskać pod adresem:

  ZASADY PROGRAMU otwórz

  www.wfos.szczecin.pl

  www.czystepowietrze.gov.pl

 • „Piotrowiczanki” pełne energii do działania

  Z początkiem kwietnia rozpoczęło działalność Koło Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”. Gospodynie z Piotrowic są już trzecim kołem działającym w gminie Dygowo. W lipcu 2019 roku dobry początek inicjatywie kół gospodyń dały „Ale Babki” z Wrzosowa , a w listopadzie również 2019 roku zainaugurowało działalność koło w Stojkowie.

  W dniu wczorajszym , Panie –„Piotrowiczanki” , spotkały się w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach z wójtem Gminy Dygowo, Grzegorzem Starczykiem. Wójt pogratulował gospodyniom cennej społecznie inicjatywy i życzył wielu pomysłów do działania, aktywności  w wydarzeniach organizowanych nie tylko przez gminę oraz trwałości przedsięwzięcia.

  „Piotrowiczanki pochwaliły się również pełnym symboliki logo, które zaprojektowała  Katarzyna Szczytowicz. Forma graficzna znaku nawiązuje do słynnego złotego naszyjnika z VI wieku znalezionego  w 1913 roku w Piotrowicach  oraz do tak zwanego „trójmiasta” ( Kłopotowo, Piotrowice, Włościbórz), co symbolizują trzy kłosy.

  Symbolika trafiona w punkt! Życzymy „Piotrowiczankom”, aby ich działalność  przyniosła tyle sławy Piotrowicom i gminie ,co cenny artefakt.

  Aktualnie w skład Koła Gospodyń Wiejskich wchodzi 14 pań. Przewodniczącą zarządu jest Marta Minkiewicz , wiceprzewodniczącą  Iwona Burawska i skarbnikiem Katarzyna Szczytowicz.

   

 • #JakCzytam w Dygowie

  Dziś o godzinie 10.00 uczniowie ze szkoły podstawowej w Dygowie , podobnie jak kilkaset tysięcy uczniów z całej Polski czytało książki. Na boisku w Dygowie, na zielonej trawce , na luzie, bez przymusu, każdy czytał to na co miał ochotę. Dodatkowo akcji towarzyszyła zabawa -  Pochwalmy się czytaniem! Uczniowie robili selfie z czytaną książką i wstawiali je na

 • 10. Bal Seniorów z Gminy Dygowo

  Już dziesiąty raz Gmina Dygowo- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’, zorganizowały Bal Seniora. Inicjatywa zapoczątkowana w 2010 roku przez prezesa stowarzyszenia „Senior” Antoniego Bernatowicza  i ówczesnego wójta Gminy Dygowo Marka Zawadzkiego ma się bardzo dobrze i cieszy nie słabnącym zainteresowaniem. Zapisy na to wydarzenie rozpoczynają się i kończą  się w dniu , w którym się rozpoczęły.

  Formuła tej imprezy została od ubiegłego roku wzbogacona o grupowy taniec seniorów. W 2018 roku bal rozpoczął polonez a w tym roku walc. Walca, króla tańców salonowych , mimo ogromnej tremy dziewięć par seniorów na czele których stał wójt Grzegorz Starczyk i kierowniczka GOPS-u Wioleta Dzwolak,  wykonano z wielką atencją i gracją jednocześnie.  O przygotowanie choreograficzne zadbał w tym roku Zbigniew Kozak.

  Zapraszam do obejrzenia fotogalerii  jak również materiału wideo gdyż materiał wzajemnie się uzupełnia.

 • 11 marca Dzień Sołtysa

  Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa ,Portal GminaDygowo.pl życzy Sołtyskom i Sołtysom sołectw Gminy Dygowo wszelkiej pomyślności ,sukcesów oraz wytrwałości w działalności sołeckiej.

 • 15.Biesiada Łososiowa i 10. Gonitwa Łososiowa w Gminie Dygowo

  Za nami kolejna Biesiada i Gonitwa Łososiowa.  Ze względu na remont ulicy Głównej w Dygowie  impreza zorganizowana została wyjątkowo na stadionie sportowym.  W zawodach wędkarskich uczestniczyło 61 wędkarzy.  Wygrał Mateusz Drewnowski z Białogardu, który złowił troć o długości 63 cm i 55 cm   , miejsce drugie zajął mieszkaniec gminy Dygowo Andrzej Zdziobło wynik troć 66 cm,  natomiast miejsce trzecie przypadło w udziale Henrykowi Ląkocy z Kołobrzegu,  wynik troć 55,2 cm.

  Mimo trudnych warunków atmosferycznych, silny wiatr, deszcz, grad i burze  w zawodach sportowych Gonitwa Łososiowa  wzięło udział 28 zawodników. Pierwsze miejsce w kategorii open zajął Tomasz Żmuda z Sarbii z wynikiem 1:18:13. Wyniki dostępne TUTAJ.

  Po powrocie uczestników zawodów wędkarskich i zawodników Gonitwy nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy oraz wręczenie nagród, które ufundowała Gmina Dygowo, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Bank Spółdzielczy w Białogardzie, Nadleśnictwo Gościno oraz Sklep Wędkarski Michała Jani z Kołobrzegu. W trakcie imprezy obecni byli:  Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  Stanisław Wziątek, Wicestarosta Kołobrzeski Jacek Kuś, Poseł RP Czesław Hoc, Senator RP Janusz Gromek oraz Poseł Parlamentu Europejskiego Joachim Brudziński.  Po oficjalnym otwarciu tradycyjnie zupę łososiową podawał wójt  Grzegorz Starczyk wraz z przewodniczącym rady gminy Jerzym Leszczyńskiem. Oprawę artystyczną zapewnił  Zespół Śpiewaczy Dygowianie i Dąbrówka oraz  Iwona Niedzielska i Marek Malita.  Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się widowisko teatralne, pokaz tańca i sztuk walki  przygotowane przez  artystów Festiwalu Indii, a do wspólnej zabawy przygrywał zespół Gunersi z Koszalina. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, był mobilny plac zabaw, wata cukrowa i malowanie twarzy. Swoje stoisko informacyjno-prewencyjne  wystawiła  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a z  inicjatywy OSP Dygowo w trakcie trwania imprezy można było oddać krew szczególnie, że w wakacje potrzeba jej  dwa razy więcej.  W namiocie profilaktycznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  „Żyj zdrowo w Gminie Dygowo” odbywały się zajęcia profilaktyczno- animacyjne.  W międzyczasie  skosztować można było wędzonego łososia oraz kiełbasek z grilla.  Swoje stoiska miały również Koło  Gospodyń  Wiejskich Ale Babki z Wrzosowa oraz Sołectwo Dębogard.

  Serdecznie dziękujemy  wszystkim, którzy pomagali w organizacji  imprezy w szczególności jednostkom OSP z Gminy Dygowo,  Sołtysowi Sołectwa Dygowo Panu Wojciechowi Galkowi oraz  wszystkim sponsorom imprezy.  Do zobaczenia za rok!

 • 150 tysięcy złotych na Laboratoria Przyszłości w Gminie Dygowo

  W ramach inicjatywy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizowany jest projekt pn. Laboratoria Przyszłości. Z tego programu Gmina Dygowo otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 150 tysięcy złotych. Środki podzielone zostały pomiędzy szkoły gminne.

  Szkoła Podstawowa w Dygowie 60.000,00 zł.

  Szkoła Podstawowa we Wrzosowie 60.000,00 zł.

  Szkoła Podstawowa w Czerninie 30.000,00 zł.

  Dyrektorzy szkół będą mogli wybierać wyposażenie pracowni szkolnych z dostępnych katalogów.

  W  skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

  •   Drukarki 3D z akcesoriami,

  •    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

  •    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

  •    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

  „Laboratoria Przyszłości” to jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 • 24 lata pracy Janiny Kołodziej na rzecz sołectwa Stramniczka. Nowa sołtyska przejmuje stery

  W świetlicy w Czerninie mieszkańcy Stramniczki spotkali się z wójtem na dorocznym zebraniu wiejskim. Zebranie zbiegło się z upływem kadencji sołtyski Stramniczki Pani Janiny Kołodziej, która na rzecz sołectwa pracowała łącznie 24 lata. Ze względów zdrowotnych postanowiła już nie ubiegać się o  kolejną kadencję. Pani Janina na początku zebrania pochwaliła się swoim dorobkiem na rzecz sołectwa oraz podziękowała zebranym mieszkańcom za lata współpracy. Stery sołeckie przejęła Joanna Madrian, która w wyniku głosowania wygrała (17 głosów) z kontrkandydatami: Sabina Krawczyk (5 głosów) i Robert Wygaś (7 głosów).  Głosowało 29 mieszkańców. W skład rady sołeckiej weszli: Aleksandra Skórska, Sabina Krawczyk i Robert Wygaś. Po zakończonym zebraniu mieszkańcy Stramniczki podziękowali Pani Janinie za ćwierć wieku sołtysowania - wręczyli Pani Janinie kwiaty, tort i upominek.  Nowej sołtysce gratulacje złożyli: mieszkańcy następnie wójt Grzegorz Starczyk , przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński i radny powiatowy Robert Jaruzel.

 • 25.Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady XXV Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  4) zmiany uchwały Nr XV/106/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 stycznia 2020 roku

  w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

  5) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  6) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  7) zmiany uchwały Nr XXI/172/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

  8) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia

  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo

  w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

  9) zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  10) zmiany w Uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  11) zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zakończenie obrad.

 • 3 Maja w Gminie Dygowo. Wspomnienia obchodów lat minionych

  W tym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa  nie celebrujemy Święta Narodowego Trzeciego Maja. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku w gminie Dygowo miały w minionych latach z uroczysty charakter.  Poniżej fotogaleria z uroczystości począwszy od roku 2002.

  Fotografie Kazimierz RatajczykDygowo_3_MajaFotografie Zbigniew Drewniak

  Dygowo 3 Maja 2015 rok

  Dygowo 3 Maja 2016 rok

  Dygowo 3 Maja 2017 rok

  Dygowo 3 Maja 2018 rok

  Dygowo 3 Maja 2019 rok

  Pomnik-Osadnikow-II -Wojny-Swiatowej-w-DygowiePomnik Osadników II Wojny Światowej w Dygowie. Głaz z tablicą pamiątkową maj 2020 r..  Fot. Marek Kawęcki

 • 30 lat pracy na rzecz sołectwa Jazy i Jażdże. Dobry sołtys (wideo)

  W gminie Dygowo mamy siedemnastu sołtysów, którzy na co dzień są najbliżej potrzeb i problemów swoich sołectw. Są to ludzie cieszący się ogólnym autorytetem , radzący sobie z akcjami społecznym i broniący  zawsze lokalnego interesu. Ich praca nie zawsze jest doceniana , toteż przy okazji jubileuszu 30-lecia pełnienia funkcji sołtysa miejscowości

 • 5 lat działalności Zespołu Śpiewaczego Dąbrówka

  Dziś obchodzimy pięciolecie działalności artystycznej Zespołu Śpiewaczego Dąbrówka z Dębogardu. Jubileusz zorganizowany został w świetlicy wiejskiej w Czerninie, gdzie dokładnie 11 maja 2013 roku zespół wystąpił po raz pierwszy na scenie uświetniając otwarcie tego obiektu po kapitalnym remoncie. Gmina Dygowo docenia dotychczasowe

 • 500 tysięcy złotych dofinansowania na budowę świetlicy w Kłopotowie

  21 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podał do publicznej wiadomości listę obejmującą 35 wniosków ,które otrzymały pomoc finansową.

  Gminie Dygowo przyznano dofinansowanie w kwocie 500.000 zł  na realizację budowy świetlicy w Kłopotowie.

  Dofinansowanie pochodzi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” .

   Gabaryty i parametry świetlicy w Kłopotowie będą podobnie jak w Skoczowie i Włościborzu.

  klopotowo-swietlica-

 • 70 lat OSP w Dygowie

  W dniu wczorajszym Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa ,obchodziła jubileusz 70-ciu lat swojego istnienia. Jest  najstarszą organizacją naszej gminy. „Wiara , szlachetność i świadectwo”-, to podwaliny  tej pięknej rocznicy , ale i podstawa dalszego istnienia. Tymi słowy ks. Proboszcz w czasie uroczystej Mszy św. , wskazał  jak ważne są to przymioty  tworzące byt tej wspólnoty.Życzył zebranym druhną i druhom, aby zawsze cieszyli się zaufaniem społeczeństwa i kondycją fizyczną  ,a przede wszystkim życzył ochoty do poświęcenia się innym i świetlic pełnych młodych ludzi. Po Mszy św. , wszyscy zebrani przemaszerowali  na czele ,z wozem bojowym OSP , orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi ,na plac apelowy Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza. Uroczystości rozpoczęły się hymnem państwowym i wciągnięciem flagi na maszt. Po przedstawieniu historii jednostki OSP w Dygowie wręczono odznaczenia , dyplomy i pamiątkowe statuetki ,oraz nagrody dzieciom , laureatom konkursu plastycznego przeprowadzonego z okazji jubileuszu. W holu szkoły przygotowano ekspozycję zdjęć i dokumentów związanych z działalnością jednostki od 1945 roku. W części artystycznej wystąpiły „Dygowianki” i orkiestra dęta  z Gryfic. Na zakończenie druhowie zaprosili gości na pyszne ciasta i kawę. Zapraszam na fotogalerię.

   

 • 90 procent deklaracji śmieciowych w gminie Dygowo zakłada sortownie odpadów!

  Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które będą obowiązywać  w gminie Dygowo od 1 kwietnia  stanowią swoisty eko impuls dla osób , które korzystają z jednego pojemnika na odpady zmieszane ( niesegregowane). 36 złotych od osoby miesięcznie na odpady zmieszane to poważny wydatek. Już ponad jedna trzecia deklaracji mieszkańców niesegregujących odpady została skorygowana na segregację – opłata 18 złotych od osoby za miesiąc. Do dnia dzisiejszego to 75 deklaracji. Przechodzenie mieszkańców na system segregacji śmieci jest pożądane z punktu widzenia dbałości o środowisko, jednakże dla Gminy Dygowo stanowi mniejsze wpływy do budżetu gospodarki odpadami  a operatorowi odpowiedzialnemu za ich odbiór tworzy problemy z zapewnieniem dodatkowych pojemników. Aktualnie ( 28.03.2019) w gminie Dygowo złożonych je 1579 deklaracji na segregację odpadów w przydomowych pojemnikach  i 147 deklaracji na niesegregowanie odpadów. Wszystko wskazuje ,że ta  ostatnia liczba będzie się zmniejszać. Już ponad 90 procent wszystkich deklaracji zakłada sortowanie odpadów.

  Więcej o gospodarce odpadami:

  1. Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Dygowo

  2. Radni przyjęli wyższe stawki za odpady komunalne

  3. Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie